Muzeum Bez Wyjątku 2016

Poznajcie nową ofertę warsztatową w Muzeum Emigracji, adresowaną do dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, niepełnosprawnością narządu wzroku oraz do dzieci niesłyszących. W ramach projektu „Muzeum Bez Wyjątku 2016″ do końca sierpnia będą odbywać się bezpłatne zajęcia. Ich terminy zostaną uzgodnione indywidualnie z każdą grupą.

Muzeum Emigracji przybliża dzieje wyjazdów z ziem polskich od wieku XIX do czasów współczesnych. Jego multisensoryczna wystawa opowiada o Polakach, którzy wyjeżdżali w różnych czasach, z różnorodnych powodów, do rozmaitych miejsc na świecie. To ponadczasowa opowieść o ludziach wyjeżdżających w poszukiwaniu lepszego życia i historia Polski, którą odkrywamy od nieznanej strony. Zarówno wystawa jak i działania placówki odnoszą się do współczesnego życia polskich emigrantów, podróży i poszukiwania własnych korzeni. Warsztaty twórczo rozwijają te wątki i adaptują je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Warsztaty mogą się odbyć w dowolnym momencie trwania projektu, czyli do 31 sierpnia. Zgłaszać mogą się zorganizowane grupy lub rodziny i grona przyjaciół, w których jest osoba z niepełnosprawnością i które wspólnie chciałby spędzić czas w Muzeum.

Szczegóły dotyczące wizyty należy ustalić telefoniczne, bądź mailowo z Działem Edukacji Muzeum Emigracji (58 670 41 89, 58 670 41 60 | a.posluszna@muzeumemigracji.pl). Koordynatorki projektu pomogą określić potrzeby i zaproponują program wizyty. Datę ustala się indywidualnie dla każdej grupy, razem z pracownikami Muzeum.

Prowadzący zajęcia są w pełni wykwalifikowani do pracy z osobami z niepełnosprawnościami. To stali współpracownicy Muzeum, którzy pomagają tworzyć ofertę edukacyjną dostępną dla wszystkich i angażującą element twórczy. Każde proponowane warsztaty mogą być zmodyfikowane, tak aby odpowiadały wiekowi uczestników oraz stopniu ich niepełnosprawności.

Istnieje możliwość połączenia warsztatów z innymi elementami oferty „Muzeum Bez Wyjątku 2016″.- oprowadzaniem po wystawie stałej oraz tłumaczeniami spotkań na Polski Język Migowy.

„Muzeum Bez Wyjątku 2016″ to bezpłatna oferta Muzeum Emigracji dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu a także z niepełnosprawnością intelektualną. W jej ramach do 31 sierpnia można wziąć udział w oprowadzaniach po wystawie stałej, tłumaczeniach spotkań i wykładów na Polski Język Migowy oraz warsztatach.

Proponowane tematy warsztatów:

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną:

Za Oceanem

Warsztaty koncertujące się na tematyce związanej z podróżowaniem. Wędrując palcem po mapie zastanowimy się gdzie chcielibyśmy się wybrać, jak tam się dostać i jak zmieniły się sposoby przemieszczania się na przestrzeni ostatnich 100 lat.

Dziewięć dni na Batorym

Na zajęciach omawiane są realia związane z życiem na statkach, nie tylko z perspektywy pasażera – zwrócimy szczególną uwagę na zawody i prace, jakie mogą być wykonywane na transatlantykach.

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – wiek 8 – 12 lat, z możliwością dostosowania do innych grup wiekowych:

Wielka podróż

Warsztaty poruszają tematykę bezpiecznej podróży oraz odpowiedniego przygotowania do niej. Uczestnicy zaznajamiają się także z podstawowymi różnicami kulturowymi, które charakteryzują różne kraje i regiony

Dorosłe osoby z niepełnosprawnością narządu wzroku (niewidome i słabowidzące):

Na emigracji

Warsztat ma na celu w aktywny sposób przybliżenie uczestnikom czym tak naprawdę jest emigracja i pokazać jak różne mogą być oblicza i doświadczenia osób, które zdecydowały się na stałą zmianę miejsca zamieszkania.

Dzieci z niepełnosprawnością narządu wzroku (niewidome i słabowidzące) – wiek 8 – 12 lat, z możliwością dostosowania do innych grup wiekowych:

W podróży

Dzieci zapoznają się z zagadnieniami związanymi z wyjazdami z kraju – na stałe lub tylko w krótką podróż. Na podstawie zawartości walizek podróżników i emigrantów z różnych dekad spróbujemy zgadnąć dlaczego wyjeżdżano i jakie kierunki cieszyły się największą popularnością

Dzieci niesłyszące i młodzież niesłysząca – wiek 8 – 16 lat, z możliwością dostosowania do innych grup wiekowych:

Kim jestem? Skąd pochodzę?

Na warsztatach, w różny sposób, zależny od wieku uczestników, zastanawiać się będziemy kim jest dla nas nasza rodzina i spróbujemy stworzyć nasze własne drzewa genealogiczne, inspirując się rodzinnymi historiami z naszej wystawy stałej.

KONTAKT:

Termin warsztatów ustalany jest indywidualnie.

Zgłoszenia przyjmowane są od zorganizowanych grup lub rodzin (w tej sytuacji w warsztacie uczestnicy cała rodzina).

Dział Edukacji MEG:

58 670 41 89, 58 670 41 60 | a.posluszna@muzeumemigracji.pl

Usługi dostępne są do 31 sierpnia dzięki projektowi „Muzeum bez Wyjątku”, na które Muzeum otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”. Partnerami projektu są Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym oraz Centrum Integracja.

Patroni medialni:

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia