​„Diaspora polska w Ameryce Północnej” już dostępna!

Liczebność diaspory polskiej rozsianej po świecie szacuje się dzisiaj na ok. 20 mln osób. Znaczna jej część zamieszkuje tereny Ameryki Północnej.

Publikacja naukowa pod redakcją Rafała Raczyńskiego i Katarzyny A. Morawskiej porusza zagadnienia związane z migracjami oraz obecnością Polaków i ich potomków w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

W ujęciu historycznym, społecznym, politycznym oraz kulturalnym ukazuje wybrane aspekty kształtowania się, przemian oraz rozwoju diaspory polskiej w tych krajach.

Monografia zawiera trzydzieści jeden tekstów podzielonych na sześć części tematycznych:
– uwarunkowania i implikacje migracji transatlantyckich,
– powstanie, rozwój i przemiany zbiorowości polonijnych,
– transatlantyckie kontakty: diaspora a kraj,
– emigracyjna twórczość literacka,
– artyści polscy na emigracji,
– studia i materiały.

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Zawiera teksty historyków, socjologów, politologów, filologów, literaturoznawców, którzy są specjalistami w zakresie prezentowanej tematyki.
Zebranie w jednym tomie teksty autorów polskich, amerykańskich i kanadyjskich pozwala na zaprezentowanie zagadnień dotyczących emigracji Polaków do USA i Kanady oraz funkcjonujących tam zbiorowości polonijnych z perspektywy kraju wysyłającego oraz przyjmującego wychodźców.

Autorzy, których teksty pojawiły się na kartach „Diaspory polska w Ameryce Północnej”: Anna Fiń, Anna Horolets, Beth Holmgren, David J. Jackson, Jose Fernandez, Marcin Borys, Mary Patrice Erdmans, Adam Walaszek, Aleksandra Kurowska-Susdorf, Anitta Maksymowicz, Anna Musialik-Chmiel, Anna Rudek-Śmiechowska, Aurelia Klimkiewicz, Bożenna Sucharska, Danuta „Donna” Urbikas, Ewa Bobrowska, Ewa Płonowska-Ziarek, Jan Wiktor Sienkiewicz, Jeffrey Kleiman, Joanna Lustanski, Jora Vaso, Karolina Prykowska-Michalak, Katarzyna Jerzak, Kleitia Vaso, Krzysztof Ziarek, Lori Ligget, Magdalena Piechota, Michał Mikoś, Monika Nowak, Thomas Napierkowski, Thomas Seifrid, Vadzim Pauliuchuk.

Żywimy nadzieję, że publikacja przyczyni się do poszerzenia, usystematyzowania oraz popularyzacji wiedzy na temat diaspory polskiej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.

Książka jest już dostępna w sprzedaży w księgarni Muzeum Emigracji w Gdyni w cenie 65 zł.Redakcja naukowa: Dr Rafał Raczyński, dr Katarzyna A. Morawska

Recenzja: prof. UG, dr hab. Anna Mazurkiewicz

Opracowanie graficzne i skład: dr Anita Wasik

Redakcja i korekta polska: Katarzyna Żelazek (Logossfera)

Fotografia na okładce: Najtańszy sklep z elektroniką na Greenpoincie – Wojtek Kubik.

Wydawca:

MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI
ul. Polska 1 81-339 Gdynia
www.polska1.pl

ISBN 978-83-65751-04-1

Gdynia 2018

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia