Muzeum Emigracji w Gdyni poszukuje współpracowników/współpracowniczek do projektu „Muzeum Bez Wyjątku 2017″

Cel projektu: Projekt „Muzeum Bez Wyjątku 2017″ zakłada pełniejsze udostępnienie oferty Muzeum Emigracji w Gdyni osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku i słuchu oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Przewiduje on zapewnienie wyżej wymienionym grupom odbiorców wsparcia przeszkolonych edukatorów, przewodników i tłumaczy języka migowego, co pozwoli osobom z niepełnosprawnościami na łatwiejsze zwiedzanie wystawy stałej Muzeum i korzystanie z oferty edukacyjnej i kulturalnej.

Organizator: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia

Koordynacja projektu: Anna Posłuszna, a.posluszna@muzeumemigracji.pl, tel. 58 670 41 89

Partnerzy projektu: Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Centrum Integracja w Gdyni

Dofinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program „Kultura Dostępna”

Poszukujemy następujących osób do podjęcia współpracy:

 • Przewodnik lub edukator (K/M) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • Przewodnik lub edukator (K/M) dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku,
 • Przewodnik lub edukator (K/M) dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu,
 • tłumacz-przewodnik (K/M) dla osób głuchoniewidomych (tłumacz SKOGN),
 • tłumacz (K/M) Polskiego Języka Migowego.

Osoby, których poszukujemy powinny posiadać udokumentowane doświadczenie w pracy na powyższych lub podobnych stanowiskach.

Oferujemy:

 • Współpracę z nowoczesną instytucją kulturalną przy istotnym społecznie projekcie,
 • Umowę zlecenie,
 • Elastyczne godziny pracy ustalane indywidualnie,
 • Szkolenie na temat Dworca Morskiego i wystawy stałej Muzeum Emigracji w Gdyni.

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • List motywacyjny,
 • Skany dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe (w tym certyfikaty, referencje),
 • Skan podpisanego oświadczenia [POBIERZ] o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych z późn. zm.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesyłać na adres: biuro@muzeumemigracji.pl do dnia 28 kwietnia 2017. Prosimy o podanie w tytule nazwy stanowiska, na które się aplikuje.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm) o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

 • 1.administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia,
 • 2.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji i nie będą udostępniane innym podmiotom,
 • 3.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 • 4.Podanie danych osobowych wynikających z kodeksu pracy jest obowiązkowe, a w pozostałe jest dobrowolne.
Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia