Polski Przegląd Migracyjny / The Polish Migration Review 1/2018

Ukazał się Polski Przegląd Migracyjny / The Polish Migration Review nr 1/2018

Polski Przegląd Migracyjny/ The Polish Migration Review to wydawane dwa razy do roku czasopismo naukowe w języku polskim i angielskim. Zawiera artykuły, recenzje, rozmowy i prezentuje zbiory Muzeum Emigracji.

Wydawcą jest Muzeum Emigracji w Gdyni. Redaktorem naczelnym jest dr Rafał Raczyński, kierownik Działu Historyczno – Badawczego w Muzeum Emigracji, a w Radzie Naukowej zasiadają uznani badacze migracji z Polski, Słowacji, Ukrainy, USA, Włoch. Czasopismo wysyłane jest do bibliotek, instytutów naukowych i muzeów.

Pobierz Polski Przegląd Migracyjny 1/2018 w wersji PDF

Pobierz Polski Przegląd Migracyjny 2/2017 w wersji PDF

Pobierz Polski Przegląd Migracyjny 1/2017 w wersji PDF

***

Spis treści

Słowo wstępne / Foreword 7
Karolina Grabowicz-Matyjas

Polska diaspora, Polonia, emigracja. Spory pojęciowe wokół skupisk polskich za granicą / The Polish Diaspora, the Polish Community. The Disputes Over Notions referring to the Groups of Poles Abroad 9
Magdalena Lesińska

Ukrainian-Polish Vector of Migration Processes 24
Tetyana Nagornyak, Iuliia Pachos

Rola pamięci i tożsamości w środowisku emigrantów i reemigrantów na przykładzie Polski i Francji / The Role of Remembrance and Identity in the Community of Emigrants and Re-emigrants on the Example of Poland and France 36
Aneta Nisiobęcka

Training, Integration, Inclusion: an Evaluation of the Direct and Indirect Impact of the Erasmus Program 50
Gianluca Luise

Na granicy dwóch Korei. O emigracji do Korei Południowej i pracy na rzecz uchodźców z Korei Północnej opowiada dr Joanna Hosaniak, wiceprezeska Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights / At the Border of the Two Koreas. Dr Joanna Hosaniak, Deputy Director General of the Citizens’ Alliance for North Korean Human Rights, Talks About Her Emigration to South Korea and Helping North Korea Defectors 63
Barbara Majchrowicz

Podróż na Wschód. Leon Barszczewski – oficer armii carskiej i fotograf XIX-wiecznej Samarkandy / A Journey to the East. Leon Barszczewski – an Officer of the Tsar’s Army and a Photographer of the 19th century Samarkand. 73
Agnieszka Kowalkowska

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia