Ładowanie Wydarzenia

3

marz.

Odbyło się

Stereotypy. Czego się boimy?

stacjonarne, online dorośli darmowe polski

Grafika. Fioletowe tło. Po lewej stronie grafiki zarysy ludzkich twarzy w kolorach czarnym, białym i fioletowym. Po prawej stronie grafiki zarysy ludzkich twarzy w kolorze czarnym. Na środku tekst w białym kolorze: Stereotypy. Czego się boimy? O roli stereotypów w kształtowaniu współczesnego obrazu migrantów i migrantek. Edwin Bendyk, Paweł Kaczmarczyk, Rafał Raczyński. 03.03.2021
Kiedy?

3 marca

18:30 - 20:00

Gdzie?

Muzeum Emigracji

Wydarzenie na facebooku
Podziel się

Czym właściwie są stereotypy? Jakie są najważniejsze mity związane z migracjami? Dlaczego w polskim społeczeństwie – silnie doświadczonym przez migracje – lęk przed imigrantami i imigrantkami jest tak silny? Jak media, w tym media społecznościowe, kształtują, ugruntowują bądź przełamują stereotypy wobec migrantów i migrantek?

Zapraszamy do udziału w dyskusji na temat STEREOTYPÓW – ich powstawania i oddziaływania, metodach rozpowszechniania i strategiach ich wykorzystywania. Naszymi gośćmi będą specjaliści koncentrujący się w pracy zawodowej na problematyce cywilizacyjnej oraz zjawisku migracji: Edwin Bendyk – publicysta, pisarz, prezes Fundacji im. Stefana Batorego oraz prof. Paweł Kaczmarczyk – Dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie poprowadzi dr Rafał Raczyński – Główny Specjalista ds. Badawczych w Muzeum Emigracji w Gdyni oraz redaktor naczelny „Polskiego Przeglądu Migracyjnego / The Polski Migration Review”.

Wstęp wolny
Miejsce spotkania: sala kinowa

Rozmowa tłumaczona będzie na polski język migowy (PJM) przez Aleksandrę Szalek-Palmowską z Fundacji Katarynka.

Transmisja spotkania dostępna na kanale YouTube Muzeum Emigracji w Gdyni.

***

Wydarzenie jest zapowiedzią tegorocznego programu realizowanego przez Muzeum Emigracji w Gdyni, w którym będziemy koncentrować się na zagadnieniu STEREOTYPÓW. Kryzys migracyjny trwający od września 2021 roku na polsko-białoruskiej granicy i związany z nim kryzys humanitarny odzwierciedlają obecny stan społecznej i politycznej kondycji, pokazują obraz nastawienia wobec przybywających z zagranicy migrantek i migrantów. We współczesnej rzeczywistości przybyszom towarzyszy nie tylko niepokój związany z opuszczeniem swojej ojczyzny, ale także z przyszłością w świecie pełnym stereotypowych wyobrażeń o migrantach i migrantkach. Dlatego w tegorocznej działalności Muzeum postanowiliśmy przyjrzeć się stereotypom. Podczas badań, wystaw i spotkań będziemy analizować stereotypy nie tylko w procesach migracyjnych, ale również w sposobach ich reprezentacji, w toczących się wokół nich narracjach i perspektywach, z pozycji których te narracje się tworzy.

Najnowszy, siódmy numer dwujęzycznego czasopisma „Polski Przegląd Migracyjny / The Polski Migration Review” jest dostępny w wersji papierowej w salonach EMPIK i na stronie empik.com oraz w wersji online na stronach publio.pl oraz virtualo.pl

***

Edwin Bendyk – prezes zarządu Fundacji im. Stefana Batorego, dziennikarz, pisarz, publicysta tygodnika „Polityka”. Zajmuje się tematyką cywilizacyjną oraz relacjami między nauką i techniką a polityką, gospodarką, kulturą, życiem społecznym. Autor wielu książek, w tym „Zatrutej studni” nominowanej do Nagrody Literackiej Nike w 2003 r. W 2020 r. wydał „W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata”. Członek Polskiego PEN-Clubu. Prowadzi blog „Antymatrix”.

Dr hab. Paweł Kaczmarczyk – profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (Katedra Ekonomii Ludności i Demografii), dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Bada rzeczywistość migracyjną i stara się uczestniczyć w politycznej debacie na temat mobilności. Zajmuje się szeroko pojętą ekonomią migracji, w szczególności przyczynami i konsekwencjami międzynarodowych migracji zarobkowych, zależnościami między mobilnością a rynkiem pracy oraz polityką migracyjną. Jest członek bądź współpracownikiem m.in.  Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, IMISCOE (International Migration Research Network), Banku Światowego, OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Dr Rafał Raczyński – Główny Specjalista ds. Badawczych w Muzeum Emigracji w Gdyni, wykładowca akademicki, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce o specjalności stosunki międzynarodowe. Naukowo zajmuje się kwestiami migracyjnymi, problematyką diasporalną oraz zagadnieniami funkcjonowania małych państw. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących tej tematyki. Redaktor naczelny w czasopiśmie „Polski Przegląd Migracyjny / The Polski Migration Review”.

***

Informujemy, że wydarzenie będzie rejestrowane (zapis foto) dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych Organizatora. Udział w wydarzeniu równoznaczny jest z wyrażaniem przez uczestnika zgody na utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku. Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie swojego wizerunku, koniecznie zgłoś się do Organizatora przed rozpoczęciem wydarzenia.

Kiedy?

3 marca 2022

18:30 - 20:00

Gdzie?

Muzeum Emigracji

Wydarzenie na facebooku
Podziel się

Nadchodzące wydarzenia