Ładowanie Wydarzenia

7

paź.

Odbyło się

„Klimaks” – wystawa czasowa

stacjonarne dorośli, dzieci z dorosłymi darmowe polski

grafika przedstawiająca litery porośnięte roślinnością składające się w napis KLI-MA-KS
Kiedy?

7 października

00:00 - 23:59

Gdzie?

Muzeum Emigracji

Podziel się

Od 25 czerwca Muzeum Emigracji zaprasza na nową wystawę czasową „Klimaks”. Historia, prezentowana na wystawie „Klimaks” wydarzyła się naprawdę, jednak nigdy nie została przedstawiona w ten sposób. Opowiada o relacji łączącej człowieka i jego środowisko naturalne z perspektywy wyjazdów Polaków do Ameryki Południowej na przełomie XIX i XX wieku. Na wystawie stawiamy sobie i zwiedzającym pytanie o to, jak możemy budować bardziej partnerskie relacje z przyrodą i na nowo spojrzeć na historię polskich emigrantów w Ameryce Południowej?

Emigracja ta była częścią dynamicznych procesów społecznych, ekonomicznych i politycznych, kształtujących nowy porządek świata. Czy znana i przebadana historia o emigracji Polaków do Ameryki Południowej została opowiedziana w pełni? Co faktycznie o niej wiemy? Środowisko naturalne wpływało nie tylko na pracę polskich imigrantów, ale w znacznym stopniu determinowało ich kulturę, która przywiedziona do Ameryki Łacińskiej na przełomie XIX i XX wieku natrafiła na zupełnie nowe warunki. Pod ich wpływem zmieniała się i ewoluowała tworząc nowy folklor. Obyczajowość, tradycje i zwyczaje z czasem wchodziły w dialog z lokalną kulturą, która naturalnie się z nią przenikała.

„Klimaks” to nie tylko opowieść o losach polskich osadników, ale przede wszystkim próba spojrzenia na kwestię migracji w szerszej perspektywie: jako wspólną wędrówkę ludzi, roślin, tradycji i idei.

Słowo „klimaks” oddaje moment, gdy rzecz zmierza ku końcowi, ale wciąż nie osiąga finału. Ilustruje stan trwania w zawieszeniu, gdy kończy się jeden proces zmian, jednocześnie dając przestrzeń do kolejnego. Odwołanie się do jego idei otwiera pole do dyskusji nad trwałością tego, gdzie żyjemy, i zasad, według których to życie wiedziemy.

Na ekspozycję składają się m.in.: cykl fotograficzny Marianny i Katarzyny Wąsowskich, poetyckie utwory Urszuli Zajączkowskiej, prezentacja skrzynki Warda i działalności Fundacji Biodiversitatis, zajmującej się ochroną i badaniem gatunków roślin i zwierząt, występujących na zagrożonych zniszczeniem terenach leśnych w Kolumbii. Tej części towarzyszy również film w reżyserii Macieja Dydyńskiego „Stanhopea Tigrina” z poetycką narracją Julii Fiedorczuk.

Osią narracji projektu fotograficznego “Czekając na śnieg” Katarzyny i Marianne Wąsowskich jest historia polskich osadników przybyłych do Ameryki Południowej. Ekspozycja składa się z wykonanych przez autorki zdjęć, archiwalnych dokumentów i rodzinnych albumów pochodzących z Argentyny i Brazylii. W dialog z obrazami wchodzi dziewięć krótkich form literackich napisanych przez Urszulę Zajączkowską, poetkę, botaniczkę i artystkę.

Na potrzeby wystawy zrekonstruowano skrzynkę Warda – rodzaj specjalnego szklanego pudła, zaprojektowanego przez Nathaniela Bagshaw Warda w XIX wieku. Skrzynia ta służyła do transportu roślin, pozwalając masowo przewozić je między kontynentami i uprawiać tam, gdzie wcześniej nie występowały.

Przestrzeń poświęcona działalności Fundacji Biodiversitatis przedstawia kilka możliwych scenariuszy zmian, których kierunki zależą od stopnia zróżnicowania biologicznego. Chodzi o całe uniwersum żywych organizmów, które jako część dynamicznych ekosystemów wzajemnie na siebie oddziałują. Zniknięcie jednego może mieć kluczowe znaczenie dla całego łańcucha zależności. Obecnie trwa masowe wymieranie gatunków flory i fauny, a my wciąż nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie dzisiejszych i przyszłych konsekwencji tego procesu.

Wystawa wpisuje się w szeroką dyskusję dotyczącą dziedzictwa kolonializmu, skutków antropocenu, ale i ekologicznej odpowiedzialności muzeów. Dlatego też architektura wystawy została przekształcona z elementów poprzedniej ekspozycji „Carboland”.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Wystawa będzie otwarta od 25 czerwca 2021 do 31 października 2021.

Sprawdź informacje na temat dostępności wystawy czasowej „Klimaks”.

 

Program wydarzeń towarzyszących wystawie zostanie ogłoszony wkrótce.

Lista kredytowa:

Kurator | Curator

Maksymilian Bochenek

Projekt fotograficzny “Czekając na Śnieg” | “Waiting for the Snow” photo project

Katarzyna Wąsowska
Marianne Wąsowska

Teksty narracyjne | Narrative texts

Urszula Zajączkowska

Podpisy fotografii | Photography captions

Grzegorz Labuda
Claudia Stefanetti Kojrowicz
Katarzyna Wąsowska
Marianne Wąsowska

Prezentacja Fundacji Biodiversitatis | Biodiversitatis Foundation presentation

Konsultacje naukowe | Scientific consultations

Przemysław Baranow
Marta Kolanowska

Teksty | Texts

Przemysław Baranow
Monika Górka
Marta Kolanowska
Marta Szurlej

Fotografie | Photographs

Ryszard Laskowski

Wideo “Stanhopea Tigrina” | Video “Stanhopea Tigrina”

Maksymilian Bochenek
Maciej Dydyński
Julia Fiedorczuk
Natalia Przybysz

Projekt i aranżacja wystawy | Exhibition design and arrangement

Maciej Siuda Pracownia

Projekty graficzne | Graphic design

Full Metal Jacket

Produkcja wystawy | Exhibition production

Marta Wójcicka / Stowarzyszenie Artanimacje

Koordynacja wystawy | Exhibition coordination

Grzegorz Labuda

Współpraca | Cooperation

Monika Górka
Hanna Gryka

Dostępność wystawy | Exhibition accessibility

Marta Otrębska

Koordynacja katalogu | Catalog coordination

Joanna Majchrzak

Redakcja i korekta tekstów | Editing and proofreading

Katarzyna Żelazek

Tłumaczenie na język angielski | Translation into English

Monika Bokiniec

Komunikacja | promocja

Public relations | promotion

Michalina Domoń
Ewa Drygalska
Łukasz Leśniak
Zuzanna Sitek

Specjalne podziękowania | Special thanks

Paulina Adamczak
Kuba Bąkowski
Klaudia Ferkaluk
Krzysztof Kapała
Rafał Raczyński
Izabela Stachowicz
Kacper Świerk
Katarzyna Wojczulanis – Jakubas
Aleksandra Zielonka
Joanna Znaniecka
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
Tropical Factory

Partnerzy | Partners 

Fundacja Biodiversitatis
Uniwersytet Gdański

Partnerzy medialni | Media Partners 

Gazeta Wyborcza
Notes na 6 Tygodni
SZUM
Tok FM
Trojmiasto.pl

Tagi:

Terminarz cyklu


Kiedy?

7 października 2021

00:00 - 23:59

Gdzie?

Muzeum Emigracji

Podziel się

Nadchodzące wydarzenia