Oferta edukacyjna dla klas IV-VI na rok 2022/2023

Kolorowe zdjęcie. Grupa dzieci stoi przy wystawie stałej w Muzeum Emigracji. Na zdjęciu przeważa niebieskie światło. Przed grupą młodzieży kobieta, zwrócona w stronę dzieci.

Aktywne oprowadzanie

Oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum Emigracji w Gdyni. Wykwalifikowany edukator animuje grupę, angażując ją w kreatywne zadania wymagające aktywnego zwiedzania, poszukiwania i analizowania informacji oraz spoglądania na opowiadane historie z wielu perspektyw. Poziom trudności zadań i długość oprowadzania (60-90 minut) dostosowano do wieku uczestników. Cena: 110zł/grupa + ulgowy grupowy bilet wstępu na wystawę 11 zł/os. 

Zwiedzanie wystawy z kartą zadań 

Aktywność przeznaczona dla grup z klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. Uczniowie otrzymują zestaw angażujących zadań, które rozwiązują samodzielnie w oparciu o informacje znajdujące się na wystawie – w tekstach i multimediach. Po zwiedzaniu uczniowie sprawdzają i omawiają kartę razem z nauczycielem, który posiada zestaw odpowiedzi. Karty zakupić można w kasie Muzeum w cenie 2 zł/szt.

Warsztaty dla przedszkoli i szkół 

Podczas wybranych zajęć dzieci i młodzież mogą w aktywny i kreatywny sposób poszerzać swoją wiedzę z zakresu historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, a także plastyki i muzyki. Warsztaty są zaplanowane tak, aby pomóc w realizacji aktualnej podstawy programowej. Opis poszczególnych zajęć dostępny jest na stronie internetowej. Po zakończonych warsztatach istnieje możliwość zwiedzania wystawy pod opieką nauczyciela w cenie biletu za zajęcia. Długość zajęć: 60-90 minut. Cena: 17 zł/os.  

Warsztaty stacjonarne

Welcome to the USA  

A gdyby tak cofnąć się w czasie i wcielić się w emigrantów poszukujących szczęścia za oceanem? Co czuli po przyjeździe do nowego kraju? Jakie przeszkody czekały na nich podczas podróży?  

Podczas twórczych zajęć uczniowie dowiadują się jak wyglądała emigracja Polaków i ich pierwsze doświadczenia w wielokulturowym Nowym Jorku z początku XX stulecia. Zapoznają się również z wpływem Polaków na amerykańską kulturę. 

Zajęcia odbywają się na wystawie stałej oraz w sali warsztatowej

Polacy brylują, Polki imponują

Co łączy Polę Negri z Heleną Modrzejewską? A Edmunda Strzeleckiego z Marią Skłodowską-Curie? Poznajcie superbohaterów z przeszłości i sprawdźcie w czym byli najlepsi. 

Na podstawie różnorodnych źródeł (Internet, muzyka, malarstwo), uczniowie zapoznają się z działalnością znanych polskich emigrantów i emigrantek. Wśród nich: Maria Skłodowska-Curie, Olga Boznańska, Edmund Strzelecki, Fryderyk Chopin, Pola Negri, Ernest Malinowski. Następnie, uczestnicy stworzą swoje mini-wystawy poświęcone wybranym bohaterom.

Ważne słowo – emigracja 

Czym różni się emigrant od imigranta? I kim jest uchodźca? Łatwo się w tym pogubić, dlatego przyjdź na nasze warsztaty rozwiać swoje wątpliwości!  

Warsztaty mają na celu zaznajomienie uczniów z takimi pojęciami jak emigracja, imigracja, uchodźstwo, migracja. Uczestnicy zajęć poznają przykłady z różnych okresów historycznych, wcielają się w rolę migrantów, a także uczą się rozróżniać podstawowe pojęcia związane z przemieszczaniem się ludności.

Zajęcia odbywają się w sali warsztatowej oraz na wystawie stałej. 

Warsztaty antydyskryminacyjne  

Być może słyszeliście takie słowa jak stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja. Wiecie co oznaczają? Podczas warsztatów poznacie historie z życia waszych rówieśników i metody reagowania na nierówne traktowanie. 

Warsztaty poruszają zagadnienia dotyczące praw człowieka. Uczniowie poprzez angażujące aktywności dowiadują się, czym jest dyskryminacja i w jaki sposób mogą tworzyć świat bez nienawiści.  

Zajęcia odbywają się na wystawie stałej oraz w sali warsztatowej. 

Razem raźniej – warsztaty integracyjne 

Czy na pewno dobrze znacie swoich kolegów i koleżanki z klasy? Co zrobić, aby każdy w waszej grupie czuł się dobrze?  Zapraszamy na warsztaty, które staną się okazją do wspólnej zabawy i integracji. Może okazać się, że język wcale nie jest potrzebny, aby budować wspólnotę.  

Praca nad wzajemną akceptacją oraz szacunkiem w grupie jest ważna dla ogólnego samopoczucia uczniów i uczennic. Szczególnie do udziału zachęcamy grupy szkolne, wśród których obecne są osoby, które przybyły z Ukrainy lub innych krajów.  

Zajęcia odbywają się na wystawie stałej oraz w sali warsztatowej.

Warsztaty online

Ważne słowo – emigracja 

Uczestnicy podczas zajęć uczą się rozróżniać podstawowe pojęcia związane ze zmianą zamieszkania ludzi. Dowiadują się, czym różni się emigracja od imigracji, kim jest uchodźca, a jak nazywamy osobę migrującą w obrębie kraju. Podczas zajęć korzystamy z narzędzi online: YouTube, Jamboard. 

Superbohaterowie wczoraj i dziś 

Podczas zajęć uczniowie poznają sylwetki sławnych emigrantów znanych z lekcji historii i języka polskiego oraz tych współczesnych, którzy już zapisali się na kartach historii. Dowiadują się o okolicznościach wyjazdu znanych Polaków z ojczyzny, o tym, jak radzili sobie w nowym miejscu, a także jakie supermoce spowodowały, że poznał ich cały świat. Dzięki interaktywnym narzędziom: Mentimeter, Jamboard i atmosferze zabawy uczniowie w ciekawy sposób poznają postacie ze świata kultury i nauki. 

Informacje organizacyjne

Wszystkie aktywności edukacyjne przeznaczone są dla grup liczących maksymalnie 30 osób. Warsztaty prowadzimy dla grup minimum 8-osobowych. Prosimy o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć – w przypadku spóźnienia grupy edukator może je odwołać lub skrócić. Nauczyciel ma obowiązek przebywać z grupą podczas całych zajęć.

Zarówno warsztaty, jak i aktywne oprowadzanie, trwają 60-90 minut. Zajęcia prowadzone są we wtorki w godzinach 12:00-16:00 oraz w środy, czwartki i piątki w godz. 10:00-16:00 w siedzibie Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne.

Muzeum jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej informacji na temat dostępności.

Podczas rozmowy lub w treści maila z rezerwacją prosimy o podanie:
daty oprowadzania/warsztatów, liczby osób, rodzaju niepełnosprawności, które mają uczestnicy i uczestniczki (jeśli dotyczy), w tym zwłaszcza występujących trudności związanych z komunikacją oraz wykorzystywanych alternatywnych i wspomagających sposobach komunikacji. Informacje te pomogą nam zaproponować scenariusz wydarzenia oraz przygotować materiały edukacyjne.

 

Kontakt

Joanna Gojżewska
Specjalistka ds. Edukacji
tel. +48 58 670 41 60
j.gojzewska@muzeumemigracji.pl


Ludwika Radacka – Majek

Specjalistka ds. Edukacji
tel. +48 58 670 41 57
l.radacka-majek@muzeumemigracji.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO") uprzejmie informujemy, iż dokonanie zgłoszenia uczestnictwa oparte jest na Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych ujętych w zgłoszeniu. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z wyrażeniem takiej zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać (kontakt na adres: iod@muzeumemigracji.pl). Klauzulę informacyjną związaną z procesem przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo tutaj.