Pogranicze. Zmiana i kontynuacja w obliczu spotkania z odmiennością.

grafika z logo konferencji "Pogranicze"

Zapraszamy na jubileuszową X Konferencję Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk. Tegoroczna edycja konferencji zostanie zorganizowana w dniach 16-18 września 2021 roku przez Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego oraz Muzeum Emigracji w Gdyni.

Cykliczna konferencja Komitetu Badań nad Migracjami PAN jest największym w Polsce wydarzeniem naukowym dotyczącym problematyki migracji. Wydarzenie integruje rozproszone środowisko polskich badaczy migracji reprezentujących różne dyscypliny nauki i przyczynia się do upowszechniania ich osiągnięć naukowych.

Jubileuszowa edycja konferencji zostanie zorganizowana w Trójmieście, stanowiącym ważny ośrodek w badaniach nad pograniczem w ujęciu międzynarodowym – związanym z portowym i granicznym charakterem Pomorza – jak i ujęciu lokalnym – powiązanym ze zmieniającą się przynależnością państwową tego regionu i wewnętrznymi ruchami ludności na przestrzeni wieków. 

Tematyka tegorocznej konferencji wpisuje się w wiodący w 2021 roku wątek badań nad migracjami – pogranicze oraz związane z nim zmiany, zetknięcie z odmiennością, trwanie, adaptację i przemiany. Zagadnienie to stanowi ważny element współczesnych zainteresowań badaczy tej dziedziny – zarówno w kontekście migracji wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Szeroko dyskutowane pojęcie zmiany to również motyw przewodni aktualnych działań programowych Muzeum Emigracji w Gdyni, widoczny m.in. na wystawie czasowej „Klimaks”, którą uczestnicy konferencji będą mogli zwiedzać podczas jednego z planowanych wydarzeń towarzyszących. Wątek zmiany poruszony zostanie również podczas organizowanej przez Muzeum sesji tematycznej pt. „Przyroda-człowiek-migracje”, w trakcie której padną pytania m.in. o to, w jaki sposób człowiek wywiera wpływ na migracje innych gatunków żyjących na Ziemi.

W planie trzydniowej konferencji znajdą się także dyskusje o aspektach migracji na terenach szeroko pojętego pogranicza, w tym o wpływie zmian granic na demografię, gospodarkę i kulturę, stereotypach migracyjnych, wielokulturowości oraz przedstawieniu historii pogranicza w różnych dziedzinach kultury i nauki. Uczestnicy skupią się także na przemianach, jakie zachodzą w metodologii badań nad pograniczem i migracjami w XXI wieku.

Szczegółowy harmonogram konferencji oraz informacje związane z jej organizacją są dostępne na stronie https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/

Dołącz do wydarzenia na Facebooku, aby być na bieżąco: https://www.facebook.com/events/261915542392800/ 

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia