Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej oferty warsztatów i oprowadzań dopasowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Z oferty mogą skorzystać zarówno indywidualni zwiedzający, jak i grupy z niepełnosprawnością wzroku, słuchu, osoby głuchoniewidome oraz z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu. Szczegóły dotyczące wizyty należy ustalić z Działem Edukacji Muzeum Emigracji minimum tydzień przed proponowaną datą oprowadzania lub warsztatu.

Wszystkie oprowadzania i warsztaty realizowane są przez zewnętrznych przewodników i prowadzących, którzy są przygotowani do pracy z osobami z poszczególnymi niepełnosprawnościami.

Wsparcie przewodników może rozpocząć się w momencie odebrania gościa Muzeum z przystanku autobusowego. Chętnie wskażą oni wszystkie potrzebne miejsca (szatnia, toaleta, kawiarnia itp.) i udzielą niezbędnego wsparcia.

Oferta dla osób z niepełnosprawnościami wzroku

 • bezpłatne oprowadzanie po wystawie stałej
  prowadzone przez przewodników biegłych w audiodeskrypcji, którzy pomogą osobom z niepełnosprawnością wzroku w poznaniu budynku i odkrywaniu tych elementów ekspozycji, które można poznawać nie tylko wzrokiem.
 • bezpłatna oferta warsztatowa, adresowana do dzieci
  W podróży | Dzieci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z wyjazdami z kraju – na stałe lub tylko w krótką podróż. Na podstawie zawartości walizek podróżników i emigrantów z różnych dekad zastanawiają się dlaczego wyjeżdżano i jakie kierunki cieszyły się największą popularnością.
 • bezpłatna oferta warsztatowa, adresowana do osób dorosłych
  Na emigracji | Warsztat ma na celu przybliżenie uczestnikom w aktywny sposób czym tak naprawdę jest emigracja i pokazać jak różne mogą być oblicza i doświadczenia osób, które zdecydowały się na stałą zmianę miejsca zamieszkania.

Oferta dla osób z niepełnosprawnościami słuchu lub mowy

 • bezpłatne oprowadzanie po wystawie stałej
  prowadzone w Polskim Języku Migowym.
 • bezpłatna oferta warsztatowa, adresowana do dzieci i osób dorosłych
  Warsztaty prowadzone w Polskim Języku Migowym skupione są na wizualnych i sensorycznych zagadnieniach wystawy, prezentując tematy w sposób adekwatny dla osób niesłyszących.
 • Kim jestem? Skąd pochodzę? | Na warsztatach, w różny, zależny od wieku sposób, uczestnicy zastanawiają się kim jest dla nas nasza rodzina i próbują stworzyć nasze własne drzewa genealogiczne, inspirując się rodzinnymi historiami z naszej wystawy stałej.

Oferta dla osób głuchoniewidomych

 • bezpłatne oprowadzanie po wystawie stałej
  prowadzone przez wykwalifikowanych tłumaczy-przewodników (tłumaczy SKOGN).

Oferta dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz spektrum autyzmu

 • bezpłatne oprowadzanie po wystawie stałej
  Przewodnicy osób z niepełnosprawnością intelektualną mogą oprowadzić grupę przybliżając jej w adekwatny sposób główne wątki wystawy.
 • bezpłatna oferta warsztatowa, adresowana do dzieci
  Wielka podróż | Warsztaty poruszają tematykę bezpiecznej podróży oraz odpowiedniego przygotowania do niej. Uczestnicy zaznajamiają się także z podstawowymi różnicami kulturowymi, które charakteryzują różne kraje i regiony.
 • bezpłatna oferta warsztatowa, adresowana do osób dorosłych
  Za Oceanem | Warsztaty koncertujące się na tematyce związanej z podróżowaniem. Wędrując palcem po mapie uczestnicy zastanawiają się, gdzie chcieliby się wybrać, jak tam się dostać i jak zmieniły się sposoby przemieszczania się na przestrzeni ostatnich 100 lat.

  Dziewięć dni na Batorym | Na zajęciach omawiane są realia związane z życiem na statkach, nie tylko z perspektywy pasażera – uczestnicy zwracają szczególną uwagę na zawody i prace, jakie mogą być wykonywane na transatlantykach.

Kontakt

Marta Otrębska
Główna specjalistka Wolontariatu i Koordynatorka ds. Dostępności
m.otrebska@muzeumemigracji.pl
tel.: +48 58 670 41 56
kom.: +48 539 998 937

Możesz do nas zadzwonić w polskim języku migowym klikając w ikonę:

Prosimy o podanie następujących informacji: data wycieczki, liczba osób, specjalne potrzeby (czy w grupie są osoby niewidome, niedosłyszące, poruszające się na wózkach, itp.)

Muzeum Bez Wyjątku 2015-2018

W latach 2015 – 2018 Muzeum Emigracji w Gdyni zrealizowało cztery edycje projektu „Muzeum Bez Wyjątku”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem było pełniejsze udostępnienie oferty Muzeum Emigracji osobom z niepełnosprawnością intelektualną, wzroku, słuchu oraz osobom głuchoniewidomym.

W ramach każdej z edycji osoby zainteresowane mogły skorzystać z bezpłatnej oferty warsztatów tematycznych i oprowadzań po wystawie stałej, a także skorzystać z usługi tłumaczenia na język migowy podczas wydarzeń organizowanych w muzeum.

Przewodniczki i przewodnicy przygotowani byli do tego, by przybliżyć osobom z niepełnosprawnościami tematykę wystawy stałej. Oprowadzania dla osób z niepełnosprawnością słuchu tłumaczono na Polski Język Migowy lub System Językowo-Migowy. Osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku otrzymywały wsparcie przewodniczek i przewodników biegłych w audiodeskrypcji, którzy pomagali w poruszaniu się po budynku i odkrywaniu elementów ekspozycji, które można poznawać przez dotyk. Osoby głuchoniewidome mogły skorzystać ze wsparcia wykwalifikowanych tłumaczy-przewodników (tzw. tłumaczy SKOGN). Z kolei przewodnicy osób z niepełnosprawnością intelektualną, w zależności od potrzeb, mogli podczas oprowadzania grupy w przystępny sposób przedstawić główne wątki wystawy stałej, jak i asystować pojedynczym osobom podczas wizyty, pozwalając na indywidualny odbiór muzeum.

Warsztaty przygotowane dla osób niewidomych i słabowidzących przybliżały zagadnienie emigracji – czym ona jest, jakie ma oblicza i jakie kierunku wyjazdów cieszą się największą popularnością. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną miały okazję wypłynąć w podróż za ocean i poznać życie na legendarnym transatlantyku M/S Batory. Uczestnicy warsztatów przeznaczonych dla osób niesłyszących tworzyli własne drzewa genealogiczne, inspirując się historiami opowiedzianymi na wystawie stałej.

Ze szczegółami poszczególnych edycji projektu można zapoznać się poniżej. Z oferty oprowadzań i warsztatów wciąż można skorzystać w ramach stałej oferty Muzeum Bez Wyjątku.

2015

W trakcie pierwszej edycji projektu uczestnicy mogli skorzystać z tłumaczenia na język migowy wydarzeń z cyklu „Za granicą sztuki” oraz spotkań autorskich z pisarzami (m.in. Łukaszem Orbitowskim i Grażyną Plebanek) w ramach cyklu Literatura bez granic.

2016

W 2016 roku dodatkowym działaniem zrealizowanym w ramach projektu było stworzenie wspólnie z wychowankami SOSW nr 1 oraz z fotografami ze Studium Fotografii FRAMES, przewodnika po wystawie stałej Muzeum Emigracji w Gdyni.

Publikacja jest dedykowana osobom z niepełnosprawnością intelektualną i ze spektrum autyzmu, oraz tym, którzy chcą się przygotować do wizyty w Muzeum Emigracji. Przewodnik w klarowny sposób przeprowadza czytających przez wszystkie etapy wizyty w Muzeum  – od dotarcia przed budynek Muzeum do wejścia na wystawę. Pomaga wcześniej zaznajomić się z zasadami, jakie panują w Muzeum, aby sama wizyta była już tylko przyjemnością.

Przewodnik został uzupełniony o fotografie wykonane przez uczestników warsztatów fotograficznych. Młodzi ludzie z niepełnosprawnością intelektualną wybrali miejsca na wystawie, które wydały im się najatrakcyjniejsze i uwiecznili je na zdjęciach. Pokazując nieco inną perspektywę odbioru wystawy, zachęcali do samodzielnego odkrywania i odczytywania wystawy przez każdego, bez wyjątku.

Przewodnik można pobrać w formacie PDF, wydrukować i przynieść do Muzeum.

2017

W 2017 roku osoby zainteresowane mogły skorzystać z tłumaczenia na język migowy bezpłatnych konsultacji genealogicznych prowadzonych w muzeum w każdą środę. W ramach tej edycji projektu podjęta została współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno–Wychowawczym nr 1 w Gdyni. Jego uczniowie oraz absolwenci wzięli udział w kilkumiesięcznym cyklu warsztatów teatralnych, muzycznych i modelingowych. Efektem tej pracy było rodzinne, integracyjne wydarzenie „Poznajmy się!”, które odbyło się w muzeum 3 grudnia 2017 roku. 

Program wydarzenia został przygotowany przez uczniów i absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego nr 1 w Gdyni pod opieką Barbary Milewskiej, we współpracy z zaproszonymi gośćmi. Całe wydarzenie było tłumaczone na język migowy.

W ramach wydarzenia odbyła się również wystawa fotografii uczestników projektu.

2018

W 2018 wspólnie z Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym zrealizowano spot, który pokazuje jak ważna jest rola tłumacza – przewodnika w życiu osób z tą niepełnosprawnością.

Podczas czwartej edycji projektu kontynuowano współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno–Wychowawczym nr 1 w Gdyni. Jego uczniowie oraz absolwenci wzięli udział w kilkumiesięcznym cyklu warsztatów teatralnych, tanecznych oraz z tworzenia ubrań. Finalnym efektem warsztatów było rodzinne, integracyjne wydarzenie „Wspólnie na Polskiej 1”, które odbyło się 2 grudnia 2018.

Program, inspirowany kulturą miast Ameryki Północnej, został przygotowany wspólnie z zaproszonymi gośćmi. Całość wydarzenia tłumaczona była na język migowy.

W ramach wydarzenia działała otwarta strefa plastyczna w Magazynie Tranzytowym. Świat osób z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu można było poznać korzystając z symulatorów i dedykowanych akcesoriów przygotowanych przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym

Projekty z cyklu Muzeum bez Wyjątku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerami projektu były: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Centrum Integracja oraz Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy nr 1 w Gdyni.

Nadchodzące wydarzenia