Emigracja w Rzeczy Samej

Emigracja w Rzeczy Samej to akcja poszukiwania pamiątek, które pokażą osobisty wymiar wędrówek milionów Polaków. Nawet drobny przedmiot może stać się ważnym fragmentem szerokiego krajobrazu polskich losów. Przyjęte przez zespół badawczy rzeczy zostaną opisane i włączone jako obiekty do zbiorów Muzeum Emigracji w Gdyni. Zostaną one wykorzystane w celach naukowych, edukacyjnych i wystawienniczych, a w przyszłości udostępnione również szerokiemu odbiorcy on-line.

W życie niemal każdej polskiej rodziny wpisane jest doświadczenie emigracji. W wielu z nich zachowana jest pamięć o rodzicach, dziadkach, ciociach i stryjach, którzy kiedyś zdecydowali się na wyjazd z kraju. Niektórzy wciąż utrzymują kontakt z krewnymi w Polsce, lecz niektórzy są obecni już tylko na starych fotografiach. To właśnie na tych zdjęciach, podobnie jak w innych rodzinnych pamiątkach – dokumentach, listach, przedmiotach zapisana jest historia emigracji – marzeń o lepszym życiu, pogoni za wolnością, czasem braku alternatywy; historia mówiąca o odwadze, determinacji, zmiennym losie.

Muzeum Emigracji w Gdyni to instytucja, która za cel stawia sobie ukazanie wędrówek Polaków po świecie i przedstawienie panoramy polskich losów na obczyźnie. Dlaczego wyjeżdżali, jak wyglądała ich podróż, w jaki sposób organizowali swoją egzystencję w nieznanych zakątkach globu. Celem placówki jest pokazanie ich drogi, zarówno tej dosłownej, jak i tej wewnętrznej, emocjonalnej. Równie ważne, jak dotarcie do wiedzy o prawdziwej skali tego zjawiska na przestrzeni stuleci we wszystkich jego aspektach – społecznym, gospodarczymi i politycznym, jest pokazanie go w mikroskali – w subtelnie rysowanym portrecie człowieka, który podjął decyzję o wyjeździe.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w budowanie wspólnej pamięci na temat tego aktualnego i istotnego dla kształtowania polskiej tożsamości zjawiska. Poszukujemy wszystkiego, co ma związek z emigracją z Polski i ziem polskich – tą dzisiejszą i tą dawną. Czekamy na listy przesyłane niegdyś z zagranicy, stare pocztówki, fotografie rodzinne, ulotki, pamiętniki, rękopisy, dokumenty, a także wszystkie świadectwa rozległej działalności Polaków poza granicami kraju, także ich aktywności podejmowanej dla ojczyzny. Wartość mają też przedmioty związane bezpośrednio z podrożą, jak paszporty, bilety i stare kufry. Ważna jest dla nas ich przeszłość, dlatego – jeśli to możliwe – prosimy o opisanie w kilku słowach dziejów danego przedmiotu.

Wszystkie osoby, które chciałyby się włączyć w akcję i podarować naszemu Muzeum rzeczy związane z emigracją, prosimy o zapoznanie się i wypełnienie Protokołu przekazania pamiątek [POBIERZ]. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy kontaktować się telefonicznie: (+ 48 58) 623 31 79 lub poprzez e-mail: biuro@muzeumemigracji.pl

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia