Oferta edukacyjna dla szkół ponadpodstawowych na rok 2022/2023

Kolorowe zdjęcie. Grupa młodzieży, siedząca w sali warsztatowej Muzeum Emigracji.

Aktywne oprowadzanie

Oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum Emigracji w Gdyni. Wykwalifikowany edukator animuje grupę, angażując ją w kreatywne zadania wymagające aktywnego zwiedzania, poszukiwania i analizowania informacji oraz spoglądania na opowiadane historie z wielu perspektyw. Poziom trudności zadań i długość oprowadzania (60-90 minut) dostosowano do wieku uczestników. Cena: 110zł/grupa + ulgowy grupowy bilet wstępu na wystawę 11 zł/os. 

Zwiedzanie wystawy z kartą zadań 

Aktywność przeznaczona dla grup z klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. Uczniowie otrzymują zestaw angażujących zadań, które rozwiązują samodzielnie w oparciu o informacje znajdujące się na wystawie – w tekstach i multimediach. Po zwiedzaniu uczniowie sprawdzają i omawiają kartę razem z nauczycielem, który posiada zestaw odpowiedzi. Karty zakupić można w kasie Muzeum w cenie 2 zł/szt.

Warsztaty dla przedszkoli i szkół 

Podczas wybranych zajęć dzieci i młodzież mogą w aktywny i kreatywny sposób poszerzać swoją wiedzę z zakresu historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, a także plastyki i muzyki. Warsztaty są zaplanowane tak, aby pomóc w realizacji aktualnej podstawy programowej. Opis poszczególnych zajęć dostępny jest na stronie internetowej. Po zakończonych warsztatach istnieje możliwość zwiedzania wystawy pod opieką nauczyciela w cenie biletu za zajęcia. Długość zajęć: 60-90 minut. Cena: 17 zł/os.  

Warsztaty stacjonarne

Wielka Emigracja nie tylko wielkich artystów 

O czym na emigracji marzył Juliusz Słowacki, a z czego słynął Fryderyk Chopin? W kim zakochał się Ernest Malinowski i co robili w wolnym czasie XIX-wieczni emigranci?  

Podczas zajęć uczniowie i uczennice poznają historię Polaków, którzy po 1830 roku zdecydowali się na emigrację i odkryją z jakimi problemami zmagali się ówcześni emigranci. Podczas zajęć uczestnicy dokonają ciekawych i zaskakujących porównań, porządkując jednocześnie wiedzę o XIX-wiecznych emigrantach – także tych mniej znanych. 

Zajęcia odbywają się na wystawie stałej oraz w sali warsztatowej

Kamera, akcja!  

Wyruszamy na poszukiwanie dobrych kadrów, dźwięków oraz historii w sam raz na scenariusz filmowy! Dokąd? Oczywiście do muzeum!

Uczniowie w nowatorski sposób poznają najciekawsze wątki wystawy stałej oraz osiągnięcia wybitnych polskich emigrantów i emigrantek związanych z kinematografią: Agnieszki Holland, Pawła Pawlikowskiego, Poli Negri, Warner Brothers, Janusza Kamińskiego.

Zajęcia odbywają się w sali warsztatowej oraz na wystawie stałej. Istnieje również możliwość przeprowadzenia warsztatów w języku angielskim. 

Zagubieni w czasie 

Tajemnicze biografie, niesamowite koleje losu i wybitne jednostki. Czy uda ci się ustalić tożsamość wszystkich emigrantów, którzy zagubili się w czasie? 

Uczniowie w oparciu o wystawę stałą i pełne zagadek materiały zapoznają się z niepokornymi emigrantami i emigrantkami znanymi z historii, których życie było pełne niesamowitych zwrotów akcji. 

Zajęcia odbywają się w sali warsztatowej oraz na wystawie stałej. 

Historia osobista – spotkania o migracji 

Uczyć się można na wiele sposobów: czytając książkę, oglądając film, zwiedzając wystawę w muzeum. Wierzymy jednak, że najlepszą drogą do zrozumienia zjawiska emigracji jest spotkanie i rozmowa ludźmi, którzy jej doświadczyli.  

Spotkanie z “żywymi książkami”, podczas którego uczestnicy mają okazję osobiście zetknąć się z tematami dotyczącymi emigracji i historii najnowszej. To niepowtarzalne doświadczenie nie tylko pozwala na głębsze zrozumienie złożonych problemów migracji, ale również uczy empatii i szacunku. 
Biogramy osób, z którymi jest możliwość spotkania: 

Sonia Tencer z grupy Medycy na granicy. Opowie, jak wygląda sytuacja migrantów i migrantek na granicy polsko-białoruskiej z perspektywy lekarki. 

Abayomi Odeyale, mieszkający w Polsce od lat 90., opowie uczniom o rasizmie i doświadczeniu dyskryminacji. 

Gdańska koordynatorka ds. uczniów z doświadczeniem migracji, Nataliia Kovalyshyna, przedstawi problem uchodźstwa z perspektywy naszego najbliższego sąsiada – Ukrainy.  

Psycholożka Svietlana Rosliakova opowie o życiu obcokrajowców w Polsce i o tym, jakie wyzwania pociąga za sobą migracja. 

Zajęcia odbywają się w sali warsztatowej i trwają około półtorej godziny. Zapisy z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Warsztaty antydyskryminacyjne #NAUCZSIĘREAGOWAĆ 

Czym jest dyskryminacja i jakie mechanizmy sprawiają, że ludzie dyskryminują innych? Weź udział w warsztatach, które pozwolą Ci zrozumieć jak wielką moc, zarówno negatywną, jak i pozytywną, mają słowa.

Podczas warsztatów uczniowie i uczennice pogłębią wiedzę na temat dyskryminacji oraz dowiedzą się jakie są jej mechanizmy. Uczestnicy zajęć będą mieli szansę poćwiczyć reagowanie na mowę nienawiści czy mechanizm wykluczenia z grupy.  

Zajęcia odbywają się w sali warsztatowej.

Razem raźniej – warsztaty integracyjne 

Czy na pewno dobrze znacie swoich kolegów i koleżanki z klasy? Co zrobić, aby każdy w waszej grupie czuł się dobrze?  Zapraszamy na warsztaty, które staną się okazją do wspólnej zabawy i integracji. Może okazać się, że język wcale nie jest potrzebny, aby budować wspólnotę.  

Praca nad wzajemną akceptacją oraz szacunkiem w grupie jest ważna dla ogólnego samopoczucia uczniów i uczennic. Szczególnie do udziału zachęcamy grupy szkolne, wśród których obecne są osoby, które przybyły z Ukrainy lub innych krajów.  

Zajęcia odbywają się na wystawie stałej oraz w sali warsztatowej.

Warsztaty online

Pop-emigracja, czyli o emigracji w popkulturze 

Na przykładach znanych z popkultury opowiadamy o dwóch największych historycznych okresach polskiej emigracji i jej przedstawicielach. Do wyboru: Wielka Emigracja lub emigracja do USA z początku XX wieku. Podczas zajęć korzystamy z różnych narzędzi online takich jak Mentimeter, filmy na TikToku, dodatkowo przyglądając się wystawie stałej oraz zbiorom Muzeum Emigracji w Gdyni. 

Historia osobista – spotkania o migracji 

Uczyć się można na wiele sposobów: czytając książkę, oglądając film, zwiedzając wystawę w muzeum. Wierzymy jednak, że najlepszą drogą do zrozumienia zjawiska emigracji jest spotkanie i rozmowa ludźmi, którzy jej doświadczyli.  

Spotkanie z “żywymi książkami”, podczas którego uczestnicy mają okazję osobiście zetknąć się z tematami dotyczącymi emigracji i historii najnowszej. To niepowtarzalne doświadczenie nie tylko pozwala na głębsze zrozumienie złożonych problemów migracji, ale również uczy empatii i szacunku. 
Biogramy osób, z którymi jest możliwość spotkania: 

Sonia Tencer z grupy Medycy na granicy. Opowie, jak wygląda sytuacja migrantów i migrantek na granicy polsko-białoruskiej z perspektywy lekarki. 

Abayomi Odeyale, mieszkający w Polsce od lat 90., opowie uczniom o rasizmie i doświadczeniu dyskryminacji. 

Gdańska koordynatorka ds. uczniów z doświadczeniem migracji, Nataliia Kovalyshyna, przedstawi problem uchodźstwa z perspektywy naszego najbliższego sąsiada – Ukrainy.  

Psycholożka Svietlana Rosliakova opowie o życiu obcokrajowców w Polsce i o tym, jakie wyzwania pociąga za sobą migracja. 

Zajęcia odbywają się w sali warsztatowej i trwają około półtorej godziny. Zapisy z min. dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Informacje organizacyjne

Wszystkie aktywności edukacyjne przeznaczone są dla grup liczących maksymalnie 30 osób. Warsztaty prowadzimy dla grup minimum 8-osobowych. Prosimy o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć – w przypadku spóźnienia grupy edukator może je odwołać lub skrócić. Nauczyciel ma obowiązek przebywać z grupą podczas całych zajęć.

Zarówno warsztaty, jak i aktywne oprowadzanie, trwają 60-90 minut. Zajęcia prowadzone są we wtorki w godzinach 12:00-16:00 oraz w środy, czwartki i piątki w godz. 10:00-16:00 w siedzibie Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne.

Muzeum jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej informacji na temat dostępności.

Podczas rozmowy lub w treści maila z rezerwacją prosimy o podanie:
daty oprowadzania/warsztatów, liczby osób, rodzaju niepełnosprawności, które mają uczestnicy i uczestniczki (jeśli dotyczy), w tym zwłaszcza występujących trudności związanych z komunikacją oraz wykorzystywanych alternatywnych i wspomagających sposobach komunikacji. Informacje te pomogą nam zaproponować scenariusz wydarzenia oraz przygotować materiały edukacyjne.

 

Kontakt

Joanna Gojżewska
Specjalistka ds. Edukacji
tel. +48 58 670 41 60
j.gojzewska@muzeumemigracji.pl


Ludwika Radacka – Majek

Specjalistka ds. Edukacji
tel. +48 58 670 41 57
l.radacka-majek@muzeumemigracji.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO") uprzejmie informujemy, iż dokonanie zgłoszenia uczestnictwa oparte jest na Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych ujętych w zgłoszeniu. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z wyrażeniem takiej zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać (kontakt na adres: iod@muzeumemigracji.pl). Klauzulę informacyjną związaną z procesem przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo tutaj.