Oferta edukacyjna dla klas VII-VIII na rok 2022/2023

Kolorowe zdjęcie. Młodzi ludzie pochyleni nad stołem. Trzymają w dłoniach rzeczy do pisania i tworzą coś na kartkach papieru.

Aktywne oprowadzanie

Oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum Emigracji w Gdyni. Wykwalifikowany edukator animuje grupę, angażując ją w kreatywne zadania wymagające aktywnego zwiedzania, poszukiwania i analizowania informacji oraz spoglądania na opowiadane historie z wielu perspektyw. Poziom trudności zadań i długość oprowadzania (60-90 minut) dostosowano do wieku uczestników. Cena: 110zł/grupa + ulgowy grupowy bilet wstępu na wystawę 11 zł/os. 

Zwiedzanie wystawy z kartą zadań 

Aktywność przeznaczona dla grup z klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. Uczniowie otrzymują zestaw angażujących zadań, które rozwiązują samodzielnie w oparciu o informacje znajdujące się na wystawie – w tekstach i multimediach. Po zwiedzaniu uczniowie sprawdzają i omawiają kartę razem z nauczycielem, który posiada zestaw odpowiedzi. Karty zakupić można w kasie Muzeum w cenie 2 zł/szt.

Warsztaty dla przedszkoli i szkół 

Podczas wybranych zajęć dzieci i młodzież mogą w aktywny i kreatywny sposób poszerzać swoją wiedzę z zakresu historii, geografii, wiedzy o społeczeństwie, a także plastyki i muzyki. Warsztaty są zaplanowane tak, aby pomóc w realizacji aktualnej podstawy programowej. Opis poszczególnych zajęć dostępny jest na stronie internetowej. Po zakończonych warsztatach istnieje możliwość zwiedzania wystawy pod opieką nauczyciela w cenie biletu za zajęcia. Długość zajęć: 60-90 minut. Cena: 17 zł/os.  

Warsztaty stacjonarne

Emigracja wczoraj i dziś 

Zapraszamy Was do zapoznania się z fragmentami filmów, obrazów, komiksów i innych utworów kultury. Na ich podstawie sprawdzimy, jak zmieniały się powody emigracji od XIX w. do współczesności. Zaprojektujemy również persony emigrantów z różnych epok. 

W oparciu o przykłady kultury, uczniowie zapoznają się z różnymi punktami widzenia na kwestie emigracji. W trakcie zajęć uczestnicy porównają sposoby i powody emigracji zmieniające się na przestrzeni lat. Poznają również nazwiska znanych emigrantów i emigrantek.  

Zajęcia odbywają się w sali warsztatowej. 

Kamera, akcja! 

Wyruszamy na poszukiwanie dobrych kadrów, dźwięków oraz historii w sam raz na scenariusz filmowy! Dokąd? Oczywiście do muzeum! 

Uczniowie w nowatorski sposób poznają najciekawsze wątki wystawy stałej oraz osiągnięcia wybitnych polskich emigrantów i emigrantek związanych z kinematografią: Agnieszki Holland, Pawła Pawlikowskiego, Poli Negri, Warner Brothers, Janusza Kamińskiego. 

Zajęcia odbywają się w sali warsztatowej oraz na wystawie stałej. 

Warsztaty antydyskryminacyjne  

Być może słyszeliście takie słowa jak stereotyp, uprzedzenie, dyskryminacja. Wiecie co oznaczają? Podczas warsztatów poznacie historie z życia waszych rówieśników i metody reagowania na nierówne traktowanie. 

Warsztaty poruszają zagadnienia dotyczące praw człowieka. Uczniowie poprzez angażujące aktywności dowiadują się, czym jest dyskryminacja i w jaki sposób mogą tworzyć świat bez nienawiści.  

Zajęcia odbywają się na wystawie stałej oraz w sali warsztatowej. 

Razem raźniej – warsztaty integracyjne 

Czy na pewno dobrze znacie swoich kolegów i koleżanki z klasy? Co zrobić, aby każdy w waszej grupie czuł się dobrze?  Zapraszamy na warsztaty, które staną się okazją do wspólnej zabawy i integracji. Może okazać się, że język wcale nie jest potrzebny, aby budować wspólnotę.  

Praca nad wzajemną akceptacją oraz szacunkiem w grupie jest ważna dla ogólnego samopoczucia uczniów i uczennic. Szczególnie do udziału zachęcamy grupy szkolne, wśród których obecne są osoby, które przybyły z Ukrainy lub innych krajów.  

Zajęcia odbywają się na wystawie stałej oraz w sali warsztatowej.

Warsztaty online

Pop-emigracja, czyli o emigracji w popkulturze 

Na przykładach znanych z popkultury opowiadamy o dwóch największych historycznych okresach polskiej emigracji i jej przedstawicielach. Do wyboru: Wielka Emigracja lub emigracja do USA z początku XX wieku. Podczas zajęć korzystamy z różnych narzędzi online takich jak Mentimeter, filmy na TikToku, przyglądamy się zbiorom Muzeum Emigracji w Gdyni oraz wystawie stałej. 

Informacje organizacyjne

Wszystkie aktywności edukacyjne przeznaczone są dla grup liczących maksymalnie 30 osób. Warsztaty prowadzimy dla grup minimum 8-osobowych. Prosimy o przybycie na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć – w przypadku spóźnienia grupy edukator może je odwołać lub skrócić. Nauczyciel ma obowiązek przebywać z grupą podczas całych zajęć.

Zarówno warsztaty, jak i aktywne oprowadzanie, trwają 60-90 minut. Zajęcia prowadzone są we wtorki w godzinach 12:00-16:00 oraz w środy, czwartki i piątki w godz. 10:00-16:00 w siedzibie Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1. W poniedziałki Muzeum jest nieczynne.

Muzeum jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Więcej informacji na temat dostępności.

Podczas rozmowy lub w treści maila z rezerwacją prosimy o podanie:
daty oprowadzania/warsztatów, liczby osób, rodzaju niepełnosprawności, które mają uczestnicy i uczestniczki (jeśli dotyczy), w tym zwłaszcza występujących trudności związanych z komunikacją oraz wykorzystywanych alternatywnych i wspomagających sposobach komunikacji. Informacje te pomogą nam zaproponować scenariusz wydarzenia oraz przygotować materiały edukacyjne.

 

Kontakt

Joanna Gojżewska
Specjalistka ds. Edukacji
tel. +48 58 670 41 60
j.gojzewska@muzeumemigracji.pl


Ludwika Radacka – Majek

Specjalistka ds. Edukacji
tel. +48 58 670 41 57
l.radacka-majek@muzeumemigracji.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO") uprzejmie informujemy, iż dokonanie zgłoszenia uczestnictwa oparte jest na Państwa dobrowolnej zgodzie na przetwarzanie Państwa danych osobowych ujętych w zgłoszeniu. Przesłanie zgłoszenia równoznaczne jest z wyrażeniem takiej zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą mogą Państwo w każdej chwili wycofać (kontakt na adres: iod@muzeumemigracji.pl). Klauzulę informacyjną związaną z procesem przetwarzania danych osobowych znajdziecie Państwo tutaj.