Ładowanie Wydarzenia

16

grud.

Za 191 dni

Gdynia Language Swap 2023

stationary adults free Polish and others

Kiedy?

16 grudnia

12:00 - 13:30

Bilety

Koszt: Darmowy

Podziel się

Gdynia Language Swap. Punkt wymiany językowej

Chcesz poćwiczyć języki obce i poznać nowych ludzi rozmawiając przy kawie?

Dołącz do naszego spotkania swapu językowego. Zapraszamy mieszkańców Trójmiasta z zagranicy, a także osoby, które w zamian za ćwiczenie konwersacji w językach obcych mogłyby pomóc innym w nauce języka polskiego.

12.00 – 13.30 | bezpłatny wstęp

Tworzymy przestrzeń w Muzeum Emigracji w Gdyni, która będzie służyła jako miejsce spotkań, wymiany doświadczeń i nauki języków, całkowicie bezpłatnie. Co byś powiedział na bycie nauczycielem i uczniem jednocześnie? Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w takiej wymianie językowej, zapisz się za pomocą naszego formularza online: http://bit.ly/GdnLandSwap 

Przydzielimy Ci partnera językowego do wzajemnych rozmów, w oparciu o Twoje indywidualne potrzeby i nastawienie językowe.

Jeśli masz ochotę zaprosić swoich znajomych, lub znasz kogoś, kto właśnie przyjechał do Trójmiasta – przyprowadź go! Udostępniona przez nas przestrzeń pozwoli Ci spędzić czas w międzynarodowym gronie. Zapewniamy miłą atmosferę, przekąski, kawę lub herbatę. Jeśli pogoda pozwoli, spotkania będą odbywać się na patio Muzeum.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Anną Bagińską (a.baginska@muzeumemigracji.pl).

 

Gdynia Language Swap. Language swap meeting

Do you want to practice foreign languages and meet new people while chatting over coffee?

Join our language swap meeting. We kindly invite foreign Tri-City citizens, as well as people who, in return for practicing conversations in foreign languages, could help others to learn Polish.

12.00 – 13.30 | free entrance

We are creating a space in the Emigration Museum in Gdynia, which will serve as a place for meetings, sharing experiences and language learning, completely free of charge. What would you say to being a teacher and a student at the same time? If you are interested in participating in such a language swap, sign up using our online form: http://bit.ly/GdnLandSwap

We will assign you a language partner for mutual conversation, based on your individual needs and language attitude.

If you feel like inviting your friends, or know somebody who has just arrived in Tri-City – bring them along! The space we are making available will allow you to hang out with an international group of people. We provide a lovely atmosphere, snacks, coffee or tea. If the weather allows, the meetings will take place at the Museum’s patio.

If you have questions please contact us via e-mail: Anna Bagińska, a.baginska@muzeumemigracji.pl

 

Gdynia Language Swap. Мовний пункт обміну

Вам цікаві нові знайомства та легкі невимушені розмови за кавою?

Приєднуйтесь до нашого пункту мовного обміну! Запрошуємо як іноземних жителів Труймяста, так і носіїв польської мови попрактикувати мовні навички.

12.00 – 13.30 | вхід вільний

Музей еміграції у Гдині створює безкоштовний простір для зустрічей, обміну досвідом та вивчення іноземної мови. Як Ви ставитеся до того, щоб стати вчителем і учнем одночасно? Якщо Ви зацікавлені в участі, будь ласка, зв’яжіться з нами, заповнивши онлайн форму: http://bit.ly/GdnLandSwap

Ми оберемо для Вас партнера для спільної бесіди виходячи з ваших потреб і очікувань.

Якщо це може бути цікаво для когось з Ваших друзів або знайомих, хто щойно переїхав жити до Труймяста – візьміть його з собою! Створений нами простір дозволить Вам провести час у цікавому міжнародному товаристві. Ми забезпечуємо приємну атмосферу, частування, каву та чай. За сприятливих погодніх умов зустрічі відбуватимуться на терасі музею.

Якщо у вас є питання, зв’яжіться з нами електронною поштою: Anna Bagińska, a.baginska@muzeumemigracji.pl

 

Gdynia Language Swap. Пункт языкового обмена

Вы хотите заниматься иностранными языками и встречаться с новыми людьми за чашкой кофе?

Присоединяйтесь к нашему пункту языкового обмена! Мы приглашаем как иностранцев из Труймяста, так и людей, которые в обмен на практику общения на выбранном языке могут помочь в практике польского языка.

12.00 – 13.30 | бесплатный вход

В Музее эмиграции в Гдыне мы создаем условия для встреч, обмена опытом и обучения иностранному языку бесплатно. Что вы думаете о том, чтобы стать учителем и учеником одновременно? Если вы заинтересованы в участии в таком языковом обмене, обратитесь к нам заполнив онлайн-форму: http://bit.ly/GdnLandSwap

Мы выберем Вам партнера для совместной беседы на основе ваших потребностей и предрасположенностей.

Если вы хотите прийти со своими друзьями или знаете кого-то, кто только что переехал в Труймясто, возьмите его с собой! Созданное нами пространство позволит вам интересно провести время в международном обществе. Мы предлагаем приятную атмосферу, угощение и кофе или чай. Если погода позволит, встречи будут проходить на террасе музея.

Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами по электронной почте: Anna Bagińska, a.baginska@muzeumemigracji.pl

 

Terminarz cyklu


Kiedy?

16 grudnia 2023

12:00 - 13:30

Bilety

Koszt: Darmowy

Podziel się

Nadchodzące wydarzenia