Pamiątki Polaków z całego świata na jednej stronie internetowej

Listy Jana Pawła II, kolekcja aparatów fotograficznych Jana Nowaka-Jeziorańskiego, zdjęcia z polskich transatlantyków Muzeum Emigracji w Gdyni uruchomiło portal umożliwiający każdemu internaucie poznanie jego zbiorów. Kolekcja na stronie zbiory.muzeumemigracji.pl liczy ponad 10.000 obiektów i poszerza się o nowe niemal każdego dnia.

Zbiory pamiątek związanych z historią Polaków na całym świecie gromadzone są od 2012 roku, kiedy Muzeum Emigracji w Gdyni zostało powołane do życia. Dziś zawierają one ponad 10.000 obiektów pochodzących m.in. z Ameryki Północnej, Południowej, Australii czy Afryki. Wśród nich są przedmioty osobiste, dokumenty, pamiętniki, fotografie. Najstarsze mają niemal 200 lat.

Blisko połowę z nich stanowią pamiątki przekazane przez samych emigrantów i ich rodziny. Udało się to dzięki projektowi „Rzecz z Historią”. Muzeum Emigracji w Gdyni zaprosiło do niego Polaków z całego świata. Akcja spotkała się z gorącym odzewem, a do zbiorów placówki trafiły przedmioty o wielkiej wartości historycznej i emocjonalnej. Z wieloma z nich łączą się pasjonujące rodzinne historie i osobiste opowieści – tak jak ze skrzynią podróżną Haliny Stodolskiej, w której wcześniej transportowano amunicję dla polskich żołnierzy walczących pod Monte Cassino.

Pamiątki rodzinne przekazują nam Polacy z całego świata – podkreśla dyrektor Muzeum, Karolina Grabowicz-Matyjas – wszyscy nasi rodacy mają teraz możliwość je zobaczyć.

Wśród przedmiotów można znaleźć obiekty związane z wyjątkowymi ludźmi. Muzeum Emigracji posiada w swoich zbiorach korespondencję Jana Pawła II z prof. Zbigniewem Brzezińskim, a także bogatą kolekcję pamiątek po Janie Nowaku-Jeziorańskim, przekazaną placówce przez rodzinę Rybickich.

Zbiory Muzeum Emigracji pokazują naszą wspólną historię – zaznacza Justyna Gibbs, główny inwentaryzator zbiorów instytucji – są one jednak również często związane w bardzo osobisty sposób z konkretnymi ludźmi. I nawet po dziesiątkach lat, opowiadają ich niepowtarzalne biografie.

Wiele pamiątek to cenne dokumenty odległych epok – są wśród nich m.in. pozwolenia na wyjazd i pobyt, świadectwa naturalizacji, paszporty, dokumenty wysiedleńcze, a jednym z najcenniejszych jest paszport francuski z 1871 r. , którego właścicielem był Ignacy Rakowski – powstaniec listopadowy przebywający na emigracji we Francji. Szczególnie interesujące są pamiętniki emigrantów, w tym pamiętnik Ślązaka płynącego do Brazylii w 1852 r., a także spisane wspomnienia Jerzego Tomaszka, jako dziecko zesłanego na Wschód, który z Armią Andersa przebył ponad 10.000 kilometrów.

Kolekcje online zbiorów to dziś standard nowoczesnych instytucji muzealnych. Muzeum Emigracji w Gdyni posłużyło się pionierskim rozwiązaniem o nazwie Collective Access – amerykańskim systemem służącym do katalogowania oraz udostępniania zbiorów online. Collective Access oparty na bezpłatnej, otwartej licencji jest wykorzystywany przez wiele prestiżowych muzeów oraz instytucji kultury na całym świecie.

Jako pierwsze Muzeum w Polsce dostosowaliśmy oprogramowanie do potrzeb muzealnych oraz wdrożyliśmy komponent systemu Pawtucket umożliwiający udostępnienie zbiorów instytucji w internecie – zaznacza Sebastian Tyrakowski, zastępca dyrektora Muzeum. Samo oprogramowanie, po jego modyfikacji jest bezpłatnie udostępnione przez Muzeum innym placówkom zainteresowanym jego zastosowaniem.

Muzeum Emigracji w Gdyni zrealizowało adaptację i wdrożenie systemu dzięki pozyskanym środkom z programu Kultura+ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia