„Goście” Krzysztofa Wodiczki w Muzeum Emigracji

„Goście”, projekcja światowej sławy artysty Krzysztofa Wodiczki zostanie zaprezentowana w Muzeum Emigracji w ramach projektu „Migracje | Kreacje 2. Wejście do portu”. Otwarcie wystawy z udziałem kuratorki Bożeny Czubak odbędzie się we wtorek, 5 lipca o godz. 18.00 w sali wystaw czasowych.

Pierwsza wersja projekcji była prezentowana w 2009 roku w Pawilonie Polskim na Biennale Sztuki w Wenecji, a do 2 lipca br. może ją oglądać międzynarodowa publiczność festiwalu Open’er w specjalnym pawilonie STREFY GDYNIA. Praca nabrała aktualności w kontekście obecnej sytuacji imigrantów na świecie i stała się częścią „Migracji | Kreacji”, projektu artystycznego Muzeum Emigracji. Prezentowane w ramach „Migracji” prace (m.in. Pawła Althamera, Yael Bartany, Wilhelma Sasnala) poruszają problematykę współczesnych ruchów migracyjnych. Artyści szukają odpowiedzi na pytania, jak dalece zjawisko mobilności wzbogaca naszą wiedzę o innych kulturach, poszerza naszą tolerancję wobec nich, a na ile prowadzi do budowania barier i zamknięcia się w kręgu podobnych nam osób.

Bohaterami projekcji „Goście” Krzysztofa Wodiczki są imigranci, którzy nie będąc „u siebie” pozostają „wiecznymi gośćmi”. Pozbawieni praw, niemi i niewidoczni, w projekcji artysty mają możliwość wypowiedzenia się i zaznaczenia swojej obecności w przestrzeni publicznej.

Projekcja pokazuje to, co dzieje się za iluzją okien, sceny przedstawiające imigrantów wykonujących różne prace, myjących okna, sprzątających, chwilami odpoczywających, rozmawiających ze sobą, oczekujących na pracę, wymieniających uwagi na temat trudnej sytuacji egzystencjalnej, niemożności dostania pracy, kłopotów z legalizacją pobytu.

Widoczność poszczególnych osób jest dość ograniczona, lekko zamglony charakter obrazów ogranicza czytelność postaci i scen rozgrywających się za szybami. Gra z widzialnością imigrantów, znajdujących się niemal „na wyciągnięcie ręki” i jednocześnie „po drugiej stronie”, za oknami zamazującymi ich wizerunki, odsyła do dwuznacznego statusu imigrantów, ich społecznej niewidzialności.

Projekcja dotyczy jednego z najbardziej palących problemów współczesnego świata, zarówno w skali globalnej, jak w ramach Zjednoczonej Europy i polityki unijnej, w której dyskurs akceptacji i legalizacji łączy się z procedurami regulacji ruchów migracyjnych.

W realizacji projektu wzięli udział imigranci przebywający w Polsce i we Włoszech, ale pochodzący z różnych regionów świata: z Czeczenii, Ukrainy, Wietnamu, Rumunii, Sri Lanki, Libii, Bangladeszu, Pakistanu, Maroka.

Prezentacja pracy w sali wystaw czasowych Muzeum Emigracji, w porozumieniu z artystą i kuratorką, została przedłużona do 31 sierpnia br.

Projekcję można oglądać w godzinach otwarcia wystawy stałej. Wstęp wolny.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia