IV edycja warsztatów genealogicznych „Łączymy historie”

Szukasz korzeni swojej rodziny? A może masz wśród krewnych emigrantów? Chcesz dotrzeć do źródeł, dzięki którym lepiej poznasz ich losy? Nie wiesz jak uporządkować domowe archiwum i odczytać stare rodzinne dokumenty? Te warsztaty są dla Ciebie! Zapisy od 1 kwietnia.

Dowiedz się, jakie zasoby kryją archiwa krajowe i zagraniczne.Akta chrztów, małżeństw i zgonów, listy pasażerów-emigrantów, którzy transatlantykami podróżowali z Europy na inne kontynenty, dokumenty związane z ubieganiem się o obywatelstwo w nowym kraju, spisy ludności – to przykłady niektórych dokumentów wykorzystywanych w poszukiwaniach genealogicznych, a dostęp do nich jest dziś o wiele łatwiejszy niż wcześniej.

Czwarta, poszerzona edycja warsztatów „Łączymy historie” pomoże w dotarciu do tych cennych zasobów oraz nauczy, jak z nich korzystać.

Wszystkie zajęcia odbywać się będą we wtorki w godzinach 17.30 – 19.30 w czytelni wyposażonej w komputery lub w sali multimedialnej Muzeum Emigracji w Gdyni przy ul. Polskiej 1. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązują zapisy drogą mailową (szczegóły poniżej).

Można zapisać się na cały cykl lub uczestniczyć w pojedynczych warsztatach. W przypadku zajęć odbywających się w czytelni wymagana jest umiejętność obsługi komputera, a na zajęciach nr 8, 10 i 11 także znajomość języka angielskiego

Zapraszamy! Poszukiwania genealogiczne mogą okazać się emocjonującą przygodą!


Terminy i tematyka zajęć:

 • Po co nam genealogia?

11 kwietnia

Miejsce: sala multimedialna

Prowadzenie: Marcin Maniecki

Pierwsze zajęcia przybliżą uczestnikom powody, dla których warto zainteresować się genealogią. Weryfikacja rodzinnych legend, poszerzenie wiedzy historycznej i zdobycie nowych umiejętności to tylko niektóre z nich.

 • Jak rozpocząć poszukiwania genealogiczne

18 kwietnia

Miejsce: czytelnia

Prowadzenie: Dominik Pactwa

Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawowymi rodzajami dokumentów wykorzystywanych w poszukiwaniach genealogicznych oraz podejmą próby odczytania metryk z XIX wieku. Praktyczne ćwiczenia w wykorzystaniem baz danych dostępnych w internecie pokażą, w jaki sposób rozpocząć poszukiwania, jak wyciągać wnioski w oparciu o odnalezione informacje i jak stawiać hipotezy do zweryfikowania w dalszych badaniach.

 • Domowe archiwum genealogiczne

25 kwietnia

Miejsce: sala multimedialna

Prowadzenie: Marcin Maniecki

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają wady i zalety archiwów papierowych i zdigitalizowanych, dowiedzą się jak gromadzić dane i dokumenty, zapoznają się także ze sposobami konserwacji dokumentów i zdjęć.

 • Źródła metrykalne w poszukiwaniach genealogicznych na terenie ziem polskich

9 maja

Miejsce: czytelnia

Prowadzenie: Dominik Pactwa

Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z regionalnymi i ogólnopolskimi internetowymi wyszukiwarkami skanów aktów urodzeń, małżeństw oraz zgonów. Dowiedzą się także, jak ustalić miejsce przechowywania oryginalnych dokumentów oraz na jakich zasadach są one udostępniane.

 • Źródła pozametrykalne w poszukiwaniach genealogicznych na terenie ziem polskich

16 maja

Miejsce: czytelnia

Prowadzenie: Dominik Pactwa

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jakiego rodzaju materiały archiwalne, poza metrykami, mogą być szczególnie przydatne w badaniu historii rodziny oraz jak je lokalizować. Praktyczne ćwiczenia pozwolą zapoznać się m.in. z przykładowymi spisami mieszkańców wybranych miejscowości, rejestrami przedstawicieli grup zawodowych, listami uczniów i czeladników, a także pokażą, jak znajdywać informacje o poszukiwanych osobach w archiwalnych artykułach prasowych.

 • Systematyka drzew genealogicznych

23 maja

Miejsce: sala multimedialna

Prowadzenie: Marcin Maniecki

Warsztaty przybliżą przykłady najstarszych wywodów genealogicznych. Uczestnicy poznają rodzaje drzew genealogicznych i graficzne możliwości ich przedstawiania. Zgłębią także wybrane systemy zapisu genealogicznego i dowiedzą się, co jeszcze oprócz drzewa może być namacalnym efektem poszukiwań genealogicznych. Zapoznają się także ze stroną MyHeritage.

 • Języki obce w genealogii Polaków

30 maja

Miejsce: sala multimedialna

Prowadzenie: Marcin Maniecki

Łacina, niemiecki i rosyjski to obok polskiego języki kluczowe w genealogii Polaków. Podczas zajęć uczestnicy poznają różnice między obecnym a XIX-wiecznym zapisem i opanują minimum potrzebne do poruszania się po obcojęzycznych aktach, m.in. sposoby zapisów liczebników, nazwy powiązań rodzinnych czy najczęściej spotykanych zawodów.

 • Zasoby portali familysearch.org oraz ancestry.com w poszukiwaniach genealogicznych

6 czerwca

Miejsce: czytelnia

Prowadzenie: Dominik Pactwa

Dwa portale pozostające od lat w ścisłej czołówce najpopularniejszych baz danych i stron o tematyce genealogicznej. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak korzystać z innych, poza wyszukiwarkami dokumentów, funkcjonalnościami obu portali.

 • Poszukiwania genealogiczne za granicą – Ukraina, Białoruś, Litwa

13 czerwca

Miejsce: czytelnia

Prowadzenie: Marcin Maniecki

Po II wojnie światowej Polska straciła na rzecz Zawiązku Radzieckiego 48% swojego przedwojennego terytorium, na którym mieszkało ok. 30% polskich obywateli. Nie wszyscy opuścili swoje rodzinne strony i przyjechali do kraju w nowych granicach – uczyniło to kilka milionów Polaków. Ich potomkowie szukający kresowych śladów swoich przodków natrafiają na liczne przeszkody związane z rozproszeniem źródeł, brakiem informacji o losie akt metrykalnych, licznymi deportacjami w latach 1939-41 czy dotarciem do archiwów litewskich, białoruskich i ukraińskich. Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się gdzie można znaleźć informacje dokumentujące losy mieszkających niegdyś na Kresach osób.

 • Poszukiwania genealogiczne za granicą – Stany Zjednoczone

20 czerwca

Miejsce: czytelnia

Prowadzenie: Dominik Pactwa

Zajęcia te poświęcone będą tematyce emigracji. Poprzez praktyczne ćwiczenia wykorzystujące listy pasażerów, spisy ludności, dokumenty powstałe w procesie ubiegania się o obywatelstwo, rejestry wojskowe czy książki adresowe uczestnicy dowiedzą się, gdzie szukać informacji o osobach emigrujących do Stanów Zjednoczonych.

 • Jakie informacje skrywają listy pasażerów?

27 czerwca

Miejsce: czytelnia

Prowadzenie: Dominik Pactwa

Na listach pasażerów udających się do USA, poza standardowymi informacjami nierzadko pojawiają się dodatkowe zapiski, notatki, skreślenia, pieczątki. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, co one oznaczają i w jaki sposób mogą pomóc w dalszych poszukiwaniach osób emigrujących na Nowy Kontynent.

Koncepcja i prowadzenie:

Dominik Pactwa – trener umiejętności miękkich, pasjonat genealogii. Poszukiwaniem swoich korzeni zajął się 16 lat temu i od tego czasu systematycznie prowadzi swoje prace oraz wspiera innych w tym zakresie. Dotarł do przodka urodzonego w połowie XIX wieku. Odnalazł licznych krewnych zarówno w kraju, jak i za granicą oraz doprowadził do spotkania rodzin, które przed laty na skutek emigracji oraz migracji wewnętrznych utraciły ze sobą kontakt.

Marcin Maniecki – absolwent historii na Uniwersytecie Gdańskim, od 20 lat pasjonat genealogii – przede wszystkim poszukiwań własnych przodków. Systematycznie poszerza wiedzę na temat historii rodziny, docierając już w swoich poszukiwaniach do antenatów z XVII i XVIII wieku. Od kilku lat pomaga rodzinie i znajomym w rozwiązywaniu genealogicznych zagadek, a od roku prowadzi firmę zajmującą się m.in. poszukiwaniami genealogicznymi, tłumaczeniem dokumentów i przygotowywaniem drzew genealogicznych.

Zapisy odbywają się mailowo od dnia 1 kwietnia 2017: warsztaty@muzeumemigracji.pl

W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, telefon kontaktowy i datę wybranych zajęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji warsztatów genealogicznych. Zostałem/am poinformowany/a o tym, iż: administratorem danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia; moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji warsztatów genealogicznych; posiadam prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany, poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji zajęć.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia