Projekt E-MIGRACJA. Polska Diaspora Technologiczna

Zegarek Patek Phillipe. Pojazd księżycowy Lunar Roving Vehicle. Komputer Apple oraz Commodore. YouTube, największa na świecie platforma wideo. To produkty, które zna cały świat. Mało kto wie, że do ich sukcesu przyczynili się polscy emigranci lub osoby o polskich korzeniach.

Polacy, którzy emigrują współcześnie, to osoby wykwalifikowane i przedsiębiorcze, pracują w czołowych światowych firmach z sektora IT, są właścicielami start-upów i innowatorami. Interesująca i coraz liczniejsza grupa zawodowa nigdy wcześniej nie była jednak gruntownie zbadana. Jakie wykonują zawody, gdzie mieszkają, co łączy ich z Polską?

Aby poznać odpowiedzi na te pytania, Muzeum Emigracji w Gdyni i fundacja PLUGin Polish Innovation Diaspora rozpoczynają projekt badawczy E-MIGRACJA – Polska Diaspora Technologiczna.

Postęp technologiczny sprawił, że zmianie uległ charakter innowacji. Kiedyś siłą napędową gospodarki byli inżynierowie i uczeni; dzisiaj są to przedsiębiorcy, programiści, projektanci, osoby o interdyscyplinarnych kompetencjach, pracownicy gospodarki opartej na wiedzy. Współcześni polscy emigranci, wykształceni i ambitni, pracują na całym świecie, zajmują stanowiska kierownicze i menedżerskie, wielu z nich jest zatrudnionych w sektorze związanym z nowymi technologiami, są właścicielami firm lub start-upów. Polscy studenci od lat zajmują czołowe miejsca w finałach prestiżowych konkursów programistycznych. Wewnętrznie zróżnicowana i coraz liczniejsza społeczność polskich profesjonalistów zatrudnionych w innowacyjnych sektorach gospodarki nie doczekała się dotąd systemowego badania. Projekt badawczy

E-MIGRACJA – Polska Diaspora Technologiczna, który inicjuje Muzeum Emigracji w Gdyni to pierwsze kompleksowe badanie tego typu. Partnerem projektu jest londyńska fundacja PLUGin, zrzeszająca przedstawicieli polskiej diaspory technologicznej.

Badanie kierujemy do osób zatrudnionych w sektorze nowoczesnych technologii. Przedstawicielami, polskiej diaspory technologicznej są programiści, innowatorzy, właściciele start-upów, projektanci gier i twórcy, a także przedsiębiorcy związani są z szeroko rozumianą kulturą cyfrową. Interesują nas również osoby pracującew otoczeniu środowiska technologicznego jako prawnicy, biznesmeni, lobbyści – mówi Sebastian Tyrakowski, zastępca dyrektora Muzeum Emigracji w Gdyni. – Chcemy dowiedzieć się kim tak naprawdę są przedstawiciele polskiej diaspory technologicznej: w jakich zawodach pracują, w czym się specjalizują, gdzie mieszkają. Interesuje nas bardzo charakter ich emigracji, czy jest trwały czy czasowy, jakie motywy stały za decyzją o podjęciu pracy za granicą, jakie posiadają plany na przyszłość i czy są one związane z Polską – podkreśla Sebastian Tyrakowski.

Celem projektu jest zidentyfikowanie, zbadanie, opisanie polskiej „diaspory technologicznej” na świecie,ze szczególnym uwzględnieniem USA, Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Badanie skierowane jest do osób zatrudnionych za granicą w innowacyjnych sektorach gospodarki, w tym: Polaków, którzy wyemigrowali, osób o polskich korzeniach oraz ciekawej i coraz liczniejszej grupy transmigrantów i nomadów, a także pracowników, którzy realizują swoje kariery globalnie, ale nie podjęli decyzji o opuszczeniu kraju na stałe.Badanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach.

Przygotowaliśmy ankietę zawierającą ponad 30 pytań, dotyczących różnorodnych emigracyjnych doświadczeń. Ankieta jest dostępna na witrynie projektu www.e-migracja.eu. Chcemy dotrzeć do jak najszerszego grona przedstawicieli polskiej diaspory technologicznej, pracujących w różnych częściach świata. W oparciu o model tzw. kuli śnieżnej chcemy zebrać jak najwięcej danych ilościowych – mówi dr Rafał Raczyński, kierownik działu historyczno-badawczego w Muzeum Emigracji – W drugim kroku planowanym na 2019 rok, przeprowadzimy uzupełniające badania jakościowe z wykorzystaniem techniki indywidualnego wywiadu pogłębionego. Ufamy, że rezultaty jakie przyniesie badanie oraz zainteresowanie projektem staną się szansą na nawiązanie kontaktu i zbudowanie owocnej relacji z przedstawicielami polskiej diaspory technologicznej. Zależy nam na pokazaniu przykładu ludzi sukcesu, uczestniczących w najnowocześniejszych przedsięwzięciach i będących wizytówką Polski – podkreśla dr Rafał Raczyński.


Sebastian Tyrakowski i Rafał Raczyński z Muzeum Emigracji w Gdyni prezentują projekt w Londynie

Projekt E-MIGRACJA – Polska Diaspora Technologiczna został po raz pierwszy publicznie zaprezentowany 20 czerwca podczas konferencji Polish Tech Day w Londynie. Celem projektu jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców, co będzie możliwe dzięki konferencjom, spotkaniom oraz dyskusjom. Osiągnięcia polskich emigrantów budzą dumę – to nie tylko osoby odnoszące sukcesy na polu zawodowym, ale także aktywni przedstawiciele lokalnych społeczności w miastach, gdzie pracują. Przykładem takiej inicjatywy jest PLUGin, założona w Londynie fundacja zrzeszająca polskich przedsiębiorców, będąca partnerem projektu.Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia