Prywatna korespondencja prof. Zbigniewa Brzezińskiego z Janem Pawłem II przekazana w darze MEG

Do Muzeum Emigracji w Gdyni trafił wyjątkowy dar przekazany przez prof. Zbigniewa Brzezińskiego. To prywatna korespondencja, którą prowadził z Janem Pawłem II w latach 19791983. W siedzibie Muzeum zaprezentowano odręcznie napisany przez papieża list z 7 czerwca 1980. Cała korespondencja będzie częścią stałej ekspozycji, której inauguracja nastąpi 16 maja.

Nade wszystko jednakże wyrażam radość ze zbliżającej się wizyty Prezydenta Carter’a – oraz tego, że stworzy to najlepszą sposobność do spotkania z Panem Doktorem i osobistego porozmawiania o sprawach poruszanych w Jego liście. Starajmy się tak układać program, ażeby na to wszystko znalazł się czas – to fragment jednego z listów Jana Pawła II do prof. Zbigniewa Brzezińskiego.

List został wysłany przed spodziewaną wizytą prezydenta Jimmiego Cartera w Watykanie (21 czerwca 1980). Podobnie jak cały zbiór korespondencji, pokazujebliskie i serdeczne stosunki Jana Pawła II z prof. Zbigniewem Brzezińskim. Wśród poruszanych w korespondencji tematów są stosunki Stolicy Apostolskiej z Chinami i starania papieża na rzecz ich ocieplenia. Pojawia się odniesienie do poruszonego przez prof. Brzezińskiego, trudnego dla Waszyngtonu, tematu zakładników amerykańskich przetrzymywanych w Iranie, a także jego spojrzenia na stosunki amerykańsko-irańskie w nowej rzeczywistości politycznej. Listy te są jedynym w swoim rodzaju świadectwem zaangażowania dwóch wielkich osobistości w politykę międzynarodową.

Cała korespondencja prowadzona jest w języku polskim, choć do jej części załączono angielskie tłumaczenia, które miały ułatwić przekazanie słów Jana Pawła II kręgom rządzącym w USA. Duża część listów została zapisane odręcznie – tak przez papieża, jak i prof. Zbigniewa Brzezińskiego.Zawierają one przemyślenia i analizy rozwoju sytuacji międzynarodowej oraz wspólną troskę o losy Polski, zwłaszcza w kontekście sowieckiej interwencji w Afganistanie oraz stanu wojennego. Wśród omawianych kwestii pojawiają się najgorętsze tematy ówczesnej polityki – m.in. Salwadoru i dramatycznych okoliczności towarzyszących przeprowadzanych w nim reform gospodarczych.

Przekazanie tego cennego daru nowo otwieranej instytucji jest wyrazem uznania prof. Zbigniewa Brzezińskiego dla stojącej za Muzeum Emigracji w Gdyni idei łączenia Polaków z całego świata. Korespondencja stanowi dowód, jak wiele losy Polski znaczyły dla dwóch wybitnych Polaków znajdujących się wówczas poza krajem i odgrywających wyjątkową rolęw ówczesnej światowej polityce – papieża-Polaka i doradcy ds. bezpieczeństwa prezydenta Stanów Zjednoczonych.

Miejsce, w którym powstaje Muzeum Emigracji w Gdyni, jest dobrze znane prof. Zbigniewowi Brzezińskiemu. To z Dworca Morskiego odpływał razem z rodziną na pokładzie „Batorego” w 1938 roku do Kanady. Wydarzenie to upamiętni tablica pamiątkowa wmurowana w nabrzeże Portowe w sąsiedztwie Muzeum.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia