Oferta dla studentów

Muzealna oferta dla studentów obejmuje warsztaty i tematyczne oprowadzania obejmujące różne obszary wiedzy wokół zagadnienia migracji.

Zajęcia prowadzone są w grupach składających się maksymalnie z 25 osób. Termin należy wcześniej ustalić z prowadzącym.

Koszt: bilet grupowy ulgowy na wystawę stałą – 9,00 zł/os.

W cenie biletu uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego wejścia na wystawę stałą po zakończeniu zajęć edukacyjnych.

Warsztaty

społeczność wielokulturowa

Prowadząca: Marta Otrębska (m.otrebska@muzeumemigracji.pl)

Czas trwania: 2 godziny

W trakcie zajęć studenci poznają podstawowe zagadnienia związane z różnicami międzykulturowymi oraz pracą w zróżnicowanym zespole. Zastanowią się, w jaki sposób wykorzystać różnorodność i zobaczą, jak wygląda proces wkraczania do środowiska odmiennego kulturowo, poznając różne sposoby adaptacji migrantów do nowej sytuacji życiowej.

Tematyczne oprowadzania

Prowadzący: Szymon Jocek (s.jocek@muzeumemigracji.pl), Łukasz Podlaszewski (l.podlaszewski@muzeumemigracji.pl)

Czas trwania: 1,5 godziny

Tematyczne oprowadzania po wystawie skupiające się na jednym z czterech zaproponowanych obszarów, opowiadające historię migracji ukazaną z różnych perspektyw. Tematy do wyboru:

EMIGRACJA W ŹRÓDŁACH

Historie emigrantów pozostawiły po sobie tysiące niemych świadków w postaci dokumentów powstałych podczas podróży i życia na obczyźnie. Zachowane materiały promocyjne armatorów, bilety okrętowe, manifesty pasażerskie, paszporty czy listy pisane do rodziny stanowią niezwykle cenne źródła informacji. Poznanie ich może stanowić znakomitą inspirację dla wielu projektów i prac naukowych. Oprowadzanie pozwoli przyjrzeć się dokładniej tego rodzaju obiektom i odnieść je do szerszego kontekstu dziejów emigracji przedstawianych na wystawie.

HISTORIA EMIGRACJI A HISTORIA SPOŁECZNA

Historia emigracji jest nierozerwalnie związana z historią przemian społecznych i technologicznych, ale też decyzjami politycznymi i konfliktami zbrojnymi. Uczestnicy oprowadzania będą mogli zobaczyć, w jaki sposób różne zjawiska i wydarzenia kształtowały kolejne fale emigracji oraz jak procesy migracyjne wpływały na społeczeństwa.

HISTORIA DWORCA MORSKIEGO I EMIGRACJI PRZEZ GDYNIĘ W OKRESIE XX-LECIA MIĘDZYWOJENNEGO

Oprowadzanie, podczas którego główny nacisk zostanie położony na emigrację okresu XX-lecia międzywojennego oraz infrastrukturę emigracyjno-pasażerską w Gdyni, której jednym z głównych elementów był budynek Dworca Morskiego – siedziba Muzeum Emigracji w Gdyni.

ŚRODKI OPOWIADANIA O HISTORII NA PRZYKŁADZIE WYSTAWY STAŁEJ

Jak opowiadać o historii w sposób zrozumiały i angażujący? Na co warto zwrócić uwagę projektując ekspozycję dla różnych grup odbiorców? Muzeum Emigracji w Gdyni jest jednym z najnowocześniejszych muzeów historycznych w Polsce. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną założenia kuratorskie stałej ekspozycji oraz rozwiązania pomagające opowiadać o złożonych tematach w sposób przystępny i ciekawy dla widzów.