Warsztaty genealogiczne „Łączymy historie II”

ŁĄCZYMY HISTORIE – II edycja warsztatów genealogicznych

Szukasz korzeni swojej rodziny? A może masz wśród krewnych emigrantów? Te warsztaty są dla Ciebie! Poszukiwania genealogiczne mogą okazać się emocjonującą przygodą! Skany list pasażerów wypływających z europejskich portów, dokumenty związane z ubieganiem się o obywatelstwo, spisy ludności, metryki, archiwa państwowe i kościelne skrywają informacje o naszych przodkach. Zajęcia zatytułowane „Łączymy historie” pomogą w dotarciu do tych cennych zasobów oraz nauczą jak z nich korzystać.

Zapisy odbywają się mailowo: warsztaty@muzeumemigracji.pl. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy i datę wybranych zajęć. Można uczestniczyć w pojedynczych warsztatach. Zapisy na zajęcia majowe rozpoczynają się 1 maja, a zapisy na zajęcia odbywające się w czerwcu – 1 czerwca. Wymagana jest umiejętność obsługi komputera oraz – w przypadku zajęć odbywających się 31 maja i 28 czerwca – znajomość języka angielskiego.

Wszystkie zajęcia odbywają się we wtorki w godzinach 17.30 – 19.30 w czytelni Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Terminy i tematyka zajęć w 2016 roku:

  • 10 maja i 7 czerwca

Jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne

Uczestnicy zajęć w zapoznają się z podstawowymi rodzajami dokumentów wykorzystywanych w poszukiwaniach genealogicznych oraz podejmą próby odczytania metryk z XIX wieku. Praktyczne ćwiczenia w wykorzystaniem baz danych dostępnych na internecie pokażą, w jaki sposób rozpocząć poszukiwania, jak wyciągać wnioski w oparciu o odnalezione informacje i jak stawiać hipotezy do zweryfikowania w dalszych badaniach.

  • 17 maja i 14 czerwca

Źródła metrykalne w poszukiwaniach genealogicznych na terenie ziem polskich

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z regionalnymi i ogólnopolskimi internetowymi wyszukiwarkami skanów aktów urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Dowiedzą się także, jak ustalić miejsce przechowywania oryginalnych dokumentów oraz na jakich zasadach są one udostępniane.

  • 24 maja i 21 czerwca

Źródła pozametrykalne w poszukiwaniach genealogicznych na terenie ziem polskich

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jakiego rodzaju materiały archiwalne, poza metrykami, mogą być szczególnie przydatne w badaniu historii rodziny oraz jak je lokalizować. Praktyczne ćwiczenia pozwolą zapoznać się ze przykładowymi spisami mieszkańców wybranych miejscowości, rejestrami przedstawicieli grup zawodowych,listami uczniów, czeladników i studentów, a także pokażą, jak znajdywać informacje o poszukiwanych osobach w archiwalnych artykułach prasowych.

  • 31 maja i 28 czerwca

Poszukiwania genealogiczne za granicą

Ostatnie zajęcia w cyklu poświęcone będą tematyce emigracji . Uczestnicy dowiedzą się, jak odnajdywać informacje o pasażerach udających się do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Brazylii i Argentyny. Praktyczne ćwiczenia pokażą, w jaki sposób badać dalsze losy osób emigrujących do USA – wykorzystując spisy ludności, dokumenty powstałe w procesie ubiegania się o obywatelstwo,rejestry wojskowe czy książki adresowe.

Koncepcja i prowadzenie: Dominik Pactwa – trener umiejętności miękkich, pasjonat genealogii. Poszukiwaniem przodków zajął się w 2000 roku i od tego czasu systematycznie prowadzi swoje prace. Dotarł do praprzodka urodzonego w 1752 roku. Odnalazł licznych krewnych zarówno w kraju, jak i za granicą. Doprowadził do spotkania rodzin, które przed laty na skutek emigracji oraz migracji wewnętrznych utraciły ze sobą kontakt.

Ponadto od 2 maja w Magazynie Tranzytowym dostępnych jest sześć stanowisk komputerowych z dostępem do portalu Ancestry.com. W dni warsztatów, w godzinach 15.00-17.00, przy stanowiskach dyżury pełni wolontariusz, który pomoże w obsłudze strony. Zachęcamy do poznania możliwości, jakie daje największa baza genealogiczna na świecie!

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia