Publikacja „Muzeum. Udostępnij!”

Co wynikło z połączenia szwedzkiej metody „Mali przewodnicy”, doświadczenia kadry placówek wsparcia dziennego, pomysłów dzieci, zapału zespołu młodego muzeum i pasji edukatora medialnego? Wszystko to złożyło się na unikatowy gdyński projekt „Muzeum. Udostępnij!”. Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która prezentuje jego przebieg i efekty.

Tytuł projektu możemy różnie rozumieć. Niektórym osobom kojarzy się z mediami społecznościowymi lub treściami udostępnianymi na podstawie wolnych licencji. Inni rozumieją go jako zachętę do dzielenia się i współpracy w grupie. Jeszcze inni widzą w nim postulat otwierania się muzeów na nowe grupy docelowe i potrzebę zmiany ich wizerunku jako miejsc elitarnych. Każda z tych interpretacji jest uzasadniona.

Projekt, realizowany od marca 2015 do listopada 2016, skierowany był do kadry oraz podopiecznych gdyńskich świetlic socjoterapeutycznych i ich najbliższych. Celami przedsięwzięcia były: rozwój kompetencji informacyjnych i umiejętności społecznych dzieci i młodzieży, wzmocnienie ich więzi rodzinnych, integracja społeczności lokalnej i poszerzenie grupy odbiorców oferty muzeum.

W ramach projektu dzieci przygotowały własne ścieżki zwiedzania i oprowadzały po wystawie stałej muzeum swoich rodziców, nauczycieli i przyjaciół. Pomogły im w tym m.in. warsztaty medialne kształtujące umiejętności związane z wyszukiwaniem informacji z rozmaitych źródeł, ich krytycznym ocenianiem i prezentowaniem.

„Muzeum. Udostępnij!” to pierwszy projekt społeczno-kulturalny zrealizowany przez Muzeum Emigracji. Został zainicjowany jesienią 2014 roku, na kilka miesięcy przed otwarciem wystawy stałej, kiedy muzeum było jeszcze na etapie organizacji. Od samego początku było dla nas ważne, aby dotrzeć do jak najszerszej publiczności. Naturalnym krokiem było włączenie w ten proces organizacji pozarządowych. Od tamtego momentu muzeum bardzo się zmieniło i rozwinęło jako placówka kulturalna i edukacyjna, ale ta pierwsza potrzeba pozostała żywa. Kolejne projekty, również realizowane we współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami, pozwoliły nam między innymi na dotarcie do osób z niepełnosprawnościami czy do społeczności trójmiejskich imigrantów.

Planujemy także kolejną edycję „Muzeum. Udostępnij!”, a niniejszą publikacją mamy nadzieję zainspirować animatorów z innych instytucji kultury do podobnych działań w międzysektorowych partnerstwach. Zachęcam zatem do poznania projektu nie tylko z punktu widzenia naszej instytucji, ale i naszych partnerów oraz tych najważniejszych – młodych uczestników, którzy tchnęli w całe przedsięwzięcie mnóstwo energii, zapału, a przede wszystkim radości z odkrywania i dzielenia się pasją z najbliższymi.

Agnieszka Kaim

Koordynatorka projektu „Muzeum. Udostępnij!”

Zapraszamy do pobrania bezpłatnej publikacji: [pdf – POBIERZ] | [epub – POBIERZ] | [mobi – POBIERZ]

{„MODULE”:{„page”:”galleries”,”module”:”gallery”,”id”:136}}

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia