Pracować, ale gdzie? Problematyka współczesnych migracji ekonomicznych. Zgłoszenia dla prelegentów.

MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI ZAPRASZA NA IV MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ: „PRACOWAĆ, ALE GDZIE? PROBLEMATYKA WSPÓŁCZESNYCH MIGRACJI EKONOMICZNYCH”.

24—25 października 2019 r. Muzeum Emigracji w Gdyni

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W KONFERENCJI

Dołączony do zaproszenia Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do dnia 31.05.2019 r. na adres mailowy: k.morawska@muzeumemigracji.pl. Informacja o przyjęciu referatu zostanie przekazana najpóźniej do dnia 15.06.2019 r. Udział w konferencji jest dla jej uczestników bezpłatny. * Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 14 czerwca 2019 roku.

Organizatorzy konferencji zapewniają referentom wyżywienie (w postaci lunchów, przerw kawowych oraz uroczystego bankietu).

UWAGA: Ilość miejsc ograniczona. Ostatecznego wyboru osób zakwalifikowanych do udziału w konferencji dokonają organizatorzy w oparciu o rekomendacje Komitetu Naukowego konferencji przygotowane na podstawie nadesłanych abstraktów wystąpień.

HARMONOGRAM

—— do 31.05.2019 – przyjmowanie zgłoszeń

—— do 15.06.2019 – potwierdzenie zakwalifikowania się do udziału

—— 24–25.10.2019 – konferencja w siedzibie Muzeum Emigracji w Gdyni

OSOBA DO KONTAKTU:

dr Katarzyna Morawska

+48 58 670 41 76, k.morawska@muzeumemigracji.pl

dr Rafał Raczyński

+48 58 67 04 171, r.raczynski@muzeumemigracji.pl

Język konferencji – polski / angielski

Więcej informacji – pobierz PDF.

Formularz zgłoszeniowy – PL / ENG


Przemieszczenia w poszukiwaniu pracy odgrywają dominującą rolę w międzynarodowych migracjach we współczesnym świecie. Otwieranie się gospodarek krajowych i ich rynków pracy, wynikające ze znaczących dysproporcji międzynarodowych w poziomie życia i wynagrodzeń, sprzyja mobilności siły roboczej. Według oceny Międzynarodowej Organizacji Pracy w 2013 r. na świecie było ponad 150 mln pracowników migrujących (ponad 60% globalnego zasobu imigrantów), spośród których trzy czwarte przebywało w krajach o wysokim poziomie dochodu. Niesłabnące zainteresowanie migracjami pracowniczymi zarówno ze strony samych migrantów, jak i państw przyjmujących przyczynia się do prowadzenia nowych badań w tym zakresie. Głównym celem konferencji, oprócz prezentacji najnowszych ustaleń badawczych dotyczących współczesnych migracji ekonomicznych, jest również stworzenie okazji do dyskusji na temat trendów i zagadnień związanych z mobilnością zarobkową, w której udział wezmą zarówno przedstawiciele świata nauki i biznesu, jak i praktycy oraz migranci.

Konferencja koncentruje się głównie wokół następujących obszarów tematycznych:

—— migracje pracowników wysoko i nisko wykwalifikowanych

—— polityka państwa wobec migracji ekonomicznych

—— uwarunkowania prawne migracji ekonomicznych

—— zjawisko brain drain and brain gain

—— nowe kategorie migrantów w kontekście zmiany sposobu świadczenia pracy

—— migracje a transfer wiedzy, know-how, innowacji

—— obywatele Europy Wschodniej na polskim i europejskim rynku pracy

Powyższe zagadnienia badawcze stanowią jedynie propozycje wystąpień podczas konferencji.

Spotkanie będzie miało charakter interdyscyplinarny dlatego też do udziału zapraszamy badaczy różnych dziedzin, w tym ekonomistów, europeistów, politologów, socjologów, prawników, kulturoznawców, antropologów kulturowych oraz przedstawicieli innych dyscyplin.

Więcej o wydarzeniu:

http://www.polska1.pl/pl/zaplanujwizyte/kalendarz/2410_pracowac_ale_gdzie_problematyka_wspolczesnych_migracji_ekonomicznych

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia