Audioprzewodnik po wystawie stałej z audiodeskrypcją

Podczas wizyty na wystawie stałej Muzeum, skorzystaj z przewodnika z audiodeskrypcją.

Audioprzewodnik kierujemy do osób dorosłych.

Aby skorzystać z przewodnika musisz się połączyć z Internetem. W budynku Muzeum możesz skorzystać z bezpłatnej sieci Wi-Fi.

Czas zwiedzania: 1,5 godziny

Jak korzystać?

Wszystkie nagrania audioprzewodnika znajdziesz poniżej.

Są to trzy rodzaje nagrań:

 • oznaczone liczbą od 1 do 28 – to opisy sal,
 • oznaczone cyfrą i literą – to audiodeskrypcje obiektów wystawy,
 • pozostałe nagrania – to dodatkowe wątki z poszczególnych sal.

Korzystaj z przewodnika na swoim telefonie i słuchawkach.

Audioprzewodnik powstał jako część grantu „Wdrożenie Modelu zapewniania dostępności oferty w Muzeum Emigracji w Gdyni” w ramach projektu „Kultura bez barier” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Więcej informacji o dostępności znajdziesz w zakładce Dla osób z niepełnosprawnościami.

Deklaracja dostępności

Muzeum Emigracji w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie strony internetowej www.polska1.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2015-03-11. Data ostatniej istotnej aktualizacji: : 2021-02-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Treści niedostępne:

 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazów
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych
 • część filmów nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • brak uproszczonego układu wizualnego
 • brak możliwości wyłączenia animacji
 • brak możliwości alternacji orientacji strony poziomo/pionowo
 • brak automatycznego odczytywania komunikatów (zmiana treści bez zmiany kontekstu)

 

Wyłączenia:

 • multimedia opublikowane przed 2020.09.23
 • transmisje multimediów nadawanych na żywo
 • mapy wyłączone są z obowiązku zapewnienia dostępności
 • informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Otrębska, m.otrebska@muzeumemigracji.pl; (Koordynatorka ds. dostępności). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 670 41 56 lub pisząc SMS na numer + 48 539 998 937.

Możesz do nas zadzwonić w polskim języku migowym klikając w ikonę: