Rekrutujemy! Specjalist(k)a ds. systemów audiowizualnych

Muzeum Emigracji w Gdyni poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. Systemów Audiowizualnych
Wymiar pracy: etat (40 godzin tygodniowo)
Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

Osoba, której poszukujemy powinna spełniać poniższe wymagania:
• wykształcenie średnie lub wyższe techniczne profilowane na informatykę, teletechnikę, systemy audiowizualne lub pokrewne,
• min 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy o podobnych charakterze lub zbliżonym zakresie obowiązków;
• wiedza i doświadczenie w obsłudze oraz sterowaniu systemów: nagłośnieniowych, oświetleniowych, audiowizualnych;
• wiedza i doświadczenie w obsłudze, konfiguracji oraz sterowaniu systemów multimedialnych, wideokonferencji, tłumaczeń symultanicznych, systemów prezentacji obrazów i pisma;
· odpowiedzialność;
· umiejętności pracy pod presją czasu;
· komunikatywność;
• dyspozycyjność.

Dodatkowo mile widziane będą:
• wiedza i doświadczenie w zarządzaniu systemem multimedialnym ekspozycji muzealnej, zarówno pod kątem zarządzania sprzętem jak i treścią (ang. Content Management System)

Warunki pracy na stanowisku:
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
Praca w siedzibie Muzeum oraz w terenie;
Możliwa praca w godzinach wieczornych lub weekend ze względu obsługę wydarzeń organizowanych przez Muzeum. Praca w systemie równoważnego czasu pracy.

Zakres zadań:
• kompleksowa obsługa systemu multimedialnego, audiowizualnego, nagłośnieniowego oraz oświetleniowego ekspozycji stałej Muzeum Emigracji w Gdyni, w tym zarządzanie systemem prezentacji treści oraz sterowania urządzeń;
• montaż i obsługa systemów audiowizualnych, nagłośnieniowych i oświetleniowych podczas wydarzeń organizowanych przez Muzeum Emigracji w Gdyni
· obsługa konferencji, systemu tłumaczeń symultanicznych;
• udział w budowie wystaw czasowych Muzeum Emigracji w Gdyni w zakresie doboru, montażu i konfiguracji sprzętu audiowizualnego;
• opieka nad sprzętem audiowizualnym, nagłośnieniowym i prezentacyjnym będącym wyposażeniem Muzeum Emigracji w Gdyni;
· aktualizowanie treści multimedialnych ekspozycji Muzeum Emigracji w Gdyni;
· szkolenia użytkowników z obsługi sprzętu multimedialnego;
• uczestnictwo w procesie ofertowania oraz zakupów sprzętu audiowizualnego;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys – CV,
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności,
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 19 lutego 2016 r. do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. systemów audiowizualnych”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia