7-8.04 | Przeciwdziałanie dyskryminacji w szkole – warsztat dla nauczycieli

7-8 kwietnia, godz. 10-16
Muzeum Emigracji w Gdyni, sala multimedialna
Wstęp wolny

Program Współpracy z Nauczycielami to projekt, w trakcie którego oferujemy bezpłatne szkolenia i warsztaty dla osób zajmujących się edukacją. W kwietniu odbędzie się szkolenie dotyczące przeciwdziałaniu dyskryminacji w szkole.

W ramach warsztatu przyjrzymy się stereotypom i ich konsekwencjom dla różnych grup społecznych. Szczególnie skupimy się na sytuacji osób z doświadczeniem migracji. Poszukamy sposobów reagowania na społeczno-kulturowe przekazy i oczekiwania, wynikające z przynależności do różnych grup społecznych. Warsztat służy poszerzeniu wiedzy i świadomości w obszarze mechanizmów powstawania uprzedzeń i działań motywowanych nienawiścią oraz zwiększeniu umiejętności reagowania na zachowania wynikające z uprzedzeń.

Osoby uczestniczące zapoznają się z dobrymi praktykami w obszarze pracy z dziećmi z doświadczeniem migracji, m.in. ze Szkolnym Kodeksem Równego Traktowania wypracowanym przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej.

Warsztat umożliwia też nawiązanie współpracy osobom chętnym do tworzenia przyjaznej przestrzeni otwartej na różnorodność Warsztaty zostaną przeprowadzone metodami aktywizującymi. Doświadczenia proponowane w ramach warsztatu umożliwią zweryfikowanie własnych postaw wobec różnorodności.

Obowiązują zapisy. Wypełnioną ankietę do pobrania tutaj prosimy wysłać do 23 marca na adres: l.radacka-majek@muzeumemigracji.pl

Prowadzenie:
Katarzyna Dułak – psycholożka, psychoterapeutka i trenerka specjalizująca się w zagadnieniach antydyskryminacyjnych: edukacji empatycznej, przeciwdziałaniu przemocy i dyskryminacji. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, pracowni wrażliwości genderowej w Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego, Queer Studies oraz Specjalistycznej Szkoły Facylitacji Społecznej na Rzecz Równości i Różnorodności – poziom zaawansowany; Członkini Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i Centrum Wspierania Partycypacji Społecznej. Od 2007 roku tworzy i realizuje programy edukacji antydyskryminacyjnej dla młodzieży i osób dorosłych (ponad 2000 godzin szkoleniowych). Współzałożycielka Grupy Edukacyjnej BezTabu prowadzącej zajęcia z edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej od 2007 roku.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia