E-Migracja – Podsumowanie I etapu projektu

Dobiegł końca pierwszy etap projektu „E-Migracja Polska Diaspora Technologiczna”, w ramach którego odbyło się pierwsze w Polsce, realizowane na tak szeroką skalę, badanie ilościowe poświęcone zidentyfikowaniu, zbadaniu i opisaniu tzw. polskiej „diaspory technologicznej” na świecie.

W ramach projektu Polacy, którzy wyemigrowali, osoby o polskich korzeniach, a także polscy profesjonaliści, którzy realizują swoje kariery globalnie, udzielili odpowiedzi na 42 pytania, w ramach specjalnie zaprojektowanej internetowej ankiety badawczej. Badanie, dostępne na stronie www.e-migracja.eu, zrealizowane zostało globalnie, metodą tzw. kuli śnieżnej w okresie lipiec – listopad 2018 r.

11 grudnia odbyło się oficjalne podsumowanie I etapu badania, prezentacja wstępnych wyników, a także panel dyskusyjny. W spotkaniu udział wzięli dr Maciej Brosz (socjolog, współautor ankiety badawczej), dr Rafał Raczyński (Muzeum Emigracji w Gdyni), Dorota Karaś (Gazeta Wyborcza), Maciej Halbryt (Fundacja PLUGIn), Jacek Ratajczak (Fundacja PLUGIn). Spotkanie poprowadzili dr Katarzyna Morawska i Sebastian Tyrakowski z Muzeum Emigracji w Gdyni.

Wstępne wyniki badań stanowią niezwykle cenne źródło informacji na temat polskiej diaspory technologicznej za granicą. Badania wskazują, iż to nie aspekt ekonomiczny, lecz ciekawość i chęć poznania świata stanowi główny powód wyjazdu. 82 % badanych określa swój pobyt za granicą jako stały, jednocześnie blisko połowa respondentów deklaruje możliwość powrotu do Polski. Główne obszary współpracy z Polską, które wskazane zostały w badaniu to współpraca biznesowa, transfer wiedzy oraz wspólne projekty.

Raport zawierający pełne wyniki badania zostanie zaprezentowany na stronie Muzeum Emigracji do końca grudnia br. II etap projektu stanowić będą badania jakościowe w formie pogłębionych wywiadów z wybranymi przedstawicielami diaspory. „Wyniki badania są bardzo wartościowe i częściowo zaskakujące. Badanie pokazuje, iż wyjazdy są decyzjami świadomymi i z reguły dyktowanymi potrzebami wyższymi. Wskazane obszary potencjalnej współpracy z Polską stanowią duży i realny potencjał działań. Liczymy, iż wyniki badania i rekomendacje spotkają się z zainteresowaniem licznych podmiotów regulujących i stymulujących na co dzień współpracę pomiędzy Polską a diasporą technologiczną, a także przyczynią się do dalszych prac badawczych” komentuje Sebastian Tyrakowski, zastępca dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni.

„Funkcjonujących na globalnym rynku pracy członków polskiej «diaspory technologicznej» postrzegać powinniśmy jako zasób, który potencjalnie może przyczynić się do rozwoju sektora nowoczesnych technologii w Polsce. W tym kontekście napawa optymizmem fakt, iż ponad 70% uczestników badania wskazuje, że Polacy i osoby o polskich korzeniach realizujący swoje kariery za granicą mogą być dla Polski źródłem transferu wiedzy, umiejętności i know-how” – podkreśla dr Rafał Raczyński.

Raport podsumowujący I etap projektu: E-Migracja Polska Diaspora Technologiczna

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia