Przed wizytą w Muzeum prosimy o zapoznanie się z aktualnym regulamin zwiedzania.

W ofercie edukacyjnie realizowanej w przestrzeni Muzeum proponujemy działanie przez metody dostosowane do wieku uczestników, w tym:

  • techniki plastyczne,
  • zabawy ruchowe,
  • ćwiczenia symulacyjne,
  • fotografię,
  • pracę z mapą,
  • czy z wykorzystaniem tabletów.

Większość zajęć odbywa się w przestrzeni wystawy stałej, a poszczególne sale wykorzystywane są jako narzędzie edukacyjne. Oprócz warsztatów, uczniowie mają możliwość zapoznania się z ekspozycją podczas aktywnego oprowadzania z edukatorem lub zwiedzania z kartą pracy pod opieką nauczyciela.

Uzupełnieniem oferty zajęć dla szkół ponadpodstawowych są spotkania z cyklu Kronika Osobista. Migracyjne historie z pierwszej ręki. Poniżej opis zajęć:

Uczyć się można na wiele sposobów: czytając książkę, oglądając film, zwiedzając wystawę w muzeum. Wierzymy jednak, że najlepszą drogą do zrozumienia zjawiska migracji, jest spotkanie i rozmowa z ludźmi, którzy jej doświadczyli. Zapraszamy na spotkanie z „żywymi książkami”, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję osobiście zetknąć się z tematami dotyczącymi emigracji i historii najnowszej. Oferujemy możliwość spotkania się z jedną z czterech osób:  

  • Abayomi Odeyale, mieszkający w Polsce od lat 90., opowie uczniom o rasizmie i doświadczeniu dyskryminacji.
  • Gdańska koordynatorka ds. uczniów z doświadczeniem migracji, Nataliia Kovalyshyna, przedstawi problem uchodźstwa z perspektywy naszego najbliższego sąsiada – Ukrainy. 
  • Psycholożka Svietlana Rosliakova opowie o życiu obcokrajowców w Polsce i o tym, jakie wyzwania pociąga za sobą migracja. 

Informacje organizacyjne

Wszystkie aktywności edukacyjne przeznaczone są dla grup liczących maksymalnie 30 osób. Warsztaty prowadzimy dla grup minimum 8-osobowych. Prosimy o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć – w przypadku spóźnienia grupy edukator może je odwołać lub skrócić. Nauczyciel ma obowiązek przebywać z grupą podczas całych zajęć.

Zarówno warsztaty, jak i aktywne oprowadzanie, trwają 60-90 minut. Zajęcia prowadzone są we wtorki w godzinach 12:00-16:00 oraz w środy, czwartki i piątki w godz. 10:00-16:00 w siedzibie Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne.

Muzeum jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej informacji na temat dostępności.

Podczas rozmowy lub w treści maila z rezerwacją prosimy o podanie: daty oprowadzania/warsztatów, liczby osób, rodzaju niepełnosprawności, które mają uczestnicy i uczestniczki (jeśli dotyczy), w tym zwłaszcza występujących trudności związanych z komunikacją oraz wykorzystywanych alternatywnych i wspomagających sposobach komunikacji. Informacje te pomogą nam zaproponować scenariusz wydarzenia oraz przygotować materiały edukacyjne.

Kontakt

Joanna Gojżewska

Specjalistka ds. Edukacji
tel. +48 58 670 41 60
j.gojzewska@muzeumemigracji.pl

Ludwika Radacka – Majek
Specjalistka ds. Edukacji
tel. +48 58 670 41 57
l.radacka-majek@muzeumemigracji.pl

Liliia Antoniuk 

Edukatorka l.antoniuk@muzeumemigracji.pl

tel. +48 58 67 01 86  

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO") uprzejmie informujemy, iż dokonanie zgłoszenia uczestnictwa oparte jest na Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych ujętych w zgłoszeniu. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z wyrażeniem takiej zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać (kontakt na adres: iod@muzeumemigracji.pl). Klauzulę informacyjną związaną z procesem przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo tutaj.