E-migracja na ostatniej prostej.

Muzeum Emigracji w Gdyni wraz z PLUGin Polish Innovation Diaspora przystępuje do realizacji ostatniego etapu pierwszej edycji projektu E-migracja. Polska Diaspora Technologiczna, który polegać będzie na przeprowadzeniu indywidualnych wywiadów pogłębionych. Pozwoli nam to poszerzyć i doprecyzować informacje uzyskane w badaniu ankietowym.

Wyniki pierwszego etapu, tj. badań ankietowych, zostały opracowane i można się z nimi zapoznać na naszej stronie: http://www.e-migracja.eu/. Podmiotem, który realizować będzie w naszym imieniu wywiady jest firma badawcza Inny Format. Badanie skierujemy do osób funkcjonujących zawodowo w „diasporze technologicznej” oraz jej otoczeniu zarówno społecznym, jak i instytucjonalnym. Dobór respondentów do badania będzie miał charakter celowy. W ramach projektu przewidujemy około 30 wywiadów z badanymi o zróżnicowanej sytuacji e-migracyjnej, różniących się specyfiką sposobu świadczenia pracy oraz z uwzględnieniem formuły uczestnictwa w diasporze.

O projekcie

W ramach naszego projektu chcemy zidentyfikować, zbadać, opisać oraz wypromować tzw. polską diasporę technologiczną na świecie. Badanie kierujemy do osób, które pracują w szeroko rozumianej branży innowacji i nowoczesnych technologii, związani są z kulturą cyfrową; są programistami, innowatorami, właścicielami start-upów, projektantami gier, ale też pracują w otoczeniu środowiska technologicznego jako artyści, kuratorzy, prawnicy, politycy, biznesmeni, lobbyści.

Interesuje nas „zmapowanie” obecności polskich „innowatorów” na globalnym rynku pracy; wskazanie zawodów, specjalizacji oraz funkcji jakie wykonują; określenie motywacji jakie skłoniły ich do podjęcia pracy zagranicą oraz ustalenie ewentualnych możliwości i obszarów współpracy z organizacjami i instytucjami z Polski.

Informacje zebrane podczas wywiadów zostaną opracowane i przedstawione w raporcie podsumowującym, a dane osób biorących udział w badaniu nie zostaną nigdzie ujawnione. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zatrudnione za granicą w innowacyjnych sektorach gospodarki, w tym:

– Polaków, którzy wyemigrowali;

– osoby o polskich korzeniach;

– ekspatów, transmigrantów i nomadów, którzy realizują swoje kariery globalnie, ale nie podjęli decyzji o opuszczeniu kraju na stałe.

Zbadanie potencjału polskiej diaspory technologicznej pozwoli nam określić jak ta społeczność może przyczynić się do rozwoju polskiej branży nowych technologii oraz kultury cyfrowej. Interesuje nas również poznanie potrzeb tej grupy i jej oczekiwań wobec Polski. Chcemy ustalić, czy i jak polskie instytucje mogą wzmacniać więź diaspory z ojczyzną, a także za pomocą jakich działań możemy wzmocnić wzajemną współpracę i sieciowanie się badanej grupy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt mailowy: if@innyformat.pl

Informacje w mediach o pierwszym etapie projektu pojawiły się między innymi w magazynach:

Forbes.pl https://www.forbes.pl/praca/projekt-e-migracja-opi…

Brief.pl https://brief.pl/kreatywni-ponad-granicami-kim-sa-…

Wyborcza.pl http://wyborcza.pl/7,155287,24273123,e-migracja-czyli-polska-diaspora-technologiczna…

Magazyn pokładowy Kaleidoscope https://issuu.com/lotpolishairlines/docs/kaleidoscope_november_2018

Wyborcza.pl http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,23962416,polscy-innowatorzy-robia-kariere…

Realizatorzy projektu:

logo

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia