Oddaj głos na „Muzeum. Udostępnij!”

Projekt „Muzeum. Udostępnij!”, który zorganizowaliśmy razem z naszymi najmłodszymi przewodnikami, otrzymał nominację do Wydarzenia Historycznego Roku! Głosujemy do 14 maja na stronie: http://whr.muzhp.pl/zaglosuj.html

Tytuł projektu możemy różnie rozumieć. Niektórym osobom kojarzy się z mediami społecznościowymi lub treściami udostępnianymi na podstawie wolnych licencji. Inni rozumieją go jako zachętę do dzielenia się i współpracy w grupie. Jeszcze inni widzą w nim postulat otwierania się muzeów na nowe grupy docelowe i potrzebę zmiany ich wizerunku jako miejsc elitarnych. Każda z tych interpretacji jest uzasadniona.

Projekt, realizowany od marca 2015 do listopada 2016, skierowany był do kadry oraz podopiecznych gdyńskich świetlic socjoterapeutycznych i ich najbliższych. Celami przedsięwzięcia były: rozwój kompetencji informacyjnych i umiejętności społecznych dzieci i młodzieży, wzmocnienie ich więzi rodzinnych, integracja społeczności lokalnej i poszerzenie grupy odbiorców oferty muzeum.

W ramach projektu dzieci przygotowały własne ścieżki zwiedzania i oprowadzały po wystawie stałej muzeum swoich rodziców, nauczycieli i przyjaciół. Pomogły im w tym m.in. warsztaty medialne kształtujące umiejętności związane z wyszukiwaniem informacji z rozmaitych źródeł, ich krytycznym ocenianiem i prezentowaniem.


{„MODULE”:{„page”:”galleries”,”module”:”gallery”,”id”:136}}

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia