Dyrekcja

Karolina Grabowicz-Matyjas

Dyrektor

Sebastian Tyrakowski

Zastępca Dyrektora

Iwona Kaczyńska

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych

Biuro Muzeum

Anna Chudzikiewicz

Główna Specjalistka ds. Koordynacji biura

Dział Historyczno-Badawczy

dr Rafał Raczyński

Główny Specjalista ds. Badawczych

dr Kamila Filipczyk

Specjalistka ds. BadawczychDział Wystawy Stałej

dr Łukasz Podlaszewski

Główny Specjalista ds. Wystawy stałej

Dział PR i Marketingu

Agnieszka Długosz-Trąbińska

Specjalistka ds. Social media
Kierowniczka Działu PR i Marketingu

Adrianna Lasinkiewicz

Specjalistka ds. PR i Marketingu

Dział Projektów Kulturalnych

Maksymilian Bochenek

Pełnomocnik Dyrektora ds. Programowych

Patrycja Kruczkowska

Specjalistka ds. Projektów Kulturalnych

Paweł Kowalewski

Specjalista ds. Projektów Kulturalnych


Wolontariat i dostępność

Marta Otrębska

Główna specjalistka ds. Wolontariatu i koordynatorka ds. Dostępności


Dział Edukacji

Anna Posłuszna

Główna specjalistka ds. Edukacji

Ludwika Radacka-Majek

Specjalistka ds. Edukacji

Joanna Gojżewska

Specjalistka ds. Edukacji

Anna Bagińska

Specjalistka ds. Edukacji

Zuzanna Sakowska

Edukatorka

Archiwum Emigranta

Joanna Majchrzak

Główna Specjalistka ds. Historii mówionej

Łukasz Laskowski

Specjalista ds. Zasobów audiowizualnych

Dział Zbiorów

dr Agnieszka Kowalkowska

Główna Inwentaryzatorka Zbiorów

Anna Wróblewska

Specjalistka ds. Zbiorów


Dział Finansowo-Księgowy

Anna Donarska

Główna Księgowa

Katarzyna Tonkiel

Księgowa

Joanna Stawińska

Specjalistka ds. Kadr i Płac

Anna Marciniak

Księgowa

Dział Zamówień Publicznych

Klaudia Ferkaluk

Specjalistka ds. Zamówień publicznych

Natalia Wargacka

Specjalistka ds. Zamówień publicznych

Dział Kadr

Joanna Stawińska

Specjalistka ds. Kadr i Płac

Dział Administracji i Obsługi Klienta

Paulina Adamczak

Główna Specjalistka ds. Techniczno-administracyjnych

Aleksandra Więckowska

Specjalistka ds. Administracyjnych

Rafał Marek

Specjalista ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta

Paulina Płotka

Specjalistka ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta

Krzysztof Gładysz

Konserwator

Dział Księgarni Muzealnej

Jacek Adamczewski

Specjalista ds. Obsługi sklepu

Joanna Bogusławska

Specjalistka ds. Obsługi sklepu

Dział Techniczny

Przemysław Janczewski

Specjalista ds. Systemów audiowizualnych

Marcin Brzeski

Specjalista ds. Systemów audiowizualnych

Nadchodzące wydarzenia