10 spotkanie w ramach warsztatów genealogicznych „Łączymy historie”

V edycja warsztatów genealogicznych „Łączymy historie”

Szukasz korzeni swojej rodziny? A może masz wśród krewnych emigrantów? Chcesz dotrzeć do źródeł, dzięki którym lepiej poznasz ich losy? Nie wiesz jak uporządkować domowe archiwum i odczytać stare rodzinne dokumenty? Te warsztaty są dla Ciebie!

Dowiedz się, jakie zasoby kryją archiwa krajowe i zagraniczne. Akta chrztów, małżeństw i zgonów, listy pasażerów-emigrantów, którzy transatlantykami podróżowali z Europy na inne kontynenty, dokumenty związane z ubieganiem się o obywatelstwo w nowym kraju, spisy ludności – to przykłady niektórych dokumentów wykorzystywanych w poszukiwaniach genealogicznych, a dostęp do nich jest dziś o wiele łatwiejszy niż wcześniej. Piąta edycja warsztatów „Łączymy historie” pomoże w dotarciu do tych cennych zasobów oraz nauczy, jak z nich korzystać.


fot. Florian Staszewski/ze zbiorów Muzeum Emigracji w Gdyni

Wszystkie zajęcia odbywać się będą we wtorki w godzinach 17.30 – 19.30 w sali multimedialnej Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy drogą mailową (szczegóły poniżej).

Można zapisać się na cały cykl lub uczestniczyć w pojedynczych warsztatach. W przypadku zajęć nr 2, 4, 5, 7, 8, 9 i 10 wymagana jest umiejętność obsługi komputera, a na zajęciach nr 7, 9 i 10 także znajomość języka angielskiego. Zapraszamy! Poszukiwania genealogiczne mogą okazać się emocjonującą przygodą!

Terminy i tematyka zajęć:

1. Po co nam genealogia? | 3 października

Prowadzenie: Marcin Maniecki

Pierwsze zajęcia przybliżą uczestnikom powody, dla których warto zainteresować się genealogią. Weryfikacja rodzinnych legend, poszerzenie wiedzy historycznej i zdobycie nowych umiejętności to tylko niektóre z nich.

2. Jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne | 10 października

Prowadzenie: Dominik Pactwa

Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi rodzajami dokumentów wykorzystywanych w poszukiwaniach genealogicznych oraz podejmą próby odczytania metryk z XIX wieku. Praktyczne ćwiczenia w wykorzystaniem baz danych dostępnych w internecie pokażą, w jaki sposób rozpocząć poszukiwania, jak wyciągać wnioski w oparciu o odnalezione informacje i jak stawiać hipotezy do zweryfikowania w dalszych badaniach.

3. Domowe archiwum genealogiczne | 17 października

Prowadzenie: Marcin Maniecki

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają wady i zalety archiwów papierowych i zdigitalizowanych, dowiedzą się jak gromadzić dane i zapoznają się ze sposobami konserwacji dokumentów i zdjęć. Poznają również rodzaje drzew genealogicznych i graficzne możliwości ich przedstawiania.

4. Źródła metrykalne w poszukiwaniach genealogicznych na terenie ziem polskich | 24 października

Prowadzenie: Dominik Pactwa

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z regionalnymi i ogólnopolskimi internetowymi wyszukiwarkami skanów aktów urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Dowiedzą się także, jak ustalić miejsce przechowywania oryginalnych dokumentów oraz na jakich zasadach są one udostępniane.

5. Źródła pozametrykalne w poszukiwaniach genealogicznych na terenie ziem polskich | 7 listopada

Prowadzenie: Dominik Pactwa

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jakiego rodzaju materiały archiwalne, poza metrykami, mogą być szczególnie przydatne w badaniu historii rodziny oraz jak je lokalizować. Praktyczne ćwiczenia pozwolą zapoznać się m.in. z przykładowymi spisami mieszkańców wybranych miejscowości, rejestrami przedstawicieli grup zawodowych, listami uczniów i czeladników, a także pokażą, jak znajdywać informacje o poszukiwanych osobach w archiwalnych artykułach prasowych.

6. Języki obce w genealogii Polaków | 14 listopada

Prowadzenie: Marcin Maniecki

Łacina, niemiecki i rosyjski to obok polskiego języki kluczowe w genealogii Polaków. Podczas zajęć uczestnicy poznają różnice między obecnym a XIX-wiecznym zapisem i opanują minimum potrzebne do poruszania się po obcojęzycznych aktach, m.in. sposoby zapisów liczebników, nazwy powiązań rodzinnych czy najczęściej spotykanych zawodów.

7. Zasoby portali familysearch.org oraz ancestry.com w poszukiwaniach genealogicznych | 21 listopada

Prowadzenie: Dominik Pactwa

Dwa portale pozostające od lat w ścisłej czołówce najpopularniejszych baz danych i stron o tematyce genealogicznej. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z innych, poza wyszukiwarkami dokumentów, funkcjonalnościami obu portali.

8. Poszukiwania genealogiczne za granicą – Ukraina, Białoruś, Litwa | 28 listopada

Prowadzenie: Marcin Maniecki

Po II wojnie światowej Polska straciła na rzecz Zawiązku Radzieckiego 48% swojego przedwojennego terytorium, na którym mieszkało ok. 30% polskich obywateli. Nie wszyscy opuścili swoje rodzinne strony i przyjechali do kraju w nowych granicach – uczyniło to kilka milionów Polaków. Ich potomkowie szukający kresowych śladów swoich przodków natrafiają na liczne przeszkody związane z rozproszeniem źródeł, brakiem informacji o losie akt metrykalnych, licznymi deportacjami w latach 1939-41 czy dotarciem do archiwów litewskich, białoruskich i ukraińskich. Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się gdzie można znaleźć informacje dokumentujące losy mieszkających niegdyś na Kresach osób.

9. Poszukiwania genealogiczne za granicą – Stany Zjednoczone | 5 grudnia

Prowadzenie: Dominik Pactwa

Zajęcia te poświęcone będą tematyce emigracji. Poprzez praktyczne ćwiczenia wykorzystujące listy pasażerów, spisy ludności, dokumenty powstałe w procesie ubiegania się o obywatelstwo, rejestry wojskowe czy książki adresowe uczestnicy dowiedzą się, gdzie szukać informacji o osobach emigrujących do Stanów Zjednoczonych.

10. Jakie informacje skrywają listy pasażerów? | 12 grudnia

Prowadzenie: Dominik Pactwa

Na listach pasażerów udających się do USA, poza standardowymi informacjami nierzadko pojawiają się dodatkowe zapiski, notatki, skreślenia, pieczątki. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, co one oznaczają i w jaki sposób mogą pomóc w dalszych poszukiwaniach osób emigrujących na Nowy Kontynent.


Koncepcja i prowadzenie:

Dominik Pactwa – trener umiejętności miękkich, pasjonat genealogii. Poszukiwaniem swoich korzeni zajął się 16 lat temu i od tego czasu systematycznie prowadzi swoje prace oraz wspiera innych w tym zakresie. Dotarł do przodka urodzonego w połowie XIX wieku. Odnalazł licznych krewnych zarówno w kraju, jak i za granicą oraz doprowadził do spotkania rodzin, które przed laty na skutek emigracji oraz migracji wewnętrznych utraciły ze sobą kontakt.

Marcin Maniecki – absolwent historii na Uniwersytecie Gdańskim, od 20 lat pasjonat genealogii – przede wszystkim poszukiwań własnych przodków. Systematycznie poszerza wiedzę na temat historii rodziny, docierając już w swoich poszukiwaniach do antenatów z XVII i XVIII wieku. Od kilku lat pomaga rodzinie i znajomym w rozwiązywaniu genealogicznych zagadek, a od roku prowadzi firmę zajmującą się m.in. poszukiwaniami genealogicznymi, tłumaczeniem dokumentów i przygotowywaniem drzew genealogicznych.

Zapisy odbywają się mailowo: warsztaty@muzeumemigracji.pl

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy i datę wybranych zajęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji warsztatów genealogicznych. Zostałem/am poinformowany/a o tym, iż: administratorem danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia; moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji warsztatów genealogicznych; posiadam prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany, poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zajęć.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia