Poszukujemy Specjalisty lub Specjalistki ds. PR i Promocji!

Do naszego zespołu w Muzeum Emigracji w Gdyni poszukujemy Specjalisty lub Specjalistki ds. Public Relations i Promocji. Jeśli wiesz do czego służy storytelling, a w instytucji kultury cenisz otwartość i chcesz razem z nami mówić o ważnych społecznie sprawach, skorzystaj z naszego zaproszenia.

Może szukamy właśnie Ciebie?

Pracujemy na wysokich obrotach przy szerokim wachlarzu zadań i projektów. Czasem jest to wystawa czasowa, koncert rockowy, czasem gry detektywistyczne, spektakle audiowizualne albo konferencja naukowa. Zespół komunikacji odpowiada m.in. za relacje z mediami, identyfikacje wizualne naszych przedsięwzięć i ich promocję. Jest też miejsce na animowanie dyskusji na tematy, które rozpalają opinię publiczną nie tylko w Polsce.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji! Oprócz wymogów formalnych, przygotowaliśmy 3 zadania, które pozwolą nam lepiej Ciebie poznać.

Wymiar etatu: 1 (40 godzin tygodniowo)

Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe na kierunkach: polonistyka, dziennikarstwo, marketing, historia, kulturoznawstwo lub pokrewne,
 • udokumentowane min. roczne doświadczenie zawodowe w dziale PR/promocji/marketingu lub na podobnym stanowisku,
 • znajomość poprawnej polszczyzny, sprawne posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro),
 • doświadczenie związane z redakcją tekstów lub copywritingiem reklamowym,
 • doświadczenie związane z edycją treści na stronach internetowych (CMS),
 • bardzo dobra znajomość mediów społecznościowych, w tym planowanie i realizacja kampanii płatnych,
 • bardzo dobra znajomość lokalnych i ogólnopolskich mediów,
 • doświadczenie w pozyskiwaniu patronatów medialnych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie związane z pracą w instytucji kultury bądź organizacji NGO o profilu kulturalno-społeczno-artystycznym,
 • wiedza na temat aktualnych przepisów prawnych w zakresie działalności muzeów oraz instytucji kultury.


Warunki pracy:

Praca w biurze przy komputerze, w zależności od harmonogramu działań instytucji możliwa również w godzinach wieczornych poza Muzeum, w czasie weekendowym.

Zakres zadań:

 • samodzielne, kompleksowe planowanie i realizacja kampanii promocyjnych,
 • zarządzanie kanałami Muzeum w mediach społecznościowych,
 • zarządzanie treściami na stronie internernetowej Muzeum,
 • redagowanie tekstów i publikacji tematycznych, copywriting,
 • przygotowywanie i zamawianie materiałów promocyjnych,
 • współpraca z wykonawcami (grafikami, fotografami, drukarniami etc.),
 • utrzymywanie dobrych relacji z mediami,
 • wsparcie rzecznika prasowego w bieżącej pracy PR-owej.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • Odpowiedź na pytania/rozwiązanie zadań:


1. Jakie wydarzenie kulturalne, w którym ostatnio uczestniczyłe(a)ś najbardziej Ci się podobało i dlaczego?
2. W 2018 roku Muzeum Emigracji otworzy wystawę poświęconą wydarzeniom Marca ’68 i tzw. emigracji pomarcowej. W jaki sposób zachęcił(a)byś młode osoby (18-25 lat) do przyjścia na wernisaż?
3. Na Facebooku Muzeum Emigracji, którego jesteś administratorem/-ką pod jednym z ostatnich postów pojawił się komentarz: Byłam wczoraj na wystawie i nie działał jeden z ekranów multimedialnych. To ma być nowoczesne muzeum? Jak zareagujesz?

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 4 września 2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. PR i Promocji”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia