Muzeum Bez Wyjątku 2018

Oferta dla osób z niepełnosprawnościami w Muzeum Emigracji w Gdyni

Trwa kolejna edycja projektu „Muzeum Bez Wyjątku 2018″! Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, osób głuchoniewidomych oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

W trakcie projektu osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z oferty dopasowanej do ich indywidualnych potrzeb.

  • Bezpłatne oprowadzania po wystawie stałej dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, osób głuchoniewidomych

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z oprowadzania tłumaczonego na Polski Język Migowy lub System Językowo-Migowy. Przewodniczki biegłe w audiodeskrypcji pomogą osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku w poznaniu budynku i odkrywaniu tych elementów ekspozycji, które można poznawać nie tylko wzrokiem. Osoby głuchoniewidome będą mogły skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanych tłumaczy-przewodników (tzw. tłumaczy SKOGN).

Przewodnicy osób z niepełnosprawnością intelektualną mogą oprowadzić grupę przybliżając jej w przystępny sposób główne wątki wystawy. Przewodnicy mogą również asystować pojedynczym osobom, towarzysząc im podczas całej wizyty i pozwalając na indywidualny odbiór muzeum. Wsparcie przewodników może rozpocząć się już w momencie odebrania gościa Muzeum z przystanku autobusowego. Chętnie wskażą oni wszystkie potrzebne miejsca (szatnia, toaleta, kawiarnia itp.) i udzielą innej, niezbędnej pomocy.

  • Bezpłatna oferta warsztatowa, adresowana do dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością narządu wzroku oraz do osób niesłyszących

W trakcie warsztatów przygotowanych dla osób niewidomych i słabowidzących zastanowimy się czym jest emigracja, jakie ma oblicza i jakie kierunku wyjazdów cieszą się największą popularnością. Wraz z osobami z niepełnosprawnością intelektualną wybierzemy się w podróż za ocean i poznamy życie na legendarnym transatlantyku M/S Batory. Uczestnicy warsztatów przeznaczonych dla osób niesłyszących będą tworzyć własne drzewo genealogiczne, inspirując się historiami opowiedzianymi na wystawie stałej.

Pełen program warsztatów znajduje się na końcu strony.

  • Tłumaczenie wybranych wydarzeń, spotkań i wykładów na język migowy

Oferta tłumaczeń na język migowy dotyczy poszczególnych wykładów, spotkań i prelekcji prowadzonych regularnie w Muzeum Emigracji. Informacje o konkretnych wykładach będą pojawiać się na stronie internetowej muzeum oraz w mediach społecznościach.

Aby zamówić tłumaczenie, należy skontaktować się z nami min. 3 dni przed danym wydarzeniem.

***

Z oferty oprowadzań i warsztatów można korzystać do 30 listopada 2018.

Szczegóły dotyczące wizyty należy ustalić z Działem Edukacji Muzeum Emigracji minimum tydzień przed proponowaną datą oprowadzania lub warsztatu oraz minimum trzy dni przed datą wydarzenia tłumaczonego na język migowy. Koordynatorki projektu pomogą określić potrzeby i zaproponują program wizyty. Datę ustala się indywidualnie dla każdej grupy, razem z pracownikami Muzeum.

Kontakt:

Anna Posłuszna

tel. +48 58 670 41 89 e-mail: a.posluszna@muzeumemigracji.pl

Marta Otrębska

tel. +48 58 670 41 56 e-mail:m.otrebska@muzeumemigracji.pl


***

PROGRAM WARSZTATÓW

  • Dorosłe osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku (niewidome i słabowidzące):

Temat: „Na emigracji”
Warsztat ma na celu w aktywny sposób przybliżenie uczestnikom czym tak naprawdę jest emigracja i pokazać jak różne mogą być oblicza i doświadczenia osób, które zdecydowały się na stałą zmianę miejsca zamieszkania.

  • Dzieci z niepełnosprawnością narządu wzroku (niewidome i słabowidzące) w wieku 8 – 12 lat
    (także inne grupy wiekowe)


Temat:
„W podróży”
Dzieci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z wyjazdami z kraju – na stałe lub tylko w krótką podróż. Na podstawie zawartości walizek podróżników i emigrantów z różnych dekad zastanawiają się dlaczego wyjeżdżano i jakie kierunki cieszyły się największą popularnością.

  • Warsztaty dla osób niesłyszących

Warsztaty skupione są na wizualnych i sensorycznych zagadnieniach wystawy, prezentując tematy w sposób przystępny dla osób niesłyszących:


Temat: „Kim jestem? Skąd pochodzę?”

Na warsztatach, w różny sposób, zależny od wieku, uczestnicy zastanawiają się kim jest dla nas nasza rodzina i próbują stworzyć nasze własne drzewa genealogiczne, inspirując się rodzinnymi historiami z naszej wystawy stałej.

  • Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną


Temat: „Za Oceanem”

Warsztaty koncertujące się na tematyce związanej z podróżowaniem. Wędrując palcem po mapie uczestnicy zastanawiają się gdzie chcieliby się wybrać, jak tam się dostać i jak zmieniły się sposoby przemieszczania się na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Temat: „Dziewięć dni na Batorym”
Na zajęciach omawiane są realia związane z życiem na statkach, nie tylko z perspektywy pasażera – uczestnicy zwracają szczególną uwagę na zawody i prace, jakie mogą być wykonywane na transatlantykach.

  • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 8 – 12 lat (także inne grupy wiekowe)


Temat: „Wielka podróż”

Warsztaty poruszają tematykę bezpiecznej podróży oraz odpowiedniego przygotowania do niej. Uczestnicy zaznajamiają się także z podstawowymi różnicami kulturowymi, które charakteryzują różne kraje i regiony.

Wszystkie oprowadzania i warsztaty realizowane są przez zewnętrznych przewodników i prowadzących, którzy są przygotowane do pracy z osobami z poszczególnymi niepełnosprawnościami.

Zobacz relację z finału projektu Muzeum Bez Wyjątku 2017

Projekt Muzeum bez Wyjątku 2018 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerami projektu są Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Centrum Integracja oraz Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 1 w Gdyni.

Patroni projektu:

Patron medialny:

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia