Pokaz pracy „ПРАЗ ЗАКОН/Przez prawo” w ramach cyklu interwencji artystycznych „SUPLEMENT”

Złoty plakat. Reprezentuje nową wystawę czasową cyklu "Suplement". W tle plakatu zdjęcie pary artystów w metalicznych nakryciach. Na plakacie napis "SUPLEMENT" a pod spodem nazwa instalacji artystycznej "Przez prawo".

Przez prawo” (po białorusku „ПРАЗ ЗАКОН”) jest czwartą odsłoną cyklu interwencji artystycznych pt. „SUPLEMENT” poruszających trudne sytuacje migracyjne. To korzystający z różnych mediów (takich, jak obiekty, projekcje wideo) projekt artystyczny Lesi Pczołki i Uladzimira Hramovicha – pary pochodzących z Białorusi twórców i aktywistów społecznych. W latach 2020 i 2021 artyści uczestniczyli w największych w historii Białorusi protestach, w wyniku czego zostali zatrzymani i osadzeni w areszcie. Po zwolnieniu z więzienia wyjechali do Polski w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca do życia.

Tytuł pracy „Przez prawo” (po białorusku „ПРАЗ ЗАКОН”) ilustruje skomplikowaną administracyjną drogę, jaką muszą przebyć jej autorzy, aby móc zawrzeć związek małżeński jako imigranci z Białorusi.

Сo oznacza małżeństwo w naszym szybko zmieniającym się świecie i jaką rolę w tym procesie odgrywają napotkani ludzie? – pytają twórcy „Przez prawo”, jednocześnie zapraszając do wspólnego poszukiwania odpowiedzi.
„Na emigracji człowiek znajduje się w nowym świecie, można powiedzieć, że zaczyna nowe życie” – komentują artyści. „Przeżyliśmy niesprawiedliwe procesy polityczne w Białorusi. Na każdym etapie uzyskiwania zgody na zawarcie małżeństwa w Polsce natrafialiśmy na liczne trudności. To doświadczenie znajduje odzwierciedlenie w pracach, które stworzyliśmy”.

10 grudnia 2022 (sobota) od godz. 17:00 zapraszamy na otwarcie prezentacji i rozmowę z jej twórcami: Lesią Pczołką i Uladzimirem Hramovichem, którą poprowadzi animatorka kultury – Alicja Jelińska. Wejście na wystawę stałą na podstawie bezpłatnego biletu – do pobrania w kasie. Ostatnie wejście na wystawę stałą o godz. 19:00.

***
Patroni medialni:
Gazeta Wyborcza Trójmiasto
Radio TOK FM
Trójmiasto.pl
SZUM
NN6T

***
SUPLEMENT
kurator: Maksymilian Bochenek
Muzeum Emigracji w Gdyni / ostatnia sala wystawy stałej

„Halka/Haiti. 18°48’05”N 72°23’01”W”
Joanna Malinowska & C.T. Jasper
05.06 – 10.07.2022

„Cel pobytu”
Yuriy Biley
17.07 – 02.10.2022

„UAPLGB” oraz „ĄĘŻĆĘŻĄŁ”, „ATINON” z serii Obrusy
Monika Drożyńska
15.10. – 30.11.2022

„ПРАЗ ЗАКОН/Przez prawo”
Lesia Pczołka & Uladzimir Hramovitch
10.12.2022 – 29.01.2023
spotkanie z artystami 10 grudnia o godz. 17:00 poprowadzi Alicja Jelińska

***
„SUPLEMENT” to kuratorski cykl prezentacji dzieł artystów sztuk wizualnych, zajmujących się problematyką wykluczeń i uprzedzeń w procesie migracji. Zaproszone do projektu twórczynie i twórcy prezentują prace, które stanowią rodzaj interwencji artystycznych w przestrzeń wystawy stałej Muzeum Emigracji. Realizacje uzupełniają treści wystawy o aktualne tematy, zjawiska i zdarzenia wpisujące się we współczesną debatę o roli historycznych i współczesnych migracji.
Historii opowiadanej na wystawie stałej nie da się zamknąć w jednej opowieści. Przemieszczanie się jako stały element dziejów człowieka, jest podstawowym czynnikiem zmian zachodzącym w naszym świecie. Od samego początku wędrówki i migracje kształtowały otaczającą nas rzeczywistość; społeczeństwo w którym żyjemy i relacje, jakie w jego ramach tworzymy. W ciągu ostatnich 20 lat doświadczyliśmy ogromnych zmian dynamiki i skali migracji, jej przyczyn i kierunków. Z kraju emigracyjnego staliśmy się krajem imigracyjnym. Z kraju, z którego ludzie wyjeżdżali, szukając lepszego życia, staliśmy się krajem, do którego przyjeżdża się w jego poszukiwaniu.
Jesteśmy świadkami tworzenia się nowego rozdziału w narracji o kilku wiekach migracji z ziem polskich. Zmiana jaka się w jego ramach dokonała wymaga ponownego namysłu nad naszą rolą i odpowiedzialnością wobec przybywających do nas z różnych krajów nowych mieszkańców.

Kurator
Maksymilian Bochenek

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia