Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej

21 i 22 września 2017 roku w Muzeum Emigracji odbędzie się międzynarodowa konferencja „Polacy i diaspora polska w Ameryce Północnej”

Konferencja poświęcona jest historii emigracji z ziem polskich do Ameryki Północnej, kształtowaniu się i przemianie polonijnych społeczności oraz udziale Polaków w życiu społecznym, kulturalnym i naukowym w USA i Kanadzie. W obradach weźmie udział około 70 naukowców z Polski, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji oraz Holandii.

Program konferencji oraz noty biograficzne uczestników (wersja PDF do pobrania)

Do udziału zaprosiliśmy badaczy zajmujących się Polakami i społecznościami polonijnymi w Ameryce Północnej oraz specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe, w tym historyków, amerykanistów, kanadystów, politologów, socjologów, kulturoznawców, literaturoznawców, antropologów kulturowych, filologów.

Podczas planowanej konferencji skupimy się na takich zagadnieniach jak: historia emigracji z ziem polskich do Ameryki Północnej; społeczne, prawne i polityczne uwarunkowania migracji transatlantyckich; kształtowanie się, rozwój oraz przemiany zbiorowości polonijnych w USA i Kanadzie; wkład Polaków w życie polityczne, społeczne, kulturalne oraz naukowe Stanów Zjednoczonych i Kanady; współpraca i kontakty diaspory z Polską oraz jej wpływ na stosunki amerykańsko-polskie i kanadyjsko-polskie; język i tożsamość społeczności polonijnych w Ameryce Północnej; literackie i kulturalne aspekty polskiej obecności w USA i Kanadzie; funkcjonowanie organizacji oraz mediów polonijnych; aktywność polskiego duchowieństwa na kontynencie amerykańskim obraz Polaków w społeczeństwach amerykańskim i kanadyjskim.

Partnerzy konferencji: Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Historii Polski, The Polish Institute of Arts & Sciences of America, Polish American Historical Association, Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Patroni honorowi: Prezydent Miasta Gdyni, Ambasada Kanady w Polsce

Patroni medialni: radio TOK FM, TVP Polonia

Serdecznie zapraszamy do udziału osoby zainteresowane historią i emigracją!

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia