Polska nad Bałtykiem

Stacja Emigracja

książka – spotkanie – dyskusja

książka: Polska nad Bałtykiem
goście: dr Jacek Friedrich, dr Dariusz Konstantynów

Z okazji 87. urodzin Gdyni, zapraszamy 18 lutego na godz. 18.30 na spotkanie poświęcone niezwykle ciekawej, a wciąż mało znanej propagandzie wizualnej morza i kształtowaniu świadomości morskiej po odzyskaniu przez Polskę dostępu do Bałtyku w dwudziestoleciu międzywojennym. Punktem wyjścia do rozmowy o kampanii morskiej, szczególnie związanej z inwestycjami w Gdyni – nowoczesną architekturą, budową polskiej floty pasażerskiej i reklamą tych przedsięwzięć – będzie świetnie zredagowana i bogato ilustrowana publikacja „Polska nad Bałtykiem”.

Tematykę morską przedstawią znakomici goście, historycy sztuki związani zawodowo z Uniwersytetem Gdańskim – dr Jacek Friedrich, popularyzator kultury i architektury nowoczesnej oraz dr Dariusz Konstantynów zaangażowany także w pracę w Instytcie Sztuki Polskiej Akademii Nauk jak i na Uniwersytecie Gdańskim (dr hab. Małgorzata Omilanowska, którą zapowiedziliśmy jako jednego z gości, z powodu obowiązków służbowych nie będzie mogła wziąć udziału w spotkaniu). Spotkanie odbędzie się w Auli Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni i towarzyszyć mu będzie sprzedaż książki w promocyjnej cenie 60 zł.

O książce:
Gdynia w okresie II Rzeczypospolitej była symbolem postępu i sukcesu gospodarczego kraju, a budowie nowego miasta i portu towarzyszyły rzesze entuzjastycznych dziennikarzy, fotografów i filmowców. Atmosferę tych relacji oddają słowa: „Opisy wznoszącego się na naszych oczach portowego miasta właściwie nie wymagały skalkulowanej propagandy, nieszczerych słów zachęty, przesadnych zachwytów ani czczej retoryki. Reklamowany towar był naprawdę pierwszej jakości.” Fascynacja Gdynią znalazła odbicie w literaturze, malarstwie, plakacie reklamowym oraz działalności polskich organizacji morskich. Jak możemy przeczytać w artykule Małgorzaty Omilanowskiej: „Pęd Polaków do morza miał coś osobliwego, coś z obrzędu. Ludzie z nabożeństwem wchodzili do morza, żegnali się morską wodą, zabierali butelki z morską wodą dla tych, którzy zostawali w domu.”
Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie identyfikacji kulturowej państwa nad morzem 1918–1939, red. naukowa D. Konstantynów, M. Omilanowska, słowo/obraz terytoria 2012

Goście
Dr Jacek Friedrich
Historyk sztuki, od 2000 r. adiunkt w Zakładzie (obecnie Instytucie) Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej asystent w tej placówce, związany z nią od początku jej istnienia. Jego zainteresowania badawcze obejmują dzieje architektury nowoczesnej ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1945 r.; dzieje ochrony zabytków; nowożytną i nowoczesną architekturę gdańską; związki pomiędzy kulturą wizualną a ideologiami w XIX i XX w., a także ilustrację książkową w Polsce po 1945r. Dużą wagę przywiązuje do popularyzacji kultury artystycznej i architektonicznej.

dr Dariusz Konstantynów
Historyk sztuki, pracuje w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Od roku 2010 r. pracuje także jako adiunkt w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki życia artystycznego w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku. Z czasem jego zainteresowania przesunęły się ku problematyce dotyczącej związków między sztuką (nie tylko sztukami plastycznymi) a różnego rodzaju ideologiami społecznymi i polityką w II Rzeczypospolitej. Szczególnie interesuje go kwestia oddziaływania ideologii antysemickiej na sferę kultury w latach 1919-1939, a także wykorzystywanie kultury jako narzędzia propagandy w II Rzeczypospolitej.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia