Ładowanie Wydarzenia

12

list.

Odbyło się

Warsztaty: Kultura Protestu (dla młodzieży) i warsztaty kreatywne dla dzieci / ВОРКШОП: КУЛЬТУРА ПРОТЕСТУ (ДЛЯ МОЛОДІ) та КРЕАТИВНІ МАЙСТЕР-КЛАСИ ДЛЯ ДІТЕЙ

stacjonarne dzieci, dzieci z dorosłymi darmowe polski i inne

Kolorowy plakat. Na tle czarnobiałego zdjęcia dużo czerwonych i czarncyh leelmentów. Na dole, na dole koła, zdjęcie protestującej młodzieży. Obok na czerwonym kole informacja o warsztatach kreatywnych dla dzieci. Na samej górze z lewej strony nazwa wydarzenia oraz logotypy BLYSKIST i Muzeum Emigracji. Wszystkie napisy pojawiają się w dwóch językach: ukraińskim i polskim.
Kiedy?

12 listopada

12:00 - 15:00

Podziel się

Warsztaty z kultury protestu pod hasłem „Razem z BLYZKIST” w Muzeum Emigracji 

[Українська версія нижче]

Kultura protestu, współuczestnictwo i oddolne inicjatywy społeczne to pojęcia, które nieodłącznie wiążą się z wolnością. Jeśli chcecie działać wspólnie i wpływać na rzeczywistość, w jakiej żyjemy przyjdźcie w najbliższy weekend do Muzeum Emigracji!

Razem z kolektywem BLYZKIST organizujemy unikatowe wydarzenie w ramach programu towarzyszącego wystawie familijnej „Przeprowadzki”. Zapraszamy młodzież na otwarte spotkanie twórcze o kulturze protestu, a ich młodsze rodzeństwo na warsztaty kreatywne.

Z nastolatkami porozmawiamy o kulturze protestu i namalujemy własne banery, podczas gdy młodsi uczestnicy będą mieli okazję twórczo zająć się tematem związanym z symbolem Ukrainy – słonecznikiem. Zachęcamy Was do dzielenia się  Waszymi historiami oraz doświadczeniami emigranckimi i uchodźczymi. Będzie to także okazja, aby porozmawiać, usiąść przy wspólnym stole, wypić herbatę i kawę. Na wydarzenie serdecznie zapraszamy osoby  z Ukrainy, Białorusi i innych krajów!

Spotkania odbędą się w weekend – w sobotę i niedzielę (12 -13 listopada 2022) w godzinach 12.00 – 15.00. Wydarzenia zostaną poprowadzone w języku polskim i ukraińskim. Wstęp na nie jest bezpłatny. Możecie dołączyć do niego w każdym momencie. Weźcie udział i przekonajcie się, w jaki sposób możecie angażować się w kształtowanie świata wokół siebie!

KIEDY?

Weekend 12 – 13 listopada 2022

O KTÓREJ?

W godzinach 12.00 – 15.00

GDZIE?

Muzeum Emigracji w Gdyni

  • Spotkanie dla młodzieży z tworzenia banerów 

Na spotkaniu porozmawiamy o kulturze protestu, na przykładzie polskiej i ukraińskiej historii protestów. Jak sztuka staje się narzędziem oporu? Czy banery i transparenty mogą być uważane za dzieła sztuki? Czy można je później umieścić w przestrzeni muzealnej i czy warto to robić? Spróbujemy wymyślić wspólne hasła, pod którymi możemy razem iść na protest. Stworzymy też swoje transparenty, które pomogą nam wyrazić siebie.

  • Warsztaty rodzinne 

Czy widzieliście, że każdy z Was w domu może mieć cząsteczkę Ukrainy? Roślina, która zaczyna się od małego nasionka, staje się pięknym kwiatem, a potem latami podróżuje po całym świecie… Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się, dlaczego słonecznik jest jednym z symboli Ukrainy. Na warsztatach będziemy malować słoneczniki, żeby okazać solidarność z osobami uchodźczymi i emigranckim. Będzie to też okazja do wspólnego odwiedzenia wystawy „Przeprowadzki”!

***

МАЙСТЕР-КЛАСИ З КУЛЬТУРИ ПРОТЕСТУ ПІД ГАСЛОМ “БУДЬМО РАЗОМ” У МУЗЕЇ ЕМІГРАЦІЇ З КОЛЕКТИВОМ “БЛИЗКІСТЬ”

Культура протесту, спільна участь та основні соціальні ініцітиви – це поняття, які йдуть пліч-о-пліч зі свободою. Якщо ви хочете приймати участь в діяльності та впливати на реальність, в якій ми живемо, – приходьте до Музею Еміграції у ці вихідні!

Спільно з колективом “Близкість” ми організовуємо унікальну подію в рамках супроводу сімейної виставки “Переїзди”. Запрошуємо молодь на відкриту творчу зустріч про культуру протесту, а їхніх молодших – на творчі майстер-класи.

З підлітками ми поговоримо про культуру протесту, намалюємо власні банери, а молодші учасники матимуть можливість креативно попрацювати з головним символом України – соняшником. Ми заохочуємо кожного ділитись своїми історіями та досвідом емігрантів або біженців. Це також буде чудова можливість поспілкуватись, посидіти за спільним столом, випити чаю або кави. Щиро запрошуємо людей з України, Білорусі та інших країн на наш захід!

Наші зустрічі відбудуться у вихідні дні – суботу та неділю (12-13 листопада 2022 року) з 12:00 до 15:00. Заходи відбуватимуться польською та українською мовами. Вхід вільний. До заходу можна приєднатись у будь-який час. Приходьте і дізнайтесь, як можна брати активну участь у формуванні світу навколо вас!

КОЛИ?

Вихідні – 12-13 листопада 2022 року

О КОТРІЙ ГОДИНІ?

З 12:00 до 15:00

ДЕ?

Музей Еміграції в Гдині

***

BIOGRAMY

[Українська версія нижче]

Nazwa BLYZKIST (z ukraińskiego „bliskość”) odnosi się do wspólnoty, do bycia razem, fizycznie i emocjonalnie. Czym jest ta wspólnota, kto do niej należy? Czy wszyscy jesteśmy jej częścią, niezależnie od podziałów klasowych, barierów językowych czy tożsamości seksualnej?

BLYZKIST powstała podczas pandemii w 2020 roku, kiedy musieliśmy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości od drugiego człowieka, a słowo „bliskość” nabierało nowego znaczenia. Obecnie w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, trwającego kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej, prześladowań osób w Białorusi, wydarzeń na polskiej i międzynarodowej arenie politycznej, potrzeba złączeniu się, solidarności, trosce i wzajemnym wsparciu jest niezbędna.

Zwracamy się do publiczności z doświadczeniem migracji i uchodźctwa mieszkającej w Polsce, z którymi poprzez nasze działania chcemy budować relacje, wspierać ich w poczuciu się „u siebie” podczas pobytu w innym kraju, daleko od własnego domu. Celem naszych działań jest integracja migrantów i migrantek ze wschodniej granicy Polski poprzez organizację warsztatów, spotkań i dyskusji. Chcemy być platformą wymiany doświadczeń, pielęgnowania tożsamości i mamy nadzieję, że działania grupy BLYZKIST wypełnią lukę w warszawskiej ofercie kulturalnej skierowanej do tej społeczności.

Jesteśmy częścią Solidarnego Domu Kultury „Słonecznik”, który powstał jako kryzysowe centrum solidarności i wsparcia w pierwszych dniach po inwazji rosji na Ukrainę. Obecnie funkcjonuje jako otwarty, solidarny, wielojęzyczny i wielokulturowy dom kultury.

MARIA BEBURIA (ur. 1997) – pracowniczka kultury i organizacji pozarządowych, pochodzi z Odesy (Ukraina), od 2014 roku rezydentka Warszawy. Wraz z Tarasem Gembikiem tworzy kolektyw BLYZKIST, poświęcony rozwojowi publiczności osób z doświadczeniem migracyjnym mieszkających w Polsce. Współtwórczyni Solidarnego Domu Kultury „Słonecznik”, który powstał jako kryzysowe centrum solidarności i wsparcia w pierwszych dniach po inwazji rosji na Ukrainę, a obecnie funkcjonuje jako otwarty, solidarny, wielojęzyczny i wielokulturowy dom kultury. Obecnie pracuje w Fundacji Ocalenie jako specjalistka ds. partnerstwa. Absolwentka kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS, studiowała w Instytucie Kultury Polskiej UW. Związana z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie od 2017 roku, gdzie pracowała w dziale edukacji oraz oprowadzała po wystawach.

Taras Gembik (ur. 1996) – pracownik kultury i performer z Ukrainy. Współpracując z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jako edukator od 2018 r. zajmuje się integracją migrantów, tworząc dla nich platformę do dzielenia się swoimi perspektywami i doświadczeniami w ramach programu publicznego Muzeum. Wraz z Marią Beburią stworzył kolektyw BLYZKIST („bliskość”), który skupia się na tworzeniu wielopoziomowej społeczności osób z doświadczeniem migracji. Od lipca 2021 roku wraz z fundacją Daj Herbate przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej prowadzi Antykryzysowy Klub Filmowy dla osób w kryzysie bezdomności. Od początku pełnej inwazji rosji na Ukrainę współtworzy Solidarnościowy Dom Kultury „Słonecznik” przy ulicy Pańskiej. Zajmuje się także językiem i poezją, gdzie stara się znaleźć słowa, by wyrazić to, co niewyrażalne – okrucieństwa wojny, doświadczenie uchodźców i wykorzenienia.

***

БІОГРАМИ

Назва “Близкість” означає “спільнота, буття разом, фізично та емоційно”. Що це за спільнота і хто до неї входить? Чи всі ми є її частиною, незалежно від класового поділу, мовних бар’єрів та сексуального самовизначення?

“Близкість” було створено під час пандемії 2020 року, коли нам варто було пам’ятати про безпечну дистанцію щодо іншої людини, і також слово “близкість” тоді набуло іншого значення. Зараз, в умовах російської агресії проти України, гуманітарної кризи, що триває на польсько-білоруському кордоні, переслідувань людей в Білорусі, подій на польській та міжнародній політичній арені, потреба єдності, солідарності, турботи та взаємопідтримки є істотною.

Ми звертаємось до аудиторії, яка має досвід міграції, а також до біженців, що живуть у Польщі, з якими власне, за посередництвом нашої діяльності, ми хочемо будувати стосунки, підтримувати цих людей задля того, щоб вони почували себе як вдома, під час фактичного перебування в іншій країні, далеко від власної домівки.

Метою нашої діяльності є інтеграція мігрантів з країн східнього кордону Польщі, шляхом організації семінарів, зустрічей та дискусій. Ми хочемо бути платформою для обміну досвідом, плекання ідентичності, і, сподіваємось, що діяльність групи “Близкість” заповнить прогалину в варшавській культурні ланці пропозицій, що вони наразі є адресованими до цієї спільноти. Ми – частина центру “Соняшник”, який було створено як кризовий центр солідарності та підтримки в перші дні після вторгнення росії в Україну. Зараз він функціонує як відкритий, солідарний, багатомовний та багатокульльтурний громадський центр.

МАРІЯ БЕБУРІЯ (нар. 1997) – діячка культури та представник громадських організацій, родом з міста Одеса (Україна), з 2014 року мешкає у Варшаві. Разом із Тарасом Гембіком створила колектив “Близкість”, діяльність якого скеровано на розвиток аудиторії людей, що мають досвід міграції та які проживають у Польщі. Є співзасновницею Культурного Центру Солідарності “Соняшник”, який було створено як кризовий центр солідарності та підтримки у перші дні після вторгнення росії в Україну, а зараз функціонує як відкритий, солідарний, багатомовний та багатокультурний громадський центр. Зараз працює у фонді “Зцілення” спеціалістом у сфері співпраці та партнерства. Закінчила факультет культурознавства в університеті Соціальних Наук та Гуманістики, навчалась в Інституті польської культури Варшавського університету. З 2017 року є пов’язаною з Музеєм сучасного мистецтва у Варшаві, де працювала у відділі освіти та проводила екскурсії виставкою.

Тарас Гембік (нар. 1996) – культурний діяч та виконавець з України. Співпрацюючи із Музеєм сучасного мистецтва у Варшаві як викладач з 2018 року, бере участь у процесі інтеграції мігрантів, створюючи платформу для них, скеровану на можливість ділитись своїми перспективами та досвідом в рамках публічної програми Музею. Разом із Марією Бебурією створив колектив “Близкість”, який фокусується на створення багаторівневої спільноти людей з досвідом еміграції. З липня 2021 року спільно з фондом “Дай чаю” при Музеї сучасного мистецтва веде Антикризовий кіноклуб для безпритульних. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну бере участь у створенні Культурного центру солідарності “Соняшник” на вулиці Панській. Також працює у сфері мовознавства та поезії, де намагається підібрати слова, аби висловити невимовне – жорстокість війни, досвід біженців та втрату власного коріння.

 

Terminarz cyklu


Kiedy?

12 listopada 2022

12:00 - 15:00

Podziel się

Nadchodzące wydarzenia