Międzynarodowy Dzień Migrantów 2020

Dlaczego ludzie migrują? Kim jest migrant wewnętrzny, a kim migrant zewnętrzny? Ilu cudzoziemców mieszka aktualnie w Polsce? Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowego filmu przygotowanego we współpracy z osobami z doświadczeniem migracji. Materiał powstał z okazji Międzynarodowego Dnia Migrantów, obchodzonego 18 grudnia każdego roku. To święto ustanowione z myślą o przestrzeganiu praw człowieka i zwiększeniu świadomości prawnej ochrony praw pracowniczych.

Ten dzień to okazja do rozmowy o tolerancji, różnorodności, współtworzeniu międzykulturowej społeczności. Zastanowienia się nad tym, jak szerokim zjawiskiem jest migracja, jak wielkiej grupy osób dotyczy i z jakich powodów ludzie decydują się na taki krok.

W Muzeum Emigracji w Gdyni przedstawiamy historię milionów Polaków, którzy zdecydowali się na emigrację. Opowiadając o losach Polaków na całym świecie, nie zapominamy o naszym najbliższym otoczeniu – osobach, które przeprowadziły się do Polski czy Trójmiasta z innych krajów, miast lub wsi. Właśnie tymi historiami chcemy podzielić się w tym ważnym dniu.

W filmie wystąpili:

Majed Tinawi
Mijin Mok @koreankaa
Olha Ciszewska
Patience Ugwu
Kasia Mecinski @fiftynapol
Svietlana Rosliakova
Johannes Kiefer
Karel Dolinski

Realizacja: Agencja Kreatywna ULUMIO creatives

Zachęcamy także do lektury artykułu o zjawisku migracji, przygotowanym przez Kingę Langowską – Specjalistkę ds. badawczych w Muzeum Emigracji w Gdyni.

Poznaj najważniejsze informacje o migracjach we współczesnym świecie

Każdego roku 18 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Migrantów, uchwalony w 2000 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, na wniosek Rady Gospodarczej i Społecznej. Wybór tej konkretnej daty nawiązuje do terminu wprowadzenia Międzynarodowej Konwencji o Ochronie Praw Wszystkich Pracowników – Migrantów i Członków Ich Rodzin, podpisanej 18 grudnia 1990 roku. Uzasadniając swoją decyzję, Zgromadzenie Ogólne ONZ podkreśliło potrzebę podjęcia dalszych wysiłków w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich migrantów. 

Migranci stanowią część populacji we wszystkich państwach na świecie. Według wydanego w 2019 roku raportu Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji pt. WORLD MIGRATION REPORT 2020, na świecie poza państwem swego pochodzenia żyje ponad 272 miliony ludzi, co stanowi 3,5% całej populacji globu. Cały czas odnotowuje się wzrost tej liczby. Dwie trzecie z 272 milionów stanowią migranci ekonomiczni. 

Wśród migrantów nieznacznie przeważają mężczyźni – stanowią 52% grupy. Aż 74% migrantów stanowią osoby między 20. a 64. rokiem życia. Najwięcej migrantów pochodzi z Indii. Według danych na 2019 rok, aż 17,5 miliona obywateli tego kraju mieszkało poza jego granicami. Następnymi w kolejności są Meksyk (11,8 miliona) oraz Chiny (10,7 miliona ludzi). Niezmiennie głównym kierunkiem migracji z całego świata pozostają Stany Zjednoczone. 

Migracje międzynarodowe to zjawisko niejednolite, mające ścisły związek z dynamicznie zmieniającymi się warunkami ekonomicznymi, demograficznymi lub środowiskowymi na danym terenie. W ciągu ostatnich lat powstały szlaki migracji ekonomicznych z krajów rozwijających się do krajów wysoko rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania, Rosja, Zjednoczone Emiraty Arabskie czy Arabia Saudyjska. 

Ostatnie dwa lata przyniosły wiele wydarzeń, które znacząco wpłynęły na wewnętrzne, jak i zewnętrzne ruchy ludnościowe w różnych częściach świata. Były to przede wszystkim konflikty zbrojne. Z ich powodu emigrowano z Syryjskiej Republiki Arabskiej, Republiki Jemeńskiej, Republiki Środkowoafrykańskiej, Demokratycznej Republiki Konga czy Południowego Sudanu. W 2019 roku liczba przesiedleńców wewnętrznych, którzy musieli opuścić miejsca swego stałego pobytu z powodu przemocy i konfliktów osiągnęła 41,3 miliona. To najwyższa odnotowana liczba od czasu rozpoczęcia monitoringu przez Centrum Monitorowania Przesiedleń Wewnętrznych w 1998 roku. Najwyższy odsetek przesiedleńców wewnętrznych odnotowano w Syryjskiej Republice Arabskiej (6,1 miliona), Kolumbia (5,8 miliona) oraz Demokratycznej Republice Konga (3,1 miliona). 

Liczbę bezpaństwowców, czyli osób których żadne państwo nie uznaje na swojego obywatela, oszacowano w 2018 roku na 3,9 miliona. Krajem z najwyższym odsetkiem bezpaństwowców jest Bangladesz. Według dostępnych danych uważa się, że na terenie Bangladeszu mieszka około 906 000 bezpaństwowców, co stanowi około 25% całej grupy na świecie. Wynika to z faktu szczególnego okrucieństwa jakie dotknęło Rohingja – muzułmańską grupę etniczną zamieszkująca północną część birmańskiego stanu Arakan, która ze względu na prześladowania religijne musiała szukać bezpiecznego schronienia w Bangladeszu. Kolejnymi państwami z najwyższą liczbą przesiedleńców są Wybrzeże Kości Słoniowej (692 tysiące) oraz Myanmar (620 tysięcy).

Warto także wspomnieć o kryzysie migracyjnym do jakiego doszło w Wenezueli. Działania prowadzone przez władze kraju doprowadziły do kryzysu ekonomicznego i politycznego, który zmusił do migracji znaczącą liczbę obywateli. Według ekspertów jest to jedna z największych fal migracyjnych w historii Ameryki Południowej. Szacuje się, że ze względu na skrajne warunki ubóstwa Wenezuelę opuściło w latach 2015-2019 4,5 miliona mieszkańców. 

Światowi eksperci zwracają uwagę na zwiększający się wpływ zmian środowiskowych i klimatycznych na trendy w globalnej migracji ludzi, w tym planowanych migracjach, relokacjach i wysiedleniach. Szczególne zagrożenia klimatyczne wystąpiły w latach 2018-2019 na obszarze takich państw jak Mozambik, Filipiny, Chiny, Indie czy Stany Zjednoczone. W marcu 2019 roku cyklony Idai i Kenneth za sprawą ulewnych deszczy i wiatrów zniszczyły domy tysięcy ludzi na obszarze Afryki. Cyklon Idai, który nawiedził Mozambik, jest uważany za jedną z największych klęsk żywiołowych w historii Afryki Południowej. Zaledwie w ciągu miesiąca cyklon spowodował śmierć 600 ludzi oraz przesiedlenie 130 tysięcy Mozambijczyków. 

Jak również podkreśla Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji naturalny proces migracji ludności na świecie będzie nadal następował, a liczba osób mieszkająca poza granicami swego kraju zamieszkania będzie wzrastać. Według prognoz ekspertów podnoszenie się stanu wody, coraz częstsze susze, huragany czy wydłużanie się pory deszczowej będą miały coraz większy wpływ na światowe ruchy migracyjne.

#MigrationMuseums 

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia