Edukacja na fali. Pasjonaci na pokład!

Program współpracy z nauczycielami

Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń dla zaangażowanych pedagogów jak również wspólne budowanie oferty bezpłatnych szkoleń zaprojektowanych specjalnie na potrzeby tej grupy odbiorców. Uczestnicy podnoszą swoje kompetencje w zakresie radzenia sobie z wyzwaniami, które są związane z procesami migracyjnymi.

Muzeum Emigracji w Gdyni stawia sobie za cel proponowanie swoim odbiorcom ambitnego i ciągle rozwijającego się programu dla uczniów i nauczycieli. Dział Edukacji stara się na bieżąco reagować na konkretne potrzeby swoich odbiorców, dostosowując do nich swoją ofertę. Nasz zespół jest w stałym kontakcie z gronem zaangażowanych nauczycieli, ściśle z nimi współpracując.

Koordynatorka projektu

Ludwika Radacka-Majek
Specjalistka ds. Edukacji
l.radacka-majek@muzeumemigracji.pl
+48 58 670 41 57


„Razem damy radę! Dobre rekomendacje dla nauczycieli i nauczycielek”

Oddajemy do Waszej dyspozycji materiały psychoedukacyjne, które nawiązują do realizowanej w Muzeum Emigracji w Gdyni, czasowej wystawy „Przeprowadzki”. Znajdziecie tutaj dobre praktyki i rekomendacje na temat pracy z nowoprzybyłymi uczniami i uczennicami do polskich szkół z Ukrainy w kontekście doświadczenia uchodźstwa wojennego w Polsce.

Aby zapoznać się z materiałem, kliknij TUTAJ.


Cykl bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek. Język polski jako obcy/drugi w szkole.

Weź udział w cyklu bezpłatnych szkoleń, podczas których będzie można poznać metody pracy z uczniem, dla którego język polski nie jest pierwszym językiem. Szczególnie teraz, w obliczu wzmożonej migracji i obecności nowych uczniów w polskich szkołach, chcemy dać szansę nauczycielom na możliwość sprawnej komunikacji z uczniami.

Spotkania przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich, szczególnie tych, którzy realizują zajęcia dodatkowe z języka polskiego jako obcego/drugiego (poloniści, neofilolodzy). Zajęcia pozwolą w pigułce przyswoić wiedzę i umiejętności, jak uczyć języka polskiego uczniów z doświadczeniem migracji. Jednak do udziału zapraszamy także wszystkich nauczycieli, którzy mają kontakt z uczniami dla których język polski jest językiem obcym.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne i odbywają się w godzinach 9:00-11:30. Aby wziąć w nich udział należy się zapisać, wysyłając maila pod adresem:
l.radacka-majek@muzeumemigracji.pl. Można zapisać się na cały cykl lub na wybrane dni.

Więcej informacji na temat wydarzenia tutaj.


Spot i pakiet antydyskryminacyjny #nauczsięreagować

Jak rozmawiać o dyskryminacji z młodzieżą? We współpracy z nauczycielami i pedagogami stworzyliśmy spot antydyskryminacyjny #nauczsięreagować wraz z zestawem materiałów, które pomogą rozmawiać młodzieżą, ucząc przeciwstawiać się oznakom nietolerancji.

Do wspólnej pracy nad spotem zaprosiliśmy grupę nauczycieli. Chcieliśmy poznać doświadczenia osób na co dzień pracujących młodzieżą w szkole. Wspólnie stworzyliśmy scenariusz krótkiego filmu, korzystając ze wsparcia specjalistów. Do współpracy włączyliśmy: psychologa i trenerkę antydyskryminacyjnej – Bogusławę Gontarz oraz nauczyciela mianowanego tytułem: Nauczyciel Roku 2018 – Przemka Staronia, reprezentujących Centrum Rozwoju Jump, a także Dominika Wernera – filmowca, który opracował scenariusz oraz część wizualną spotu.

W lutym i marcu 2020 roku odbył się cykl warsztatów dla nauczycieli, podczas których piętnastoosobowa grupa uczestników miała okazję dyskutować na temat przejawów dyskryminacji w szkole pod opieką Bogusławy Gontarz. Była to także okazja, aby poznać filmowe zaplecze powstawania spotów czy kampanii społecznych, o których opowiedział Dominik Werner.

Na podstawie wniosków z warsztatów powstał scenariusz, zaopiniowany pod względem merytorycznym przez Centrum Rozwoju Jump. Zależało nam, aby spot nie tylko pokazywał, czym jest dyskryminacja i jak się przejawia, ale także, że warto reagować na mowę nienawiści i nierówne traktowanie. Stąd hasło pojawiające się w spocie: #nauczsiereagować.

Spot uzupełnia pakiet edukacyjny, zawierający treści teoretyczne oraz ćwiczenia do przeprowadzenia w klasie szkolnej. Można w nim zapoznać się między innymi z rozdziałem dotyczącym przejawów mowy nienawiści w intrenecie oraz nierównego traktowana osób z niepełnosprawnościami. Pakiet ten jest narzędziem, z którego mogą samodzielnie skorzystać nauczyciele oraz rodzice. Za warstwę merytoryczną pakietu odpowiadała Bogusława Gontarz.

Pobierz edukacyjny pakiet antydyskryminacyjny.


Praca z uczniem z doświadczeniem migracji w polskiej szkole – rekomendacje

Mamy przyjemność przedstawić Państwu rekomendacje przygotowane przez uczestników seminarium „Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole”, zorganizowanego przez Muzeum Emigracji w Gdyni w listopadzie 2019 roku.

Wśród rad skierowanych do szkół i nauczycieli znajdują się m.in. propozycje, w jaki sposób przygotować społeczność szkolną na przyjęcie nowego ucznia. Autorzy rekomendacji polecają zorganizowanie warsztatów antydyskryminacyjnych czy też wydarzeń, podczas których uczniowie będą mieli możliwość poznania kultur świata i języków obcych.

Rekomendacje dotyczą także rozwiązań systemowych, które mogą ułatwić pracę nauczycielom i edukatorom. Uczestnicy seminarium proponują m.in. stworzenie sieci specjalistów pracujących z osobami doświadczonymi migracją, do której mogliby należeć przedstawiciele instytucji kultury, jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych, oraz zwiększenie możliwości indywidualnego podejścia do ucznia z doświadczeniem migracji.

Pobierz bezpłatną publikację zawierającą wszystkie rekomendacje o pracy z uczniem z doświadczeniem migracji.

Grupa nastolatków. Wyglądają jakby słuchali kogoś, kto do nich mówi.

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki do skorzystania z pakietów edukacyjnych, które zostały przygotowane przez zespół Działu Edukacji

Każdy pakiet zawiera propozycje zadań do samodzielnego przeprowadzenia w klasie i teksty źródłowe, a w części z nich znajdą Państwo również prezentacje multimedialne czy karty zadań. Udostępniliśmy muzealne obiekty, zdjęcia, wywiady z Archiwum Emigranta oraz filmy. Wszystko po to, aby nauczyciele i nauczycielki mogli przeprowadzić lekcję opartą na naszych zasobach.

Dostępne materiały do pobrania:
Wszystkie pakiety edukacyjne + Załączniki do wszystkich pakietów

Materiały przeznaczone dla uczniów przedszkoli, zerówek i klas I-III szkół podstawowych:

Pakiet wprowadzający do wizyty w Muzeum Emigracji w Gdyni

Materiały przeznaczone dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych:

Pakiet PRL

Pakiet Migracje współczesne

Materiały przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

Pakiet Witold Gombrowicz


Doświadczenia nauczycieli z nauczania w okresie pandemii COVID-19

Z jakimi trudnościami mierzyli się nauczyciele podczas zdalnej edukacji? Czego im brakowało i jak sobie radzili z tą trudną sytuacją? Zachęcamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną we współpracy z Fundacją Dobra Porażka. Jest ona efektem przeprowadzonego w marcu 2021 roku badania ankietowego wśród nauczycieli, którzy od ponad roku organizowali zdalną naukę dla swoich uczniów.

Możesz pobrać plik z publikacją o doświadczeniach nauczycieli z nauczania w okresie pandemii COVID-19 lub przeczytać poniżej:

Nadchodzące wydarzenia