Muzeum Bez Wyjątku 2017

„Muzeum Bez Wyjątku 2017″ Oferta dla osób z niepełnosprawnościami w Muzeum Emigracji w Gdyni.

Trwa kolejna edycja projektu „Muzeum Bez Wyjątku”. Jest on przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością wzroku, osób niesłyszących, głuchoniewidomych, a także z niepełnosprawnością intelektualną. Przewodnicy (także biegli w audiodeskrypcji i tłumaczeniach na język migowy) bezpłatnie oprowadzają chętnych po wystawie stałej Muzeum Emigracji w Gdyni. Wstęp na wystawę jest również darmowy.

Wierzymy, że nowoczesna instytucja kultury to miejsce otwarte dla wszystkich – mówi Anna Posłuszna, koordynatorka projektu.Właśnie dlatego kompleksową ofertę dla osób z niepełnosprawnościami nazwaliśmy „Muzeum Bez Wyjątku”. Zależało nam na tym aby nie tylko umożliwić tej grupie komfortowe zwiedzanie wystawy, ale i regularnie włączać ich w życie kulturalne placówki.

W ramach „Muzeum Bez Wyjątku 2017″ będzie można skorzystać z oprowadzania tłumaczonego na Polski Język Migowy lub System Językowo-Migowy. Przewodniczki biegłe w audiodeskrypcji pomogą osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku w poznaniu budynku i odkrywaniu tych elementów ekspozycji, które można poznawać przez nie tylko wzrokiem. Osoby głuchoniewidome będą mogły skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanych tłumaczy-przewodników (tzw. tłumaczy SKOGN). Z kolei przewodnicy osób z niepełnosprawnością intelektualną, w zależności od potrzeb, mogą oprowadzić grupę przybliżając jej w przystępny sposób główne wątki wystawy, jak i asystować pojedynczym osobom, towarzysząc im podczas całej wizyty i pozwalając na indywidualny odbiór muzeum. Wsparcie przewodników może rozpocząć się już w momencie odebrania gościa Muzeum z przystanku autobusowego. Chętnie wskażą oni wszystkie potrzebne miejsca (szatnia, toaleta, kawiarnia itp.) i udzielą innej, niezbędnej pomocy.

Oferta tłumaczeń na język migowy dotyczy poszczególnych wykładów, spotkań i prelekcji prowadzonych regularnie w Muzeum Emigracji. Informacje o konkretnych wykładach będą pojawiać się na stronie internetowej www.POLSKA1.pl oraz w mediach społecznościach.

W ramach „Muzeum Bez Wyjątku 2017″ dostępna jest także bezpłatna oferta warsztatowa, adresowaną do dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością narządu wzroku oraz do osób niesłyszących. Będą się one odbywać do końca listopada. Ich terminy mogą być uzgodnione indywidualnie. Szczegóły i tematy warsztatów na dole strony.

Szczegóły dotyczące wizyty należy ustalić telefoniczne bądź mailowo (a.posluszna@muzeumemigracji.pl lub j.gojzewska@muzeumemigracji.pl) z Działem Edukacji Muzeum Emigracji. Koordynatorki projektu pomogą określić potrzeby i zaproponują program wizyty. Datę ustala się indywidualnie dla każdej grupy, razem z pracownikami Muzeum.

Podczas tegorocznej edycji projektu podjęta została także współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno–Wychowawczym nr 1 w Gdyni. Jego uczniowie oraz absolwenci wezmą udział w kilkumiesięcznym cyklu warsztatów. Finalnym efektem warsztatów będzie rodzinne, integracyjne wydarzenie, które odbędzie się w listopadzie 2017 roku w Muzeum.

Zapraszamy również na bezpłatne konsultacje genealogiczne tłumaczone na język migowy, w każdą środę w godzinach 15.00 – 18.00.

Bardzo prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na tłumacza do końca tygodnia poprzedzającego konsultacje drogą mailową na adres: a.posluszna@muzeumemigracji.pl

Więcej informacji o konsultacjach znajdziecie tutaj.

Jak można skorzystać z usług przewodnika i tłumacza?

Rezerwacji warsztatów oraz oprowadzania po wystawie stałej należy dokonywać z wyprzedzeniem minimum 5 dni roboczych, a udziału w spotkaniach tłumaczonych na język migowy min. 3 dni roboczych.

Od wtorku do niedzieli Muzeum oferuje usługi oprowadzania oraz warsztaty edukacyjne dla osób:
– niewidomych i słabowidzących
– głuchoniewidomych
– osób niesłyszących
– z niepełnosprawnością intelektualną.

Do dokonywania rezerwacji na oprowadzania oraz tłumaczenia spotkań na język migowy zapraszamy zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne. Na warsztaty zapraszamy grupy zorganizowane lub rodziny i grona przyjaciół, w których jest osoba z niepełnosprawnością i które wspólnie chciałby spędzić czas w Muzeum.

Anna Posłuszna
tel. +48 58 670 41 89
a.posluszna@muzeumemigracji.pl

Joanna Gojżewska
tel. +84 58 670 41 60
j.gojzewska@muzeumemigracji.pl

Usługi dostępne są do 30 listopada dzięki projektowi „Muzeum bez Wyjątku 2017″, na który Muzeum otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”. Partnerami projektu są Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Centrum Integracja oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Gdyni.

Zapraszamy również na warsztaty edukacyjne dla dorosłych w ramach projektu Muzeum Bez Wyjątku:

Proponowane tematy warsztatów dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną:

Za Oceanem

Warsztaty koncertujące się na tematyce związanej z podróżowaniem. Wędrując palcem po mapie zastanowimy się gdzie chcielibyśmy się wybrać, jak tam się dostać i jak zmieniły się sposoby przemieszczania się na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Dziewięć dni na Batorym

Na zajęciach omawiane są realia związane z życiem na statkach, nie tylko z perspektywy pasażera – zwrócimy szczególną uwagę na zawody i prace, jakie mogą być wykonywane na transatlantykach.

Proponowane tematy warsztatów dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – wiek 8 – 12 lat, z możliwością dostosowania do innych grup wiekowych:

Wielka podróż

Warsztaty poruszają tematykę bezpiecznej podróży oraz odpowiedniego przygotowania do niej. Uczestnicy zaznajamiają się także z podstawowymi różnicami kulturowymi, które charakteryzują różne kraje i regiony

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku (niewidome i słabowidzące):

Na emigracji

Warsztat ma na celu w aktywny sposób przybliżenie uczestnikom czym tak naprawdę jest emigracja i pokazać jak różne mogą być oblicza i doświadczenia osób, które zdecydowały się na stałą zmianę miejsca zamieszkania.

Dzieci z niepełnosprawnością narządu wzroku (niewidome i słabowidzące) – wiek 8 – 12 lat, z możliwością dostosowania do innych grup wiekowych:

W podróży

Dzieci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z wyjazdami z kraju – na stałe lub tylko w krótką podróż. Na podstawie zawartości walizek podróżników i emigrantów z różnych dekad spróbujemy zgadnąć dlaczego wyjeżdżano i jakie kierunki cieszyły się największą popularnością

Dzieci niesłyszące i młodzież niesłysząca – wiek 8 – 16 lat, z możliwością dostosowania do innych grup wiekowych:

Kim jestem? Skąd pochodzę?

Na warsztatach, w różny sposób, zależny od wieku uczestników, zastanawiać się będziemy kim jest dla nas nasza rodzina i spróbujemy stworzyć nasze własne drzewa genealogiczne, inspirując się rodzinnymi historiami z naszej wystawy stałej.

KONTAKT:

Termin warsztatów ustalany jest indywidualnie.

Zgłoszenia przyjmowane są od zorganizowanych grup lub rodzin (w tej sytuacji w warsztacie uczestnicy cała rodzina).

Dział Edukacji MEG:

58 670 41 89, 58 670 41 60 |

Oferta tłumaczeń na język migowy dotyczy poszczególnych wykładów, spotkań i prelekcji prowadzonych regularnie w Muzeum Emigracji. Informacje o konkretnych wykładach będą pojawiać się na stronie internetowej www.POLSKA1.pl oraz w mediach społecznościach.

Film z ubiegłej edycji: „Muzeum Bez Wyjątku 2016″

Patroni projektu:

Patron medialny:

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia