Ładowanie Wydarzenia

24

paź.

Odbyło się

24-25.10 | Pracować, ale gdzie? Problematyka współczesnych migracji ekonomicznych

Kiedy?

24 października

00:00 - 00:00

Podziel się

Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza na IV Międzynarodową Konferencję Naukową: „Pracować, ale gdzie? Problematyka współczesnych migracji ekonomicznych”.

Tegoroczna konferencja naukowa, w której udział wezmą badacze z Polski i zagranicy poświęcona jest rozmaitym zagadnieniom z zakresu migracji ekonomicznych. Oprócz wystąpień naukowych konferencji towarzyszyć będzie panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli świata nauki, praktyków i migrantów. Konferencja jest otwarta dla publiczności.

24 października 2019 r. godz. 11.00 – 18.30/ Sala Multimedialna i Kinowa
25 października 2019 r. godz. 10.00 – 16.00/ Sala Multimedialna i Kinowa

Pobierz program w wersji do druku.

Dołącz do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/441575179984314/

Przemieszczenia w poszukiwaniu pracy odgrywają dominującą rolę w międzynarodowych migracjach we współczesnym świecie. Otwieranie się gospodarek krajowych i ich rynków pracy, wynikające ze znaczących dysproporcji międzynarodowych w poziomie życia i wynagrodzeń, sprzyja mobilności siły roboczej. Według oceny Międzynarodowej Organizacji Pracy w 2013 r. na świecie było ponad 150 mln pracowników migrujących (ponad 60% globalnego zasobu imigrantów), spośród których trzy czwarte przebywało w krajach o wysokim poziomie dochodu. Niesłabnące zainteresowanie migracjami pracowniczymi zarówno ze strony samych migrantów, jak i państw przyjmujących przyczynia się do prowadzenia nowych badań w tym zakresie. Głównym celem konferencji, oprócz prezentacji najnowszych ustaleń badawczych dotyczących współczesnych migracji ekonomicznych, jest również stworzenie okazji do dyskusji na temat trendów i zagadnień związanych z mobilnością zarobkową, w której udział wezmą zarówno przedstawiciele świata nauki i biznesu, jak i praktycy oraz migranci.

Konferencja koncentruje się głównie wokół następujących obszarów tematycznych:

– migracje pracowników wysoko i nisko wykwalifikowanych
– polityka państwa wobec migracji ekonomicznych
– uwarunkowania prawne migracji ekonomicznych
– zjawisko brain drain and brain gain
– nowe kategorie migrantów w kontekście zmiany sposobu świadczenia pracy
– migracje a transfer wiedzy, know-how, innowacji
– obywatele Europy Wschodniej na polskim i europejskim rynku pracy

PROGRAM

24 PAŹDZIERNIKA

10:30-11:00 rejestracja uczestników

11:00-11:20 otwarcie konferencji

11:20-12:00 wykład inauguracyjny

Między drenażem a cyrkulacją. Kapitał ludzki a współczesne migracje zarobkowe| dr hab. Paweł Kaczmarczyk, Ośrodek Badań nad Migracjami (OBnM), Uniwersytet Warszawski

12:00-13:20 I PANEL

Kapitał ludzki w migracjach pracowników wykwalifikowanych | prowadzący dr hab. Paweł Kaczmarczyk, OBnM, Uniwersytet Warszawski | sala multimedialna

– Migracje osób wykwalifikowanych w świetle współczesnych regulacji prawnych | Katarzyna Morawska, Muzeum Emigracji w Gdyni
– Delegowanie pracowników na terytorium Unii Europejskiej jako swoista forma współczesnych migracji ekonomicznych | Klaudia Kudławiec, Uniwersytet Jagielloński
– Rola diaspor w transferze kapitału ludzkiego – przypadek Litwy | Rafał Raczyński, Muzeum Emigracji w Gdyni

13.20 – 14.20 lunch dla prelegentów

14.20 – 16.00 II,III PANEL / sesja równoległa

II PANEL

Bezpieczeństwo w migracjach ekonomicznych | prowadzący dr hab. Magdalena Bielenia-Grajewska, Uniwersytet Gdański | sala multimedialna

– Między au-pair i niewolnicą. Migrantki i sektor opieki w Kraju Basków | Katarzyna Mirgos, Uniwersytet Gdański
– Nie tylko zarobki? Bezpieczeństwo imigrantów zarobkowych na przykładzie prac wykonywanych przy zbiorach owoców w Polsce | Kamil Matuszczyk, OBnM, Uniwersytet Warszawski
– Imigranci w opiniach gdańskich policjantów | Bernadeta Nowak, Uniwersytet Gdański
– Integracja migrantów przymusowych na szwedzkim rynku pracy | Magdalena Elmkvist, Uniwersytet Linneusza w Växjö, Szwecja

III PANEL

International labour migration | prowadzący dr Ondrej Filipec, Uniwerystet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie | sala kinowa

– Migration flows between Italy and Poland | Daniela La Foresta, Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II
– The challenge of European State | Jaroslav Mihalik, Uniwerystet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie
– Ukrainian labour migrants’ interests in the mirror of media and Google trends | Mykola Polovyi, Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa

16.00 – 16.30 przerwa kawowa

16.30 – 18.10 panel dyskusyjny

Mobilność osób wysoko wykwalifikowanych w Polsce | prowadzący dr Rafał Raczyński, Muzeum Emigracji w Gdyni

– Debata: Paweł Kaczmarczyk, Patryk Pawłowski, Anna Piekut, Katarzyna Morawska

20:00 uroczysta kolacja dla prelegentów, restauracja Browar Port

 

25 PAŹDZIERNIKA

10.00 – 11.20 I PANEL

Economic migration in legal and political terms | prowadzący prof. Daniela La Foresta, Uniwersytet Neapolitański im. Fryderyka II | sala multimedialna

– Immigration Policy in Australia, Canada, New Zealand and the United States | Sven Kruger, Uniwerystet Komeńskiego w Bratysławie
– The right to communicate as the fundamental right of migrants | Magdalena Bielenia-Grajewska, Uniwersytet Gdański
– EU elections as a tool for migrant political participation | Małgorzata Kułakowska, Uniwersytet Jagielloński

11.20 – 11.50 przerwa kawowa

11.50 – 13.10 II,III PANEL / sesja równoległa

II PANEL

Migracja obywateli z Ukrainy | prowadzący dr hab. Katarzyna Mirgos, Uniwersytet Gdański | sala multimedialna

– Historyczne i współczesne determinanty emigracji zarobkowej z Ukrainy do Ameryki Północnej | Walentyna Godlewska, Doniecki Narodowy Uniwersytet Vasyl’a Stusa w Winnicy, Paweł Trawicki, Uniwersytet Gdański
– Migracja zarobkowa z Ukrainy do Polski: problemy i sposoby ich rozwiązania | Inna Kulish, Instytut Badań Regionalnych im. M. Dolishnogo Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
– Obywatele Ukrainy na polskim rynku pracy a nowe regulacje | Marta Labuda, Uniwersytet Jagielloński

III PANEL

Economic migration in Czech Republic | prowadzący dr hab. Arkadiusz Modrzejewski, Uniwersytet Gdański | sala kinowa

– Expecting happy end? Czech Republic, place where the fairy tale ends | Hana N. Hlaváčková, Metropolitan University Prague
– Diaspora and transnational political exile: Turkish (political) migration to the Czech Republic | Lucie Tungul, Uniwersytet Palackiego
– Communicating Migration on Facebook: The Case of the Czech Freedom and Direct Democracy (SPD) Party Before 2019 Elections to the European Parliament | Ondrej Filipec, Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie

13.10 – 14.10 lunch dla prelegentów, restauracja Mondo di Vinegre

14.10 – 15.50 IV PANEL

Wybrane aspekty współczesnych migracji ekonomicznych | prowadzący dr Katarzyna Morawska, Muzeum Emigracji w Gdyni | sala multimedialna

– Rola mediacji w transgranicznych sporach pracowniczych: zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników | Dorota Sylwia Majewicz, Uniwersytet Gdański
– Migracje ekonomiczne jako przedmiot refleksji społecznej papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka | Arkadiusz Modrzejewski, Uniwersytet Gdański
– Grecy jako migranci ekonomiczni – kryzys lat 2008 – 2018 | Iwona Jakimowicz-Pisarska, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
– Czy młode pokolenie zainteresowane jest zagraniczną emigracją zarobkową? – przykład młodzieży orawskiej | Krzysztof Miraj, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

14.10 – 15.50 oprowadzanie po wystawie stałej w języku angielskim

16.00 zakończenie konferencji

Informujemy, że wydarzenie będzie rejestrowane (zapis foto) dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych Organizatora. Udział w wydarzeniu równoznaczny jest z wyrażaniem przez uczestnika zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swojego wizerunku, koniecznie zgłoś się do Organizatora przed rozpoczęciem wydarzenia.

Zgłoszenia dla prelegentów – zostały już zakończone.

Kiedy?

24 października 2019

00:00 - 00:00

Podziel się

Nadchodzące wydarzenia