Wynajmij przestrzeń

Oferta wynajmu

Muzeum Emigracji w Gdyni oferuje przestrzeń Dworca Morskiego – salę audiowizualną, salę kinową, hol główny, korytarz wystawienniczy – na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym, naukowym, dydaktycznym, komercyjnym bądź prywatnym typu konferencja, szkolenie, pokaz, koncert, widowisko artystyczne, spotkanie autorskie, projekcja filmowa, warsztaty, prezentacja, sympozjum.

Rezerwacja i najem, ewentualne udostępnienie przestrzeni Muzeum oraz świadczenie usług dodatkowych i towarzyszących, odbywa się zgodnie z Regulaminem udostępniania przestrzeni w Muzeum Emigracji w Gdyni. Opłaty za najem naliczane są zgodnie z cennikiem.

Regulamin udostępniania przestrzeni w Muzeum oraz cennik opłat za najem dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej.

Kontakt

Aleksandra Więckowska
Specjalistka ds. Administracyjnych
administracja@muzeumemigracji.pl
tel.: +48 58 670 41 50  / +48 735 955 618

Zobacz: Panorama 3D

Nadchodzące wydarzenia