Dzień Solidarności z Uchodźcami

15 października w ramach „Dnia Solidarności z Uchodźcami” Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza na pokaz filmu w reżyserii M. Knibbe „O tych, którzy płoną”, poprzedzony prelekcją Daniela Witko z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17.30.

„Dzień Solidarności z Uchodźcami” to ogólnopolska inicjatywa manifestująca otwartość i wsparcie dla imigrantów obecnie przybywających do Europy. Do akcji przyłączyły się publiczne i pozarządowe instytucje kultury oraz organizacje zajmujące się prawami człowieka m.in. Amnesty International, Fundacja im. Stefana Batorego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN,Europejskie Centrum Solidarności.

Los uchodźcy i imigranta to wielka część historii Polek i Polaków ostatnich kilkuset lat. Miliony naszych rodaków wyruszało w świat z najróżniejszych powodów – wojny i prześladowań politycznych, ale również – i przede wszystkim – w poszukiwaniu lepszego życia dla siebie i swoich dzieci. Niekiedy emigracja przebiegała w dramatycznych okolicznościach, niekiedy była zaplanowaną podróżą – zawsze jednak wiązała się z doświadczeniem rozłąki ze starym światem i wyzwaniami nowego kraju i środowiska. O tym zjawisku opowiada wystawa stała Muzeum Emigracji w Gdyni, tę problematykę podejmuje też obraz „O tych, którzy płoną” w reżyserii Morgana Knibbe. Niekonwencjonalny, poetycki dokument przedstawia losy uchodźców, konkretne osoby jak i poważny, nierozwiązany problem społeczny przed którym stoi współczesna Europa Zachodnia. W „Dzień Solidarności z Uchodźcami” Muzeum Emigracji w Gdyni, razem z pozostałymi sygnatariuszami akcji, chce powiedzieć o wartościach, które łączą, a nie dzielą i przełamywać stereotypy wobec osób uciekających z regionów objętych działaniami zbrojnymi.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki, które będą do odebrania w kasie Muzeum przed seansem.

wstęp wolny

O tych, którzy płoną │reż. Morgan Knibbe │Holandia 2014 │ 75 min

Opis filmu

„O tych, którzy płoną” – hipnotyczna podróż przez kolejne kręgi piekła, jakiego doświadczają imigranci chcący dostać się do bogatej Europy. Akcja filmu rozpoczyna się w łódce, która płynie nocą podczas burzy. Słychać na niej przerażone głosy ludzi, którzy zdają sobie sprawę, że zaraz zginą. Duch jednego z nich przedostaje się do „lepszego świata” i staje się przewodnikiem po ulicach greckiego miasta, które przypomina antyutopijne, futurystyczne polis. Wyludnione, zrujnowane ulice, osoby czekających na zalegalizowanie pobytu i jakąkolwiek pracę oraz patrole policji szturmujące z bronią imigranckie dzielnice. Film wyławia z bezimiennej na co dzień masy uchodźców konkretne osoby, przywołuje historie ich tęsknoty za domem, rodziną, przyjaciółmi.
źródło: www.filmweb.pl

Daniel Witko –prawnik Programu Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Warszawie, stypendysta Europejskiego Forum Alpbach w Austrii, uczestnik prac legislacyjnych nad projektem ustawy o cudzoziemcach uchwalonej 12 grudnia 2013 r., autor publikacji o tematyce migracyjnej.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka została utworzona w 1989 r. przez działających wcześniej w podziemiu członków Komitetu Helsińskiego w Polsce i obecnie jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce. Jej działalność obejmuje prowadzenie monitoringu i badań w zakresie przestrzegania praw człowieka, udzielanie pomocy prawnej Polakom i cudzoziemcom, prowadzenie litygacji strategicznej oraz innych działań w interesie publicznym. Fundacja współpracuje z międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się prawami człowieka, od 2007 r. ma status konsultacyjny przy Radzie Społeczno-Gospodarczej ONZ (ECOSOC) .

Program Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów HFPC powstał w 1992 roku. Do podstawowych zadań Programu należy udzielanie bezpłatnych porad prawnych cudzoziemcom zgłaszającym się do Fundacji oraz podejmowanie działań litygacyjnych. W zakres działalności Programu wchodzi również monitorowanie przestrzegania przez polskie władze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, postanowień Konwencji Genewskiej z 1951 r. dotyczącej Statusu Uchodźców, Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz polskiego ustawodawstwa w sprawach cudzoziemców. Prawnicy Programu przygotowują opinie projektów aktów prawnych dotyczących cudzoziemców oraz prowadzą działalność informacyjno-szkoleniową na temat praw przysługujących uchodźcom oraz innym grupom cudzoziemców.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia