Hipolit Śmierzchalski. HIPO FOTO

Hipolit to człowiek orkiestra. Grał na skrzypcach, gitarze, fortepianie, śpiewał, stepował, biegał – zdobył mistrzostwo Polski na 3000 m z przeszkodami, skakał, biegał na nartach, pływał trzy lata w kadrze narodowej, malował, narysował kilkadziesiąt tysięcy rysunków, fotografował, oświetlał w teatrze, zapraszano go do wielu znanych galerii jako krytyka sztuki. Był przyjacielem i guru młodzieży. Fotografia zawsze była przy nim. Przyjaciele do tej pory często mówią o nim:

„Ale Hipo to jest Hipo!”.


fot. Patryk Hardziej

Muzeum Emigracji w Gdyni oddaje w ręce Czytelników publikację „Love Boat. Rozkosze rejsów »Stefanem Batorym« na fotografiach Hipolita Śmierzchalskiego”, w którym zaprezentowano wybór fotografii autorstwa Hipolita Śmierzchalskiego (1925–2012), dokumentujących życie codzienne na pokładzie ostatniego z polskich transatlantyków TSS „Stefan Batory”.


fot. Patryk Hardziej

Zgromadzone w albumie zdjęcia stanowią wybór, którego dokonali: dr Adam Mazur oraz Nicolas Grospierre spośród ponad 10 tysięcy klatek negatywowych oraz fotografii znajdujących się w zbiorach Muzeum Emigracji w Gdyni. Kolekcja ta stanowi wyimek z bogatego dorobku Hipolita Śmierzchalskiego. Osoba fotografa stanowiła integralny element życia codziennego na pokładzie statku przez ponad dekadę. Jego zdjęcia dokumentowały życie dzienne oraz nocne, a teraz po latach pozwalają nam zajrzeć do wnętrz statku, wziąć udział w rejsie z niemal pełnym zachowaniem rytmu dnia i zaplanowanych atrakcji.


fot. Patryk Hardziej

Oddajemy w Państwa ręce album zawierający bogaty wybór zdjęć oraz towarzyszące mu teksty krytyczne, których autorzy przyglądają się zarówno samym fotografiom, jak i osobie ich autora oraz życiu codziennemu na pokładzie „Stefana Batorego”.

W imieniu Muzeum Emigracji w Gdyni pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania rodzinie Hipolita Śmierzchalskiego za przekazanie fotografii oraz negatywów do muzealnych zbiorów.

Życzę dobrej podróży

Karolina Grabowicz-Matyjas
dyrektor Muzeum Emigracji w Gdyni

Publikacja jest już dostępna w księgarni Muzeum Emigracji w Gdyni w cenie 49 zł.


fot. Patryk Hardziej

Wydawca / Publisher
Muzeum Emigracji w Gdyni / Emigration Museum in Gdynia
ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

Redakcja merytoryczna / Content editing
dr Adam Mazur

Wybór zdjęć / Selection of photos
Nicolas Grosspierre

Koordynacja wydania / Publishing coordination
dr Grzegorz Labuda

Redakcja i korekta / Editing and proofreading
Katarzyna Żelazek

Tłumaczenie i korekta / Translation and proofreading
dr Monika Bokiniec

Projekt graficzny / Graphic design
Patryk Hardziej

Projekt graficzny znaku HipoFoto / HipoFoto graphic design
Tomasz Bersz

Zdjęcia wystawy / Photos of the exhibition
Bogna Kociumbas

Druk / Printed by
Drukarnia Misiuro

Specjalne podziękowania / Special thanks
Marzena i Maurycy Śmierzchalscy
Muzeum Emigracji w Gdyni dołożyło wszelkich starań w celu ustalenia nazwisk osób widniejących na fotografiach zamieszczonych w tej publikacji. Osoby, które rozpoznają się na zdjęciach, proszone są o nawiązanie kontaktu z instytucją.

The Emigration Museum in Gdynia has made every effort to ascertain the names of the people appearing in the photographs included in this publication. People who recognize themselves in photographs are requested to make contact with the institution.

Organizatorem Muzeum Emigracji w Gdyni jest Miasto Gdynia

The Emigration Museum in Gdynia is run by the city of Gdynia

Wydanie pierwsze / First edition

Gdynia 2019

isbn: 978-83-65751-05-8

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia