Edukacja na fali. Pasjonaci na pokład!

Projekt ma na celu stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń dla zaangażowanych pedagogów jak również wspólne budowanie oferty bezpłatnych szkoleń zaprojektowanych specjalnie na potrzeby tej grupy odbiorców. Uczestnicy podnoszą swoje kompetencje w zakresie radzenia sobie z wyzwaniami, które są związane z procesami migracyjnymi.

Muzeum Emigracji w Gdyni stawia sobie za cel proponowanie swoim odbiorcom ambitnego i ciągle rozwijającego się programu dla uczniów i nauczycieli. Dział Edukacji stara się na bieżąco reagować na konkretne potrzeby swoich odbiorców, dostosowując do nich swoją ofertę. Nasz zespół jest w stałym kontakcie z gronem zaangażowanych nauczycieli, ściśle z nimi współpracując.

Koordynatorka projektu

Ludwika Radacka-Majek
Specjalistka ds. Edukacji
l.radacka-majek@muzeumemigracji.pl
+48 58 670 41 57


Spędź piątkowy wieczór w muzeum, przyjdź na warsztaty: Jak wykorzystać klocki w pracy z uczniami? 

Kolorowa grafika. Na pierwszym planie uśmiechnięta kobieta, która pozuje na niebieskim tle z kolorowymi klockami.

Szukacie kreatywnych narzędzi, które można wykorzystać w codziennej edukacji? Zapraszamy na warsztaty, w trakcie których dowiecie się w jaki sposób wykorzystać popularne klocki podczas lekcji szkolnych. Z pewnością nie zabraknie ciekawych rozwiązań oraz pomysłów na to, w jaki sposób urozmaicić naukę. 

Termin: 24.03, 18.00-20.00
Wstęp: bezpłatny
Obowiązują zapisy: l.radacka-majek@muzeumemigracji.pl 
Miejsce: sala multimedialna 
Prowadzenie: Joanna Krysztoforska, znana jako Ciocia od klocków – uczestniczka pierwszej polskiej edycji programu telewizyjnego LEGO MASTERS, edukatorka i kolekcjonerka klocków Lego. 

Koniecznie sprawdźcie jej uwielbiane przez młodszych odbiorców kanały na TikToku i YouTube.


Klasa robi film – praktyczne aspekty realizacji filmowej jako narzędzia do wspierania rozwoju dzieci

Kolorowe zdjęcie. Grupa ludzi na wystawie stałej muzeum emigracji. Na pierwszym planie kuca uśmiechnięta kobieta.

Problemy komunikacyjne w klasie, przemoc, wykluczenie czy obecność nowych uczniów i uczennic, to tylko niektóre wyzwania z jakimi można spotkać się w szkole. Jednym ze sposobów reagowania na codzienne trudności w grupie szkolnej, może okazać się wykorzystanie narzędzi edukacji filmowej. 

Zapraszamy na warsztaty, podczas których wspólnie obejrzymy i szczegółowo omówimy produkcje, które poruszają ważne tematy. Prowadzący podzielą się swoim doświadczeniem diagnozowania głównych problemów wychowawczych w klasie, a następnie omówią jak w oparciu o tę diagnozę rozpocząć pracę nad scenariuszem filmowym, a następnie zrealizować krótką etiudę.

Zapoznamy się także z podstawami działania sprzętu filmowego – kamerami, sprzętem dźwiękowym, oświetleniem. Zobaczymy, jak w praktyczny sposób, wykorzystując naukę poprzez zabawę, można podejść do zagadnienia edukacji filmowej.

Termin: 18.03.2023, 9.00-16.00
Prowadzenie: Dom Filmowy
Miejsce: sala multimedialna 
Wstęp: bezpłatny
Obowiązują zapisy: l.radacka-majek@muzeumemigracji.pl


„Razem damy radę! Dobre rekomendacje dla nauczycieli i nauczycielek”

Oddajemy do Waszej dyspozycji materiały psychoedukacyjne, które nawiązują do realizowanej w Muzeum Emigracji w Gdyni, czasowej wystawy „Przeprowadzki”. Znajdziecie tutaj dobre praktyki i rekomendacje na temat pracy z nowoprzybyłymi uczniami i uczennicami do polskich szkół z Ukrainy w kontekście doświadczenia uchodźstwa wojennego w Polsce.

Aby zapoznać się z materiałem, kliknij TUTAJ.


Cykl bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli i nauczycielek. Język polski jako obcy/drugi w szkole.

Weź udział w cyklu bezpłatnych szkoleń, podczas których będzie można poznać metody pracy z uczniem, dla którego język polski nie jest pierwszym językiem. Szczególnie teraz, w obliczu wzmożonej migracji i obecności nowych uczniów w polskich szkołach, chcemy dać szansę nauczycielom na możliwość sprawnej komunikacji z uczniami.

Spotkania przeznaczone są dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich, szczególnie tych, którzy realizują zajęcia dodatkowe z języka polskiego jako obcego/drugiego (poloniści, neofilolodzy). Zajęcia pozwolą w pigułce przyswoić wiedzę i umiejętności, jak uczyć języka polskiego uczniów z doświadczeniem migracji. Jednak do udziału zapraszamy także wszystkich nauczycieli, którzy mają kontakt z uczniami dla których język polski jest językiem obcym.

Wszystkie szkolenia są bezpłatne i odbywają się w godzinach 9:00-11:30. Aby wziąć w nich udział należy się zapisać, wysyłając maila pod adresem:
l.radacka-majek@muzeumemigracji.pl. Można zapisać się na cały cykl lub na wybrane dni.

Więcej informacji na temat wydarzenia tutaj.


Spot i pakiet antydyskryminacyjny #nauczsięreagować

Jak rozmawiać o dyskryminacji z młodzieżą? We współpracy z nauczycielami i pedagogami stworzyliśmy spot antydyskryminacyjny #nauczsięreagować wraz z zestawem materiałów, które pomogą rozmawiać młodzieżą, ucząc przeciwstawiać się oznakom nietolerancji.

Do wspólnej pracy nad spotem zaprosiliśmy grupę nauczycieli. Chcieliśmy poznać doświadczenia osób na co dzień pracujących młodzieżą w szkole. Wspólnie stworzyliśmy scenariusz krótkiego filmu, korzystając ze wsparcia specjalistów. Do współpracy włączyliśmy: psychologa i trenerkę antydyskryminacyjnej – Bogusławę Gontarz oraz nauczyciela mianowanego tytułem: Nauczyciel Roku 2018 – Przemka Staronia, reprezentujących Centrum Rozwoju Jump, a także Dominika Wernera – filmowca, który opracował scenariusz oraz część wizualną spotu.

W lutym i marcu 2020 roku odbył się cykl warsztatów dla nauczycieli, podczas których piętnastoosobowa grupa uczestników miała okazję dyskutować na temat przejawów dyskryminacji w szkole pod opieką Bogusławy Gontarz. Była to także okazja, aby poznać filmowe zaplecze powstawania spotów czy kampanii społecznych, o których opowiedział Dominik Werner.

Na podstawie wniosków z warsztatów powstał scenariusz, zaopiniowany pod względem merytorycznym przez Centrum Rozwoju Jump. Zależało nam, aby spot nie tylko pokazywał, czym jest dyskryminacja i jak się przejawia, ale także, że warto reagować na mowę nienawiści i nierówne traktowanie. Stąd hasło pojawiające się w spocie: #nauczsiereagować.

Spot uzupełnia pakiet edukacyjny, zawierający treści teoretyczne oraz ćwiczenia do przeprowadzenia w klasie szkolnej. Można w nim zapoznać się między innymi z rozdziałem dotyczącym przejawów mowy nienawiści w intrenecie oraz nierównego traktowana osób z niepełnosprawnościami. Pakiet ten jest narzędziem, z którego mogą samodzielnie skorzystać nauczyciele oraz rodzice. Za warstwę merytoryczną pakietu odpowiadała Bogusława Gontarz.

Pobierz edukacyjny pakiet antydyskryminacyjny.


Praca z uczniem z doświadczeniem migracji w polskiej szkole – rekomendacje

Mamy przyjemność przedstawić Państwu rekomendacje przygotowane przez uczestników seminarium „Uczeń z doświadczeniem migracji w polskiej szkole”, zorganizowanego przez Muzeum Emigracji w Gdyni w listopadzie 2019 roku.

Wśród rad skierowanych do szkół i nauczycieli znajdują się m.in. propozycje, w jaki sposób przygotować społeczność szkolną na przyjęcie nowego ucznia. Autorzy rekomendacji polecają zorganizowanie warsztatów antydyskryminacyjnych czy też wydarzeń, podczas których uczniowie będą mieli możliwość poznania kultur świata i języków obcych.

Rekomendacje dotyczą także rozwiązań systemowych, które mogą ułatwić pracę nauczycielom i edukatorom. Uczestnicy seminarium proponują m.in. stworzenie sieci specjalistów pracujących z osobami doświadczonymi migracją, do której mogliby należeć przedstawiciele instytucji kultury, jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych, oraz zwiększenie możliwości indywidualnego podejścia do ucznia z doświadczeniem migracji.

Pobierz bezpłatną publikację zawierającą wszystkie rekomendacje o pracy z uczniem z doświadczeniem migracji.

Grupa nastolatków. Wyglądają jakby słuchali kogoś, kto do nich mówi.

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki do skorzystania z pakietów edukacyjnych, które zostały przygotowane przez zespół Działu Edukacji

Każdy pakiet zawiera propozycje zadań do samodzielnego przeprowadzenia w klasie i teksty źródłowe, a w części z nich znajdą Państwo również prezentacje multimedialne czy karty zadań. Udostępniliśmy muzealne obiekty, zdjęcia, wywiady z Archiwum Emigranta oraz filmy. Wszystko po to, aby nauczyciele i nauczycielki mogli przeprowadzić lekcję opartą na naszych zasobach.

Dostępne materiały do pobrania:
Wszystkie pakiety edukacyjne + Załączniki do wszystkich pakietów

Materiały przeznaczone dla uczniów przedszkoli, zerówek i klas I-III szkół podstawowych:

Pakiet wprowadzający do wizyty w Muzeum Emigracji w Gdyni

Materiały przeznaczone dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych:

Pakiet PRL

Pakiet Migracje współczesne

Materiały przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych:

Pakiet Witold Gombrowicz


Doświadczenia nauczycieli z nauczania w okresie pandemii COVID-19

Z jakimi trudnościami mierzyli się nauczyciele podczas zdalnej edukacji? Czego im brakowało i jak sobie radzili z tą trudną sytuacją? Zachęcamy do zapoznania się z publikacją przygotowaną we współpracy z Fundacją Dobra Porażka. Jest ona efektem przeprowadzonego w marcu 2021 roku badania ankietowego wśród nauczycieli, którzy od ponad roku organizowali zdalną naukę dla swoich uczniów.

Możesz pobrać plik z publikacją o doświadczeniach nauczycieli z nauczania w okresie pandemii COVID-19 lub przeczytać poniżej:

Nadchodzące wydarzenia