Rekrutujemy do działu Marketingu i PR. Dołącz do nas!

Ogłoszenie ważne do: 6 lipca 2018 r. do godz. 12.00

Do zespołu Muzeum Emigracji w Gdyni poszukujemy Specjalisty lub Specjalistki ds. Public Relations i Marketingu.

Jeśli wiesz, po co historii storytelling, a w instytucji kultury cenisz otwartość i chcesz razem z nami mówić o ważnych społecznie sprawach, skorzystaj z naszego zaproszenia.

Może szukamy właśnie Ciebie?

Pracujemy przy szerokim wachlarzu zadań i projektów. Czasem jest to wystawa sztuki współczesnej, koncert rockowy, czasem gry detektywistyczne, spektakle audiowizualne albo konferencja naukowa. Zespół komunikacji odpowiada m.in. za relacje z mediami, identyfikacje wizualne przedsięwzięć i ich promocję.
Zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Oprócz wymogów formalnych, przygotowaliśmy 3 zadania, które pozwolą nam lepiej Cię poznać.


Wymiar etatu: 0,85 (34 godziny tygodniowo)

Adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia


Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe na kierunkach: polonistyka, dziennikarstwo, marketing, historia, kulturoznawstwo lub pokrewne

2) udokumentowane min. roczne doświadczenie zawodowe w dziale PR/promocji/marketingu lub na podobnym stanowisku

3) znajomość poprawnej polszczyzny, sprawne posługiwanie się słowem (tzw. lekkie pióro)

4) doświadczenie związane z edycją treści na stronach internetowych (CMS)

5) bardzo dobra znajomość mediów społecznościowych, w tym planowanie i realizacja kampanii płatnych

6) bardzo dobra znajomość lokalnych i ogólnopolskich mediów

7) doświadczenie w pozyskiwaniu patronatów medialnych

8) bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

9) odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, wielozadaniowość


Wymagania dodatkowe:

· doświadczenie związane z pracą w instytucji kultury bądź organizacji NGO o profilu kulturalno-społeczno-artystycznym

· wiedza na temat aktualnych przepisów prawnych w zakresie działalności muzeów oraz instytucji kultury


Warunki pracy:

Praca w biurze przy komputerze, w zależności od harmonogramu działań instytucji możliwa również

w godzinach wieczornych poza Muzeum, w czasie weekendowym.


Zakres zadań:

 • samodzielne, kompleksowe planowanie i realizacja kampanii promocyjnych
 • zarządzanie kanałami Muzeum w mediach społecznościowych
 • zarządzanie treściami na stronie internetowej Muzeum
 • redagowanie tekstów i publikacji tematycznych, copywriting
 • przygotowywanie i zamawianie materiałów promocyjnych
 • współpraca z wykonawcami (grafikami, fotografami, drukarniami etc.)
 • utrzymywanie dobrych relacji z mediami
 • wsparcie rzecznika prasowego w bieżącej pracy PR-owej


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV
 • list motywacyjny
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji o treści : „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora: Muzeum Emigracji w Gdyni z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 1 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Public Relations i Marketingu. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”
 • odpowiedź na 3 pytania:

1. Jakie wydarzenie kulturalne, w którym ostatnio uczestniczyłe(a)ś najbardziej Ci się podobało i dlaczego?

2. Muzeum Emigracji w Gdyni przygotowało program „wymiany językowej” Gdynia Language Swap, w którym Polacy i obcokrajowcy podczas niezobowiązującego spotkania przy kawie uczą się od siebie języka. W jaki sposób, Twoim zdaniem, projekt tego typu wpisuje się w profil działalności instytucji? Zaproponuj plan promocji wydarzenia zachęcający do wzięcia udziału w projekcie zainteresowane grupy odbiorców.

3. Na Facebooku Muzeum Emigracji, którego jesteś administratorem/-ką pod jednym z ostatnich postów pojawił się komentarz: „Byłam wczoraj na wystawie i nie działał jeden z ekranów multimedialnych. To ma być nowoczesne muzeum?” Jak zareagujesz?


Wszystkie ww. dokumenty muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać na adres: Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81-339 Gdynia, w terminie do dnia 6 lipca 2018 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Specjalista ds. PR i Marketingu”.

Aplikacje, które wpłyną do Muzeum po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.


Klauzula informacyjna dla kandydatów rekrutujących w naborze

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem (dalej ADO) Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Emigracji w Gdyni (dalej MEG) z siedzibą w Gdyni przy ul. Polskiej 1.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w MEG : e-mail: iod@muzeumemigracji.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres rekrutacji.

5. ADO przewiduje profilowanie kandydatów w oparciu o przekazane dane, konsekwencją czego będzie kontakt z wybranymi kandydatami.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie (poprzez złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@muzeumemigracji.pl)

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji.

Podziel się

Powiązane wpisy

Nadchodzące wydarzenia