Zapraszamy na wirtualne spotkania z edukatorkami Muzeum Emigracji w Gdyni. Z zajęć można korzystać zarówno podczas lekcji online, jak i podczas zajęć w sali szkolnej z wykorzystaniem jednego ekranu komputera dla całej klasy. Wirtualne spotkania możemy dostosować do konkretnych potrzeb odbiorców – prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy.

Uzupełnieniem oferty zajęć online dla szkół ponadpodstawowych są spotkania z cyklu Kronika Osobista. Migracyjne historie z pierwszej ręki. Poniżej opis zajęć:

Uczyć się można na wiele sposobów: czytając książkę, oglądając film, zwiedzając wystawę w muzeum. Wierzymy jednak, że najlepszą drogą do zrozumienia zjawiska migracji, jest spotkanie i rozmowa z ludźmi, którzy jej doświadczyli. Zapraszamy na spotkanie z „żywymi książkami”, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję osobiście zetknąć się z tematami dotyczącymi emigracji i historii najnowszej. Oferujemy możliwość spotkania się z jedną z czterech osób:  

  • Abayomi Odeyale, mieszkający w Polsce od lat 90., opowie uczniom o rasizmie i doświadczeniu dyskryminacji. 
  • Gdańska koordynatorka ds. uczniów z doświadczeniem migracji, Nataliia Kovalyshyna, przedstawi problem uchodźstwa z perspektywy naszego najbliższego sąsiada – Ukrainy. 
  • Psycholożka Svietlana Rosliakova opowie o życiu obcokrajowców w Polsce i o tym, jakie wyzwania pociąga za sobą migracja. 

Informacje organizacyjne

Zajęcia organizujemy od wtorku do piątku w godzinach 10.00-15.00.

W celu rezerwacji terminu zajęć online, prosimy o doręczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wg wzoru do pobrania w PDF.

Formularz zgłoszeniowy może być złożony w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w formie pisemnej, której skan lub szczegółowe zdjęcie doręczane jest na adres e-mail: warsztaty@muzeumemigracji.pl nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zajęć. Informacje te pomogą nam zaproponować scenariusz wydarzenia oraz przygotować materiały edukacyjne.

Cennik: 75 zł/45 min. Opłata za przeprowadzone zajęcia następuje po zajęciach na podstawie faktury VAT, na rachunek wskazany w treści faktury, w terminie 14 dni od wystawienia faktury i nie później niż 7 dni od jej doręczenia.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zajęć.

Kwestie techniczne

Przed rezerwacją zajęć prosimy o upewnienie się, że mają Państwo dobre połączenie z Internetem, głośniki, komputer z kamerą. Zajęcia odbywają się na platformie Zoom – po rezerwacji, przesyłamy Państwu link do spotkania, natomiast Państwo przekazujecie go uczniom i uczennicom.

Czas trwania zajęć to 45 minut. Prosimy nauczycieli o połączenie się 5 minut przed rozpoczęciem zajęć, by uzgodnić kwestie techniczne. W przypadku spóźnienia grupy edukator może je odwołać lub skrócić.

Nauczyciel ma obowiązek przebywać z grupą przez cały czas trwania zajęć.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO") uprzejmie informujemy, iż dokonanie zgłoszenia uczestnictwa oparte jest na Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych ujętych w zgłoszeniu. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z wyrażeniem takiej zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać (kontakt na adres: iod@muzeumemigracji.pl). Klauzulę informacyjną związaną z procesem przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo tutaj.