Nabór na stanowisko ​Animator / Animatorka

Animator / Animatorka

Ważne do: 20 czerwca 2016, godz. 15.00

Muzeum Emigracji w Gdyni poszukuje kandydata/-tki na stanowisko animatora/animatorki

Rodzaj umowy: umowa zlecenie, ok. 24 h tygodniowo w miesiącach lipiec i sierpień 2016

Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

Osoba, której poszukujemy powinna spełniać poniższe wymagania:

Wykształcenie wyższe. Preferowani absolwenci/-tki pedagogiki, animacji kultury, historii sztuki, kulturoznawstwa lub pokrewnych kierunków, posiadający przygotowanie pedagogiczne;

Minimum roczne doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu zajęć dla dzieci;

Umiejętność swobodnego wypowiadania się, prowadzenia zajęć i prezentacji;

Dobry kontakt z dziećmi;

Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną;

Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

Kreatywność, zdolności plastyczne.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w siedzibie Muzeum.

Praca pięć dni w tygodniu (także w weekendy), średnio cztery godziny dziennie.

Oferujemy:

Pracę w nowoczesnej instytucji kulturalnej;

Współpracę z młodym, kreatywnym zespołem;

Możliwość prowadzenia autorskich zajęć i rozwoju zawodowego.

Zakres zadań:

Organizowanie strefy wakacyjnej, czynnej codziennie (oprócz poniedziałków) w Muzeum Emigracji w Gdyni,

Przygotowywanie aktywności plastycznych i kreatywnych w strefie wakacyjnej,

Animacja dzieci i rodzin w strefie wakacyjnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.Życiorys – CV;

2.List motywacyjny;

3.Kserokopie/skany dokumentów potwierdzających wykształcenie; doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności;

4.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesyłać pod adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: animator/ka” lub przesyłać mailem pod adres a.kaim@muzeumemigracji.pl za potwierdzeniem odbioru (tytuł maila: „Nabór na stanowisko: animator/ka”). Termin zgłoszeń upływa 20 czerwca o godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wybrani kandydaci/-tki zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia