Rekrutujemy! Specjalist(k)a ds. PR i Marketingu

Do naszego zespołu poszukujemy specjalisty lub specjalistki ds. Public Relations i marketingu. Jeśli wiesz po co historii storytelling, a w instytucji kultury cenisz otwartość i chcesz razem z nami mówić o ważnych społecznie sprawach – skorzystaj z naszego zaproszenia. Jeżeli umiesz i lubisz pisać, może szukamy właśnie Ciebie?

Pracujemy na wysokich obrotach przy szerokim wachlarzu zadań i projektów. Czasem jest to wystawa sztuki współczesnej, koncert rockowy, czasem gry detektywistyczne, spektakle audiowizualne albo konferencja naukowa. Trzyosobowy zespół komunikacji odpowiada m.in. za relacje z mediami, identyfikacje wizualne naszych przedsięwzięć i ich promocję. Jest też miejsce na animowanie dyskusji na tematy, które rozpalają opinię publiczną nie tylko w Polsce.

Jeśli to jeszcze nie przekonało Cię do udziału… Może jako dziecko zaczytywałeś się w historiach o podróżach morskich? Tutaj cały dzień spędzasz nad brzegiem morza!

Daj się poznać od najlepszej strony i realizuj się razem z nami. Zapraszamy do udziału w rekrutacji! Czekamy na CV wraz z jednostronicowym tekstem o aktywności Polaków na świecie – co Was zaintrygowało, a może zaskoczyło, o czym warto opowiedzieć.

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. PR i marketingu

Wymiar etatu: 0.85 (34 godziny tygodniowo)

Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe na kierunkach: marketing, PR, dziennikarstwo, socjologia, kulturoznawstwo, historia, polonistyka bądź pokrewne,

2) udokumentowane min. roczne doświadczenie zawodowe w dziale PR / Marketing lub na podobnym stanowisku,

3) praktyczna znajomość narzędzi i zagadnień z zakresu marketingu, PR i zarządzania projektami,

4) doświadczenie w pozyskiwaniu patronów organizowanych wydarzeń,

5) bardzo dobra znajomość lokalnych i ogólnopolskich mediów,

6) sprawne posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro),

7) odporność na stres, umiejętność pracy pod presją, wielozadaniowość,

8) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Wymagania dodatkowe (preferowane):

 • doświadczenie związane z pracą w instytucji kultury bądź organizacji NGO o profilu kulturalno-społecznym,
 • doświadczenie związane z redakcją tekstów.

Warunki pracy na stanowisku:

Praca w biurze przy komputerze, w zależności od harmonogramu działań instytucji możliwa również w godzinach wieczornych poza Muzeum, w czasie weekendowym.

Zakres zadań:

 • samodzielne planowanie i realizacja kampanii i projektów marketingowych oraz PR-owych,
 • przygotowywanie materiałów promocyjnych,
 • redagowanie tekstów i publikacji tematycznych, copywriting reklamowy,
 • rozbudowywanie bazy współpracujących mediów,
 • pozyskiwanie nowych partnerów oraz dbanie o pozytywne relacje z obecnymi partnerami Muzeum,
 • pomoc w opiece nad firmowymi stronami internetowymi i mediami społecznościowymi.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys /CV/,
 • list motywacyjny,
 • jednostronnicowy felieton o aktywności Polaków na świecie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, Biuro: ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 8 lutego 2016 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. PR i marketingu”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia