Archiwum Emigranta – edycja Warszawa

Muzeum Emigracji w Gdyni już niebawem rozpocznie realizację kolejnego etapu projektu Archiwum Emigracji – edycja Warszawa. W jego ramach przeprowadzone zostaną profesjonalne notacje filmowe z wybitnymi postaciami polskiej nauki, kultury, sportu oraz biznesu, w których życiorys wpisały się doświadczenia emigracyjne.

Zdobyty w ten sposób materiał dołączy do coraz obszerniejszych zbiorów Muzeum Emigracji, które zostaną w przyszłości wykorzystane i zaprezentowane w ekspozycji stałej. Będzie to też podstawa dla zaplanowanych wydawnictw multimedialnych i drukowanych. Aby zapewnić im jak najszersze grono odbiorców, będą one również udostępnione w internecie w postaci elektronicznej.

* * *

Archiwum Emigranta to przedsięwzięcie długofalowe i wieloetapowe. W pilotażowej fazie projektu (lata 2010 – 2011), sfilmowanych zostało kilkadziesiąt wywiadów na trzech kontynentach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Australii, Francji, Wielkiej Brytanii, Czechach, Węgrzech i Rumunii. W ramach pierwszego etapu projektu, rozpoczętego w styczniu 2013 r., nagrane zostały na Pomorzu, wspólnie z Gdyńską Szkołą Filmową, wywiady z osobami, które doświadczyły emigracji oraz tymi, którzy pracując w gdyńskiej infrastrukturze emigracyjnej, były jej świadkami. Drugi etap projektu, organizowany w Warszawie, zakłada zaproszenie do wywiadów wybitnych postaci polskiej nauki, kultury, sportu bądź biznesu, w których życiorys wpisane były doświadczenia emigracyjne. W ramach kolejnej odsłony Archiwum Emigranta organizowane będą na skalę ogólnopolską wywiady audio z emigrantami i ich krewnymi. W dalszych etapach projektu zakłada się działania międzynarodowe – wyjazdy w celu rejestracji wywiadów zagranicą. Historie emigrantów będą archiwizowane w postaci notacji tekstowych, dźwiękowych i filmowych i wykorzystywane w działaniach wystawienniczych, wydawnictwach multimedialnych i drukowanych, jak i w elektronicznych archiwach udostępnianych w Internecie.

Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.


Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia