„Muzeum. Udostępnij!” wśród finalistów plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku

7 czerwca w Pałacu Krasińskich w Warszawie odbędzie się gala plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku. Jednym z finalistów jest projekt Muzeum Emigracji w Gdyni − „Muzeum. Udostępnij!”, który realizowany był wspólnie z dziećmi z gdyńskich świetlic.

Projekt, realizowany od marca 2015 do listopada 2016, skierowany był do podopiecznych i pracowników pięciu placówek socjoterapeutycznych. W jego ramach kadra świetlic zdobyła nowe kompetencje w zakresie edukacji medialnej, a dzieci przygotowały własne ścieżki zwiedzania i oprowadzały po wystawie stałej muzeum swoich rodziców, nauczycieli i przyjaciół. Pomógł im w tym bogaty program warsztatów kształtujących m.in. umiejętności związane z wyszukiwaniem informacji z rozmaitych źródeł, ich krytycznym ocenianiem i kreatywnym prezentowaniem.

Projekt zainteresował młodych uczestników historią, zmienił stereotypowe postrzeganie przez nich placówek muzealnych, a także wzmocnił ich wiarę w siebie.

„Muzeum. Udostępnij!” to pierwszy projekt społeczno-kulturalny zrealizowany przez Muzeum Emigracji. Został zainicjowany jesienią 2014 roku, na kilka miesięcy przed otwarciem wystawy stałej, kiedy muzeum było jeszcze na etapie organizacji. „Od samego początku było dla nas ważne, aby dotrzeć do jak najszerszej publiczności. Naturalnym krokiem było włączenie w ten proces organizacji pozarządowych.” – mówi Agnieszka Kaim, koordynatorka projektu. Od tamtego momentu Muzeum Emigracji bardzo się zmieniło i rozwinęło jako placówka kulturalna i edukacyjna, ale ta pierwsza potrzeba pozostała żywa. Kolejne projekty, również realizowane we współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami, pozwoliły muzeum między innymi na dotarcie do osób z niepełnosprawnościami czy do społeczności trójmiejskich imigrantów.

Muzeum Emigracji w Gdyni planuje obecnie kolejną edycję „Muzeum. Udostępnij!”. Przygotowało również publikację, którą ma nadzieję zainspirować animatorów z innych instytucji kultury do podobnych działań w międzysektorowych partnerstwach.

Projekt był dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Edukacja medialna i informacyjna”. Realizowany był we współpracy z Marinmuseum z Karlskrony, Stena Line, Stowarzyszeniem Perspektywa, Fundacją Zmian Społecznych „Kreatywni” oraz Stowarzyszeniem Non Stop.


Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia